Viitteet 1-15 / 13490

  • Vertaileva katsaus Helsingin ja Uudenmaan ja Lapin sairaanhoitopiirien synnytyksistä ja synnyttäjistä vuosina 2010–2015 

   Makkonen, Heini; Niekkamaa, Henna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Lapin sairaanhoitopiirin synnytysten ja synnyttäjien välisiä eroja vuosina 2010–2015 ja pohtia mistä erot sairaanhoitopiirien ...
  • Tulevaisuus on digitaalinen : Näkökulmia digitaaliseen kuiluun ja Z-sukupolveen 

   Castrén, Melissa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mikä digitaalinen kuilu on ja miten se ilmenee. Kaikkein yksinkertaisimmillaan määriteltynä digitaalinen kuilu tai digitaalinen kahtiajako (engl. digital divide) tarkoittaa ...
  • Diversity in companies: towards more equity? 

   De Wulf, Lucile (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis aims to explain how diversity in companies can lead to more or less equality between candidates. During this study, we will see the theoretical side of it, and then a practical study will be made in order to ...
  • Liikkumisen tulevaisuus ja digitalisaatio 

   Lönnqvist, Onni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tilaaja oli Autoalan Keskusliitto ry, ja työ toteutettiin 2016–2017. Työssä tutkittiin, kuinka erityisesti nuoret kuluttajat suhtautuivat eri liikkumisen palveluihin ja palvelumuotoihin nyt ja tulevaisuudessa. ...
  • Muutosjohtajan partituuri toisen asteen taideoppilaitoksiin 

   Rahmel, Päivi; Unkari-Virtanen, Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Kiinteistönhoitoyrityksen huoltokirjan ominaisuudet ja luonti 

   Romppainen, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä insinöörityössä selvitetään, millaisia ominaisuuksia kiinteistön huoltokirjan tulisi pitää sisällään niin, että huoltokirjat tunnistettaisiin hyödyllisiksi välineiksi kiinteistönhoitoyrityksille ja huoltokirjan muille ...
  • Mindfulness-harjoituksia muusikolle : Tietoista läsnäoloa ja keskittymistä harjoitteluun sekä muusikon arkeen 

   Pauni, Laura-Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössäni käsittelen tietoisuusharjoitteiden vaikutusta muusikon kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Keskityn tutkimaan mindfulness- meditaatiota ja sen hyödyllisyyttä useilla muusikon elämän osa-alueilla. Muusikoiden ...
  • Selkäkipupotilaiden kokemuksia ensihoidosta 

   Arvonen, Maria; Laitinen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata selkäkipupotilaiden kokemuksia heidän saamastaan ensihoidosta, kohtelusta sekä henkilökunnan toiminnasta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan tunnistaa ensihoidon ...
  • Selkäkivun ennaltaehkäisyn ja hoidon interventiokeinot - katsaus kirjallisuuteen 

   Sarkkinen, Taru; Sorvisto, Lotta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työperäiset selkävaivat ovat yksi yleisimmistä työperäisistä terveysongelmista ja niiden aiheuttamat sairauspoissaolot, työkyvyn heikkeneminen ja ennenaikainen eläköityminen ovat merkittävä taloudellinen kustannus ...
  • Ensihoidon immobilisaatiovälineiden vaikutukset vammapotilaille 

   Takala, Laura; Pietikäinen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomessa selkäydinvamman saa vuosittain noin 100 potilasta. Selkäydinvamma vaikuttaa merkittävällä tavalla potilaan elämänlaatuun, joten näiden vammojen pahenemisen ehkäisy on yksi ensi- ja päivystyshoidon tehtävistä. ...
  • Creating a Project Model for Information System Construction in the Case Company 

   Suominen, Felix (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   This thesis investigates and evaluates different project models for constructing an information system in order to choose and create one to fit the IT management of the case company. In this thesis, an IT system for ...
  • Isovanhemmat lapsiperheen tukena : Katsaus kirjallisuuteen 

   Pääkkönen, Katja; Toivonen, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kirjallisuuskatsaus aiheesta isovanhemmat lapsiperheen tukena. Työmme tavoitteena oli selvittää, millaisia rooleja isovanhemmilla on lapsenlapsen elämässä ja kuinka isovanhemman läsnäolo ...
  • Palosuojamenetelmien vertailu KAEFER Oy:ssä 

   Nätti, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityö tehtiin KAEFER Oy:lle. Siinä tutkittiin ja esiteltiin rakennusteollisuudessa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa käytettäviä määräyksiä ja standardeja sekä näille soveltuvia palosuojausratkaisuja, joita KAEFER ...
  • Tietomallinnus taloteknisessä toteutuksessa 

   Luoma, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörissä tutkittiin tietomallin toimivuutta taloteknisessä toteutuksessa, selvitettiin yleisesti Quattroservices Oy:n tämänhetkisiä toimintatapoja tietomallin hyödyntämisessä, ja niistä laadittiin kehitysideoita yrityksen ...
  • Pelaajan käyttäjäkokemuksen tärkeys ja suunnittelu pelitasoissa 

   Westerlund, Joel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä käyttäjäkokemuksen tärkeyteen pelitasojen suunnittelussa. Työssä tutkittiin eri teorioita, jotka ovat tärkeitä ottaa huomioon peliä suunnitellessa, jotta pelaajan mielenkiinto ...