Uusimmat viitteet

 • Suoliavanneleikatun potilaan hoitotyö : Verkkokurssi hoitotyön opiskelijoille 

  Alanko, Anni; Calveley, Vilma (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Ohut- ja paksusuoliavanteet ovat kirurgisen toimenpiteen tuloksia, joilla mahdollistetaan erittäminen ja ravintoaineiden imeytyminen silloin, kun se ei normaaliteitse ole mahdollista. Erittäminen tapahtuu vatsanpeitteiden ...
 • Tavoitteellinen työkierto ja lainavuorot Siun soten aikuispsykiatrian toimintayksiköissä 

  Jänönen, Anne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Ajoittaisen työvoimapulan pienentämiseksi ja hoitohenkilöstön resursoinnin helpottamiseksi on Siun sotessa otettu käyttöön erilaisia hoitohenkilöstön joustavaa liikkumista helpottavia toimintamalleja. Näitä toimintamalleja ...
 • Maatalousyrittäjien tyypillisimmät työtapaturmat ja niiden ensiapu : Ensiapuohjeet Lieksan maatalousyrittäjille 

  Harjunen, Marketta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Suomessa maatalous kuuluu vaarallisimpien työalojen joukkoon, ja työtapaturmat ovat vakavampia kuin muilla aloilla. Maatalousyrittäjien työtapaturmasuhde on melkein 2,5-kertainen palkansaajiin verrattuna. Maataloudessa ...
 • IBM Bluemix Retrieve and rank demo 

  Kontturi, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä työssä perehdytään ajankohtaisesti kiinnostavaan sekä vauhdilla nousevaan koneoppimisen (deep learning) suuntaukseen toteuttamalla aihealueeseen liittyvä sovellus käyttäen IBM:n Bluemix verkkoportaalista saatavilla ...
 • KEITTIÖREMONTIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

  Mukka, Anna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Keittiöllä on nykypäivänä tärkeä rooli ihmisten elämässä. Se toimii ruokailutilan lisäksi oleskelu- ja työtilana. Keittiön pitää olla toimiva, hyväkuntoinen ja ajantasainen. Tässä opinnäytetyössä käsittelen asiakkaalle ...
 • Student’s handbook on quality 

  University, Karelia (Karelia University of Applied Sciences, 2017)
  Quality can be achieved by working together, and it is the outcome of every individual in the learning community. This guidebook is aimed especially for the students of Karelia University of Applied Sciences (Karelia UAS) ...
 • Asiakkaiden kokemuksia lapsiperheiden ennaltaehkäisevistä palveluista Siun soten Joensuun kantakaupungin alueella 

  Sistonen, Sara; Rikala, Marja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää Siun soten lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palveluiden eli varhaisen tuen asiakasperheiden kokemuksia Joensuun kantakaupungin alueella. Tehtävänä oli selvittää asiakkaiden ...
 • TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSET LEANIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VALTION TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUKSEN JOENSUUN TOIMIPISTEESSÄ 

  Koponen, Mika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin Leanin käyttöönottoa Valtion talous- ja henkilöstöhal-linnon palvelukeskuksessa (Palkeet). Opinnäytetyössä keskityttiin Joensuun toimipisteessä tapahtuneisiin organisaatiomuutokseen ja ...
 • Terveyden edistäminen pienryhmätoiminnassa keskusteluin ja luovin menetelmin 

  Weckman, Tiina; Vaittinen, Sari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Terveyden edistäminen on sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisyä, terveyserojen pienentämistä ja vaikuttamista terveyden taustatekijöihin. Terveysvalintoihin vaikuttamisessa korostuu eettisyys ja hienotunteisuus. ...
 • Mobiilisovellus työn aikataulutukseen 

  Laukkanen, Juha (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Mobiilisovelluksella tarkoitetaan mobiililaitteella käytettävää sovellusta, jota voidaan käyttää vapaa-ajalla sekä työelämässä. Tunnettuja mobiiliohjelmistoalustoja ovat muun muassa Android, iOS ja Windows Phone. ...
 • Eurokoodien mukainen laskentapohja pilarianturan mitoitukseen ja maatalouden karjarakennuksen asettamat vaatimukset suunnittelulle 

  Hirvonen, Sauli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön alussa on selvennetty maatalouden karjarakennusten asettamia yleisiä vaatimuksia ja lähtökohtia suunnittelulle ja toisessa osassa on toteutettu Microsoft Excel -pohjainen laskentapohja maanvaraisen ...
 • Taloushallinnon ohjelmistorobotiikan käyttöönotto Joensuun alueen tilitoimistoissa 

  Pietarinen, Petra; Parviainen, Taina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää taloushallinnon ohjelmistorobotiikan käytön nykytilannetta Joensuun alueen tilitoimistoissa. Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen ja aineistonkeruumenetelmänä käytetään ...
 • Mikkelin Musiikkijuhlien viestintä- ja markkinointikonseptin uudistaminen 

  Vahvaselkä, Jannika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee tapahtumien markkinointia ja viestintää. Työssä paneudutaan Mikkelin Musiikkijuhlien viestintään ja markkinointiin sekä niiden kehittämiseen. Työn tutkimuksellisessa osassa selvitetään viestinnän ...
 • JH Louhinta Oy:n markkinointisuunnitelma 

  Huikuri, Pia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön aiheena ja tavoitteena oli laatia JH Louhinta Oy:lle yrityksen tarpeita vastaava markkinointisunnitelma. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kuvailla JH Louhinta Oy:n tämän hetkistä markkinointia ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus Koh Tao Diversille 

  Mustalahti, Kirsi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena oli tutkia Thaimaassa toimivan sukelluskeskuksen Koh Tao Diversin asiakkaiden tyytyväisyyttä sukelluskeskuksen tarjoamaan palveluun sekä palvelun laatuun. Tämä tutkimus oli ...

Näytä lisää