Uusimmat viitteet

 • Kaupunkisuunnittelun vaikutukset liikunnan harrastamiseen 

  Kiili, Ada; Rajala, Annika; Sovio, Linnea (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kaupunkisuunnittelun vaikutuksia liikunnan harrastamiseen ja se tehtiin systemaattista kirjallisuuskatsausta soveltaen (n=59). Sen perusteella tehtiin teemahaastattelurunko, jolla ...
 • Potilaiden kokemukset terveyskeskuksen eristyksestä 

  Timonen, Mari (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten eristyksessä oleva potilas kokee eristyksen. Tämä tutkimus tehtiin eristyspotilaan kokonaisvaltaisen hoidon kehittämiseksi. Tässä työssä käytettiin sekä kvantitatiivista ...
 • Nuorten alkoholinkäytön ehkäisy 

  Wickström, Sini (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nuorten alkoholinkäyttö on viime vuosina vähentynyt, mutta kuitenkin alkoholi on edelleen suomalaisten nuorten käyttämä valtapäihde. Nuorten alkoholinkäyttöön on tärkeää puuttua varhaisessa vaiheessa, koska sen on todettu ...
 • Ympärileikatun naisen synnytyksen aikainen hoitotyö 

  Lehto, Emmi; Qvist, Kati (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Naisten ympärileikkaus on maailmanlaajuisesti merkittävä asia hoitotyössä. Naisten ympärileikkauksella tarkoitetaan naisen sukupuolielinten tahallista vahingoittamista. Ympärileikatun naisen synnytyksenaikainen hoitotyö ...
 • Omaisten kokemukset terveyskeskuksen eristyksestä 

  Ruokonen, Anniina; Mänty, Elina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme on kvantitatiivinen tutkimus, jonka tarkoituksena on kartoittaa Varsinais-Suomalaisen terveyskeskuksen vuodeosaston eristystä omaisten kokemana. Työ toteutettiin aineiston keruun pohjalta luodulla ...
 • Robotiikka ja etiikka hoitotyössä : kirjallisuuskatsaus 

  Niemonen, Jani; Vento, Joona; Vuorio, Disa (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa eettisiä haasteita robotiikan käytössä hoitotyön alalla. Tutkimuskysymyksenä oli ”mitä eettisiä haasteita on robotiikan käytössä hoitotyössä?”. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
 • Hengityksen arviointi ja hoito 

  Maanpää, Noora; Sipolainen, Jenna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa tietoa aikuisten potilaiden hengityksen arvioinnista ja hoidosta. Tavoitteena on kehittää erikoissairaanhoidossa työskentelevien sairaanhoitajien osaamista potilaiden ...
 • Muslimipakolaisen imetys ja imetysohjaus : kirjallisuuskatsaus 

  Järvinen, Siri; Stenroos, Hanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pakolainen on henkilö, jolla on alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään tai poliittisen mielipiteen vuoksi syytä pelätä joutuvansa vainotuksi. Imetysohjaus on perheen ohjausta ja motivointia ...
 • Health care in seafaring : literature review 

  Kuoppamäki, Anni; Pulkkinen, Sini; Sokka, Matilda (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The Baltic Sea is globally one of the busiest sea areas and the amount of the operating vessels is growing. Therefore health care professionals are increasingly needed in seafaring. This thesis is produced for an EU project ...
 • Hoito-ohje Jokilaakson koulun pienryhmien henkilökunnalle lapsen diabeteksesta 

  Ikonen, Armi; Leinokari, Pauliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Diabetes on Suomessa yleinen lastensairaus ja vuosittain ilmenee kymmeniä uusia tapauksia. Diabeetikkolasta tulee kannustaa ja rohkaista ottamaan osaa omaan hoitoonsa mahdollisimman paljon. Opinnäytetyön tehtävänä oli ...
 • Rajoitustoimenpiteet kehitysvammahuollossa : henkilöstön näkemykset ja kokemukset 

  Kukkaisniemi, Jari; Takkinen, Tytti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin Paimion yksiköiden henkilökunnan näkemyksiä ja kokemuksia rajoitustoimenpiteiden toteuttamisesta, kirjaamisesta ja mahdollisesta ...
 • Sähköisten hoito- ja tutkimuslaitteiden puhdistuksen varmistaminen 

  Heinonen, Tiia; Virtanen, Pinja (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, kuinka sähköisten hoito- ja tutkimuslaitteiden puhdistus varmistetaan. Tavoitteena on edistää sairaanhoitajien tietämystä sekä kehittää potilas- ja työturvallisuutta sairaaloissa. ...
 • Turvapuhelinasiakkaiden ensiapu : koulutus ja opas vartijoille 

  Oksanen, Emilia; Malm, Suvi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Avarn Security. Avarn Securityllä Salon toimipisteessä toimii hoitotiimissä turvapuhelutehtävien suorittajina vartijoita, joilla ei ole hoitoalan koulutusta. Opinnäytetyön tehtävänä oli järjestää ...
 • Potilasturvallisuus psykiatrisen potilaan eristämisessä : EriTurva-hanke 

  Haahtinen, Sari; Rustari, Sami; Saari, Riku (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomessa on arvioitu olevan kansainvälisesti verrattuna paljon pakon käyttöä. Erilaisia hankkeita onkin aloitettu pakon käytön vähentämiseksi. Pakon käytön vähentäminen nähdään muun muassa tärkeänä potilasturvallisuuskys ...
 • Mielenterveyspotilaan toipumisorientaation edistäminen 

  Hyttinen, Ella; Kanasaar, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Mielenterveyshäiriöiden hoidossa vallitsee pitkälti diagnoosikeskeisyys, joka ei jätä varaa yksilöllisyydelle, jota mielenterveyshäiriöstä parantuminen vaatii. Toipumisorientaation periaatteita noudattava hoito uskoo ...

Näytä lisää