Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • GarbageX-ohjelman käyttöohje 

  Lahden ammattikorkeakoulu; Levan, Rauno; Salonen, Kimmo; GarbageX-2 -projekti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
 • Hyvä perehdytys -opas : Kumppanuudella tuloksiin pk-yrityksissä - OR-BITS 

  Liski, Minna; Horn, Sari; Villanen, Marjut (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
  Perehdyttäminen on muutakin kuin lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämistä. Se on osa henkilöstön kehittämistä, johtamista ja esimiestyötä. Perehdyttämisen tavoitteena on antaa työntekijälle selkeä kuva hänen ...
 • Service Deskin kehitystyö Case: Skanska Oy 

  Toikkanen, Marika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa ohjeistuksia ja yhteystietoluetteloloita Skanska Oy:n Service Deskille. Skanska IT Nordic on osa Skanska Oy konsernia. Skanskan jokaisesta pohjoismaisesta yksiköistä löytyvät omat Service ...
 • Osaamisen kehittäminen työssäoppimisen menetelmin Case: Sokotel Oy 

  Mäkelä, Miina; Kanerva, Titta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa esimiehen opas aika- ja henkilöresurssien kannalta järkevistä työssäoppimisen menetelmistä. Toimeksiantajana on koko maassa toimiva hotelliyritys Sokotel Oy, jonka pääkonttori ...
 • Newbie in e-Teaching. Focus on English for Special Purposes 

  Alatalo, Sari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  E-teaching as an option for teaching and learning has become increasingly common recently. Oulu University of Applied Sciences has also adopted the idea of providing students with courses and even study programmes to be ...
 • Terveys- ja hyvinvointimatkailu Pohjois-Karjalassa 

  Tirkkonen, Reetta; Puhakka, Anne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää pohjoiskarjalaisia matkailuyrityksiä, joiden tarjontaan kuuluu terveys- ja hyvinvointituotteet sekä -palvelut. Yrityksistä koottiin tietopaketti, jota ...
 • Päihdekyselyiden käyttö Oulun äitiys- ja lastenneuvoloissa 

  Kokko, Anna-Kaisa; Rautio, Marja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää kuinka usein ja milloin oululaiset äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajat tekevät päihdekyselyjä, millaisia tilanteita terveydenhoitajat kohtaavat päihteistä puhuessaan ja millaisiin ...

Näytä lisää