• Kaupunkisuunnittelun vaikutukset liikunnan harrastamiseen 

   Kiili, Ada; Rajala, Annika; Sovio, Linnea (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kaupunkisuunnittelun vaikutuksia liikunnan harrastamiseen ja se tehtiin systemaattista kirjallisuuskatsausta soveltaen (n=59). Sen perusteella tehtiin teemahaastattelurunko, jolla ...
  • Potilaiden kokemukset terveyskeskuksen eristyksestä 

   Timonen, Mari (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten eristyksessä oleva potilas kokee eristyksen. Tämä tutkimus tehtiin eristyspotilaan kokonaisvaltaisen hoidon kehittämiseksi. Tässä työssä käytettiin sekä kvantitatiivista ...
  • Ympärileikatun naisen synnytyksen aikainen hoitotyö 

   Lehto, Emmi; Qvist, Kati (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Naisten ympärileikkaus on maailmanlaajuisesti merkittävä asia hoitotyössä. Naisten ympärileikkauksella tarkoitetaan naisen sukupuolielinten tahallista vahingoittamista. Ympärileikatun naisen synnytyksenaikainen hoitotyö ...
  • Nuorten alkoholinkäytön ehkäisy 

   Wickström, Sini (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Nuorten alkoholinkäyttö on viime vuosina vähentynyt, mutta kuitenkin alkoholi on edelleen suomalaisten nuorten käyttämä valtapäihde. Nuorten alkoholinkäyttöön on tärkeää puuttua varhaisessa vaiheessa, koska sen on todettu ...
  • Omaisten kokemukset terveyskeskuksen eristyksestä 

   Ruokonen, Anniina; Mänty, Elina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme on kvantitatiivinen tutkimus, jonka tarkoituksena on kartoittaa Varsinais-Suomalaisen terveyskeskuksen vuodeosaston eristystä omaisten kokemana. Työ toteutettiin aineiston keruun pohjalta luodulla ...
  • Robotiikka ja etiikka hoitotyössä : kirjallisuuskatsaus 

   Niemonen, Jani; Vento, Joona; Vuorio, Disa (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa eettisiä haasteita robotiikan käytössä hoitotyön alalla. Tutkimuskysymyksenä oli ”mitä eettisiä haasteita on robotiikan käytössä hoitotyössä?”. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • Hengityksen arviointi ja hoito 

   Maanpää, Noora; Sipolainen, Jenna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa tietoa aikuisten potilaiden hengityksen arvioinnista ja hoidosta. Tavoitteena on kehittää erikoissairaanhoidossa työskentelevien sairaanhoitajien osaamista potilaiden ...
  • Muslimipakolaisen imetys ja imetysohjaus : kirjallisuuskatsaus 

   Järvinen, Siri; Stenroos, Hanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Pakolainen on henkilö, jolla on alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään tai poliittisen mielipiteen vuoksi syytä pelätä joutuvansa vainotuksi. Imetysohjaus on perheen ohjausta ja motivointia ...
  • Health care in seafaring : literature review 

   Kuoppamäki, Anni; Pulkkinen, Sini; Sokka, Matilda (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   The Baltic Sea is globally one of the busiest sea areas and the amount of the operating vessels is growing. Therefore health care professionals are increasingly needed in seafaring. This thesis is produced for an EU project ...
  • Hoito-ohje Jokilaakson koulun pienryhmien henkilökunnalle lapsen diabeteksesta 

   Ikonen, Armi; Leinokari, Pauliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Diabetes on Suomessa yleinen lastensairaus ja vuosittain ilmenee kymmeniä uusia tapauksia. Diabeetikkolasta tulee kannustaa ja rohkaista ottamaan osaa omaan hoitoonsa mahdollisimman paljon. Opinnäytetyön tehtävänä oli ...
  • Rajoitustoimenpiteet kehitysvammahuollossa : henkilöstön näkemykset ja kokemukset 

   Kukkaisniemi, Jari; Takkinen, Tytti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin Paimion yksiköiden henkilökunnan näkemyksiä ja kokemuksia rajoitustoimenpiteiden toteuttamisesta, kirjaamisesta ja mahdollisesta ...
  • Sähköisten hoito- ja tutkimuslaitteiden puhdistuksen varmistaminen 

   Heinonen, Tiia; Virtanen, Pinja (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, kuinka sähköisten hoito- ja tutkimuslaitteiden puhdistus varmistetaan. Tavoitteena on edistää sairaanhoitajien tietämystä sekä kehittää potilas- ja työturvallisuutta sairaaloissa. ...
  • Turvapuhelinasiakkaiden ensiapu : koulutus ja opas vartijoille 

   Oksanen, Emilia; Malm, Suvi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tilaajana toimi Avarn Security. Avarn Securityllä Salon toimipisteessä toimii hoitotiimissä turvapuhelutehtävien suorittajina vartijoita, joilla ei ole hoitoalan koulutusta. Opinnäytetyön tehtävänä oli järjestää ...
  • Potilasturvallisuus psykiatrisen potilaan eristämisessä : EriTurva-hanke 

   Haahtinen, Sari; Rustari, Sami; Saari, Riku (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomessa on arvioitu olevan kansainvälisesti verrattuna paljon pakon käyttöä. Erilaisia hankkeita onkin aloitettu pakon käytön vähentämiseksi. Pakon käytön vähentäminen nähdään muun muassa tärkeänä potilasturvallisuuskys ...
  • Mielenterveyspotilaan toipumisorientaation edistäminen 

   Hyttinen, Ella; Kanasaar, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Mielenterveyshäiriöiden hoidossa vallitsee pitkälti diagnoosikeskeisyys, joka ei jätä varaa yksilöllisyydelle, jota mielenterveyshäiriöstä parantuminen vaatii. Toipumisorientaation periaatteita noudattava hoito uskoo ...
  • Sairaanhoitajaopiskelijoiden mielenterveysalalle hakeutumiseen vaikuttavia tekijöitä : sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemukset ja asenteet 

   Järvinen, Anni; Lehtonen, Janika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomessa ja yleisesti Euroopassa mielenterveyspalveluiden tarve on kasvussa ja tämän vuoksi myös mielenterveystyöhön suuntautuvien sairaanhoitajien tarve on lisääntynyt. Valitettavaa on, että maailmanlaajuisesti ...
  • Läheisten kokemukset eettisestä kohtelusta terveyspalvelujärjestelmässä 

   Gröndahl, Johanna; Hautamäki, Mervi; Lintukorpi, Janina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Eettisyys on vanha käsite hoitotyössä. Etiikka vaikuttaa monissa päivittäisissä tilanteissa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa läheisten kokemuksia eettisestä kohtelusta terveyspalvelujärjestelmässä sekä laatia ...
  • Kokemusasiantuntijat sairaanhoitajaopiskelijoiden tukena mielenterveystyön opetuksessa 

   Janger, Jenni; Jetsonen, Satu (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Maailmalla kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen sairaanhoitajaopiskelijoiden mielenterveystyön opetuksessa on yleistynyt viime vuosina. Tämä opinnäytetyö on osa kansainvälistä Co-Produced Mental Health Nursing Education-hanketta. ...
  • Mielenterveyspotilaan kokemukset psykiatrisesta eristystilanteesta : potilaiden kehitysehdotuksia eristyskäytäntöihin 

   Johansson, Iida; Koisti, Aino; Suvala, Saara (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö kuuluu osaksi EriTurva-hanketta, jonka tarkoituksena on parantaa hoitajien työturvallisuutta sekä kehittää psykiatristen osastojen toimintaa. EriTurva-hankkeessa on mukana Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ...
  • Nuorten toiveita seksuaalikasvatuksesta : kirjallisuuskatsaus 

   Raiko, Matias; Rantanen, Emmi; Väkiparta, Carolin (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota yhteen aikaisempien tutkimusten tuloksissa ilmenneitä nuorten toiveita seksuaalikasvatuksesta. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää nuoriin kohdistuvaa seksuaalikasvatusta ja tuoda ...