• SAP In-House Cash -virtuaalipankin implementointi konsernin maksuprosessissa 

   Haapaniemi, Lari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Viime vuosina konsernit ovat ottaneet käyttöön perinteisten pankkien rinnalle erinäisiä sisäisiä virtuaalipankkeja. Yksi esimerkki tällaisesta on maailman johtavan toiminnanohjausjärjestelmä SAP:in tarjoama In-House Cash ...
  • Siirtohinnoittelumenetelmän valinta : Dokumentaatio kohdeyritykselle 

   Parviainen, Laura (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan siirtohinnoitteludokumentointia ja siirtohinnoittelumenetelmiä. Työ on toteutettu toimeksiantona kohdeyritykselle, joka halusi opinnäytetyön myötä päivittää siirtohinnoitteludokumentaatiotaan. ...
  • Pohjanmaan käräjäoikeuden ja Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden yhdistyminen 2019 osana käräjäoikeusuudistusta 

   Hietamäki, Linda (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on tuleva Pohjanmaan käräjäoikeuden ja Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden yhdistyminen vuonna 2019. Työssä tarkastellaan kahden käräjäoikeuden yhdistymistä osana käräjäoikeusuudistusta. Työssä selvitetään ...
  • Vanhojen tervapäällysteiden käyttö Helsinki-Vantaan lentoaseman uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa. 

   Hyvönen, Teija (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kivihiiliterva nimistä ainetta on käytetty tierakenteissa bitumin sijaan sideaineena 50-luvulta eteenpäin noin 70-luvulle asti. Suomessa sen käyttö on tiettävästi rajoittunut lähinnä suurten teollisuuskenttien ja lentoasemien ...
  • Suomalaisyrityksen etabloituminen Viroon : Case: Yritys X 

   Rintamäki, Janika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli etabloituminen Viroon. Työn tarkoituksena oli tutkia, mitä tulee ottaa huomioon etabloituessa kyseiseen liiketoimintaympäristöön. Lisäksi tutkittiin, millaisia haasteita yritys voi kohdata ...
  • Yrityksen tietoliikenneratkaisu operaattorin näkökulmasta 

   Rinne, Petja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössäni esitellään nykyaikainen, kustannustehokas ja toimintavarma tietoliikenneratkaisu pienten- ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Työssä kuvataan täydellinen tietoliikenneprojekti aloituspalaverista ...
  • The business plan of Izakaya restaurant in Helsinki 

   Du, Peng (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The objective of thesis was to study the main areas of creating a business plan and to make research toward the current market environment of Asian fusion restaurant in the Helsinki area in order to make a realistic business ...
  • An E-commerce Web Application for a Small Retail Store 

   Adewumi, Babatunde (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   In recent times, it has become necessary for any business to have an online presence in order to remain relevant and competitive. As a result of this necessity many businesses, including small enterprises, now operate an ...
  • An Android Application for Communicating with 'Internet of Things' Devices 

   Lyytinen, Jere (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The thesis work was made for Comsel System Oy. The goal was to create an application that lists the nearby Bluetooth Low Energy -devices and their payloads that would contain the instance and the payload of the device. The ...
  • Pururakenteisen pientalon energiaremontti : Hinta ja riskit 

   Erholtz, Toni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä selvitin vaihtoehdot purupientalon energiaremonttiin, jonka pääaiheena on purueristeiden vaihtaminen U-arvoltaan parempiin. Työn tarkoitus oli ottaa kantaa ekologiseen, kustannustehokkaaseen ja ...
  • Middle-Eastern Business Culture : Case Iran 

   Dirbaz, Ali (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä käsitellään Lähi-Idän business kulttuuria, mutta suurimaksi osaksi aiheena on Iran. Työn tavoite ja tutkimus keskittyvät kohdemaahan. Tässä työssä käytimme monia eri lähteitä. Tavoitteena on antaa lukijalle ...
  • Gemini MDJ-1000 MIDI-ohjelmointi MixxxDJ-ohjelmalle : Mixxx versio 2.0 

   Mattson, Joakim (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoite on suunnitella ja toteuttaa MIDI-kartoitus ja ohjausohjelma DJ-ohjelmalle, mitä voidaan ohjata ulkoisella MIDI-laitteella. Valmiin tuotteen on tarkoitus tulla tekijän omaan käyttöön ...
  • Modulaarisen purkainpohjan suunnittelu 

   Ylihärsilä, Jami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn aiheena on suunnitella Veljekset Ala-Talkkari OY:lle jousipurkaintyyppinen syöttölaite, jota voidaan käyttää hakkeen, pelletin, turpeen sekä muiden kiinteiden polttoaineiden syöttämiseen polttoainevarastosta ...
  • Hyötysuhdepoikkeamien ratkaisumenetelmät 

   Värs, Harald (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tuottaa hyötysuhdepoikkeamien selvittämiseksi ratkaisumenetelmäkaavio sähkömoottoreita valmistavaan yritykseen. Kaavion on määrä palvella laatu-, lopputestaus- ja suunnittelutehtävissä ...
  • Miten meillä voidaan? : Työhyvinvointi lastensuojelun työntekijöillä 

   Hakkarainen, Mari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työhyvinvointi on enenevässä määrin ilmiö, johon kiinnitetään nyky-yhteiskunnassa huomiota. Työnteon resurssit ovat tiukkoja, jolloin työntekijöiden työhyvinvointi toimii jopa kilpailuvalttina, jonka avulla työstä voidaan ...
  • Kokoonpanon automatisointi 

   Mahla, Toni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kokoonpanon automatisointia Suomessa toimivalle yritykselle nimeltä Nordic Lights. Tavoite oli automatisoida 5-osaisen LED-valaisimen kokoonpano robottia käyttäen. Työn kuvaan kuului ...
  • Julkisen sosiaali- ja terveysalan työehdot vuonna 2026 

   Karjalainen, Sini (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli kiinnostus sote-uudistuksen sekä työn ja työelämän muutosten vaikutuksista sosiaali- ja terveysalan palkansaajien palvelussuhteen ehtoihin. Opinnäytetyössä tutkittiin, millaisin palvelussuhteen ...
  • Defects management in Embedded Systems 

   La, Son (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The thesis is done for Wärtsilä Finland Oy, Marine Solutions, Engine Performance and Control department. At the moment, the department is using Mantis as bug tracking tool and planning to migrate to Polarion ALM for the ...
  • LÄHIMMÄISENI SAIRASTAA MUISTISAIRAUTTA : Opas muistisairaan omaiselle 

   Heikkinen, Katariina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Elämme nykyään vanhemmiksi kuin koskaan. Ikääntymisen myötä muistioireet lisääntyvät, vaikka ikä ei varsinaisesti ole muistisairauden syy. Suomessa muistisairauksiin sairastuu vuosittain noin 13 000 henkilöä. Vuoteen 2020 ...
  • Solving the need of the Metal and Sheet Metal Products when entering the Swedish Market 

   Hannuksela, Mikael (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The main goal of this thesis was to clarify which metal and steel sheet products have the demand on the industry of construction in Sweden. The objective was to find the potential companies in Sweden which have an actual ...