Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Leadership practices and development process 

  Shrestha, Kunti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The present Master’s thesis reveals the key points on leadership development theories, leadership styles, organizational culture, GLOBE leadership profile and glimpse of leadership type and culture in Finland. Leadership ...
 • Yksin kotona asuvan ikäihmisen pelot ja pelkoja lieventävat tekijät 

  Valkeinen, Tuula (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yksin kotona asuvien ikäihmisten pelkoja. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt olivat yksin asuvia, vähän palveluja käyttäviä ja yli 85- vuotiaita ikäihmisiä. Kaikki haastateltavat ...
 • Future Local Gas Infrastructure : Vaasa Region 

  Söderbacka, Cynthia (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Vaasa Region is working on building and developing a biogas-based economy, with the help of natural gas as a backup fuel. From previous studies done, lack of infrastructure and gas competence have been cited as the biggest ...
 • Kunniaan liittyvän väkivallan tunnistaminen poliisityössä : kunniamotiivi rikosilmoituksissa 

  Oksanen, Maarit (Poliisiammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen aiheena on kunniaan liittyvän väkivallan tunnistaminen. Kyseessä on laadullinen tapaustutkimus. Tarkoituksena on luoda kokonaisvaltainen ymmärrys aiheesta sekä helpottaa kunniamotiivin erottamista. Kunniaan ...
 • Suomalainen ramopunk-yhteisö – fandom vai kultti? 

  Miettinen, Harri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, onko suomalainen ramopunk-yhteisö fandom vai kultti. Yhdysvaltalaisella Ramones-yhtyeellä on ollut suuri vaikutus suomalaiseen underground-kulttuuriin. Vaikka yhtyeen ...
 • Keittiötyövaatteiden kehitys : Case: Lindström Group 

  Suihkonen, Lea (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena on tutkia Lindström Group yrityksen työvaatteiden kehitysprosessia ja käyttäjälähtöisyyttä. Toimeksiantajayrityksenä toimi Lindström Group, ja tutkin heidän ravintolan keittiöhenkilökunnalle suunnittelemansa ...
 • Kolme kertaa tietoisuudesta : Draaman ja teatterin todellisuuksia nykyajassa 

  Mikkola, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on teoreettis-analyyttinen tutkielma tietoisuuden osuudesta draamassa ja teatterityössä. Työ jakaantuu kolmeen artikkelimaiseen osaan, joista ensimmäisessä keskitytään teatterin ja uskonnon käsitteelliseen ...

Näytä lisää