• Aikuissosiaaliohjauksen erityiskysymyksiä 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Heikkinen, Ari; Rajamäki, Anne; Soikkeli, Eeva (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa. Järjestelmän uudistamisella tähdätään resurssien riittävyyteen tulevaisuudessa. Valtion velkaantuminen, väestön ikääntyminen, nykyisen ...
  • Kohti avointa julkaisemista, opetusta ja TKI-toimintaa ammattikorkeakouluissa 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Laakkonen, Anna; Laakkonen, Tarja; Marjamaa, Minna; Montonen, Noora (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Avoimen tieteen ja tutkimuksen jalkautuminen ammattikorkeakouluihin muuttaa korkeakoulujen toimintakulttuuria. Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avoimet menetelmät tuovat tutkimuksen tulokset, aineistot ja ...
  • Turvakävellen turvallinen koulu 

   Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Turvakävellen turvallinen koulu -opas keskittyy oppilaitoksen ja korkea-koulun turvallisuuskoulutukseen turvakävelyn keinoin. Se on tarkoitettu kaikille oppilaitosten ja korkeakoulujen turvallisuuden kehittämisestä ...
  • Reptilian Overlords : Osallistavaa pelinkehitystä ZET-hankkeessa 

   Tuohimaa, Hanna; Kankainen, Ville; Pirilä, Mirkka; Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka; Lemström, Ulla; Ikkala, Ville; Roihuvuo, Johanna; Pykälä-aho, Mia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Zet-hankkeessa kehitettiin yhdessä nuorten kanssa työelämäteemainen peli ”Reptilian Overlords” Lohjalla ja Hangossa. Pelin hyödyntämistapoja puolestaan ideoitiin ja kehiteltiin nuorille ja nuorten parissa toimiville tahoille ...
  • Uutta luomassa - : sosiaali- ja terveysalan opiskelijat yhteistyön ja palveluiden kehittäjinä 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Reilio, Sirpa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Laurea haluaa ottaa tulevaisuuden haasteet vastaan. Kaikki Suomessa olevat suuret muutosprosessit kaipaavat kehittämiseen suuntautuvia, joustavia, uudistusintoisia hoitajia, sosionomeja ja fysioterapeutteja. Tähän julkaisuun ...
  • SOCCES Handbook - Assessment of Transversal Competences : Focus on Entrepreneurship, Sense of Initiative and Social Skills 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Guilland, Auli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   This handbook was created as a part of the SOCCES project. SOCCES stands for SOCial Competences, Entrepreneurship and Sense of Initiative – Development and Assessment Framework. SOCCES was a two-year project running from ...
  • Maalta kaupunkiin! : Lohjan kaupungin kuntaliitostutkimus: Karjalohja ja Nummi-Pusula 

   Jaalama, Juha; Sinervo, Jaakko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Kuntaliitoksissa yhdistetään kahden tai useamman kunnan toimintoja ja rajoja yhdeksi kokonaisuudeksi. Kuntaliitosten tavoitteena on aluerakenteen eheyttäminen ja toiminnallisten sekä taloudellisten edellytysten turvaaminen. ...
  • Iloa ja osaamista : Kehittämispohjainen oppiminen innostuksen lähteenä 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Niinistö-Sivuranta, Susanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Ammattikorkeakoulujen tehtävä korkeakoulukentässä on tuottaa ratkaisu-ja ja tulevaisuuden osaamista. Opaiskelijoiden osallisuus, kumppanuuksien merkitys ja mmattikorkeakoulupedagogiikan mahdollisuudet esitellään kirjassa ...
  • Laureasta uutta osaamista palveluliiketoimintaan : Artikkeleita restonomikoulutuksesta 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Korkiakangas, Mailis (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Laureasta uutta osaamista palveluliiketoimintaan -julkaisussa tarkastellaan Learning by Developing (LbD) -toimintamalliin pohjautuvan palveluliike-toiminnan koulutuksen käytänteitä eri näkökulmista. Artikkelit tarjoavat ...
  • Kokemusasiantuntijat oppilaitoksissa : - käykö kokemus koulutuksesta? 

   Uusitalo, Jukka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Asiakaslähtöisyyden lisääminen sosiaali- ja terveyspalveluissa vaatii asiakkaiden äänen kuulemista palveluiden kehittämisessä ja arvioimisessa. Tähän velvoittaa jo sosiaali- ja terveydenhuollon Kaste-ohjelma. Kokemusasiantuntijat ...
  • Matkalla johtajuuteen : Artikkeleita Johtaminen työyhteisössä -opintojaksolta 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Sinkko, Anni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Julkaisu on tarkoitettu oppaaksi esimiestehtäviin valmistuville opiskelijoille sekä kiitokseksi asiantuntijuudesta ja neuvoista työelämän edustajille. Opiskelijat ovat kirjoittaneet julkaisun artikkelit johtamisfoorumeilla ...
  • Yksityisen ja julkaisen sektorin yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 

   Viitala, Anu; Kokko, Taina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla -julkaisu on tehty Laurea-ammattikorkeakoulun yritysklusterin CIDe Cluster Finlandin tarpeesta selvittää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön ...
  • Toimiva sairaala Living Lab 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Ronkainen, Kirsi; Silvennoinen, Piia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Teknologiset innovaatiot ja niiden tehokas hyödyntäminen voivat auttaa terveydenhuollon organisaatioita lisäämään toiminnan tuottavuutta, palveluiden laatua sekä kuntalaisten hyvinvointia, johon muun muassa väestön ...
  • Hyvinvointi, teknologia ja yhdessä oppiminen : Päihdehoidon oppimis- ja kehittämiskeskus (POKE) kehittämisverkostona 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Rantanen, Teemu; Weckroth, Antti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Päihdehoidon kehittämiseen liittyy monenlaisia sisällöllisiä ja rakenteellisia haasteita. Uudenmaan liiton rahoittamassa Päihdehoidon oppimis- ja kehittämiskeskus (POKE) –hankkeessa (1.9.2013 – 31.8.2015) pyrittiin vastaamaan ...
  • Aistien- Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke : Loppuraportti 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Räty, Minttu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Aistien – Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke (2011–2015) oli Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoima valtakunnallinen hanke, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja hallinnoivana viranomaisena toimi ...
  • Aistien-menetelmä (uudistettu painos) 

   Räty, Minttu; Sivonen, Sari; Saarela, Jenny; Laurikainen, Heli; , työryhmä (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Aistien-menetelmä on suunnattu sinulle, joka haluat hyödyntää elämyksellisyyttä ja moniaistisuutta työssäsi tai järjestötoiminnassa. Aistien-menetelmä ja sen pohjalta rakennettava Aistien-tila sopivat sekä oppimisen tueksi ...
  • Aistien-menetelmällä oivalluksia oppimiseen ja kohtaamiseen 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Räty, Mintty; Laurikainen, Heli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Artikkelikokoelma kuvaa hyvin niin Aistien-menetelmän monikäyttöisyyttä kuin sen kehittäjäjoukon moninaisuutta. Verkostomainen kehittäminen on vienyt moniaistisuuden hyödyntämisen erilaisten toimijoiden ja kohderyhmien ...
  • Aistien-menetelmä 

   Räty, Minttu; Sivonen, Sari; Saarela, Jenny; Laurikainen, Heli; , työryhmä (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Aistien-menetelmä on suunnattu sinulle, joka haluat hyödyntää elämyksellisyyttä ja moniaistisuutta työssäsi tai järjestötoiminnassa. Aistien-menetelmä ja sen pohjalta rakennettava Aistien-tila sopivat sekä oppimisen tueksi ...
  • Vastahakoista verkostointia ja tiivistä yhteistyötä? : Länsi-Uudenmaan hyvinvointialan verkostoitumisen käytäntöjä, haasteita ja kehittämisideoita 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Ylikoski, Teemu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Julkaisu on osa Laurean Pumppu-hanketta, joka on ylimaakunnallinen EAKR-rahoitteinen teemahanke. Julkaisussa kuvataan mielenkiintoisia tapoja edistää verkostoitumista hyvinvointialalla.
  • Transatlantic Dual Degree Programme in Nursing : Transatlantic Degree Project 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Havukainen, Pirjo; Ikonen, Tuula (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   The TCN (Transatlantic Curriculum in Nursing) programme was the first Transatlantic Dual Degree Programme in Nursing in the world. Within the European Union, the programme was funded by the EU-US Atlantis programme, which ...