Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Responsiivisen verkkosivun suunnitelu ja toteutus: kauneushoitola Athene 

  Halinen, Sini (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä luodaan verkkosivut helsinkiläiselle kauneushoitola Athenelle käyttäen Wordpress – sisällönhallintajärjestelmää. Idea opinnäytetyöhön saatiin keskustelusta toimeksiantajayrityksen nykytilanteesta ja ...
 • Mustaa valkoisella - kirjallisen perehdytysohjeen toteutus ulkosuomalaislehden harjoittelijoita varten 

  Ihamäki, Saana (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyön raportissa esitellään toimeksiantona tehty kirjallinen perehdytysohjeistus, joka on kohdistettu viikkolehden toimitusharjoittelijoille. Toimeksiantajayritys julkaisee Pohjois-Amerikan suurinta suomenkielistä ...
 • Sidosryhmätutkimus osana strategian toteuttamista Suomen Lentopalloliitto ry:ssä 

  Huhtamo, Minna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen työn tavoitteena oli luoda Lentopalloliitolle vuosittainen sidosryhmätutkimus osaksi strategiaa. Sen avulla halutaan lisätä dialogia sidosryhmien ja Lentopalloliiton välillä, fokusoida käytössä olevia ...
 • Järjestelmänvalvoja Network Services Finland Oy 

  Paavola, Juha (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Päiväkirjaopinnäytetyön tavoite oli tutkia ammattikorkeakouluopiskelijan kehittymistä ammattilaiseksi ja vastavalmistuvan pätevyyttä tietotekniikka-alan työhön. Työ toteutui järjestelmänvalvojan tehtävissä helsinkiläisessä ...
 • Malta as a Wedding Destination 

  Demicoli, Daniel (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  I have chosen this subject because I feel myself honoured to be part of the wedding day of the couples, that most off them they have been working hard to make this day one to re-member. The wedding industry in Malta is ...
 • Vietnam’s Image as a tourism destination from the points of view of Finnish travellers 

  Huynh, Tuyet (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis aims to study the image of Vietnam tourism from the perspectives of Finnish people, especially in how they would prefer to travel to Vietnam, the motivations to trav-el there and how to improve Vietnam as a ...
 • Myyjän henkilökohtaisen myyntitaidon kehittäminen 

  Peltola, Kirsi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Candyfloss Clothing Oy:n pyynnöstä. Työ on toteutettu yhteistyössä kauppiaan Jaana Lesosen kanssa. Kauppias omistaa kaksi Jack and Jones miestenvaateliikettä. Liikkeet sijaitsevat Turussa ...
 • Food and Talk - tapahtuman onnistuminen ja ruoka-alan trendit 

  Paalanne, Henri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Food and Talk on Food Camp Finlandin järjestämä tapahtuma, joka järjestettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran. Tapahtuma ja sen sisältö on suunnattu ruoka-alan ammattilaisille ja tänä vuonna tapahtumassa oli useita alan ...
 • Kumppaniyhteistyön kehittäminen Taitaja-tapahtumassa 

  Gröhn, Tytti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Raportin tarkoituksena on selvittää, miten yhteistyötä Taitaja-tapahtumassa voidaan kehittä sekä saada tietoa, miten yhteistyökumppanit ovat tapahtumasta hyötyneet, jotta yhteistyökumppaneiden hankinta jatkossa helpottuisi. ...
 • Browser's Memory Profiling Automation 

  Liu, Lucy (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  This is a commission thesis done for Comptel Oyj’s Necterday UI Platform, Team Terra. The commissioning party wanted to have automated memory profiling for browser so it would be easier for the developers to see the quality ...
 • Käsimatkatavaroiden määrän vähentäminen lentoliikenteessä 

  Luosta, Juri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, miksi käsimatkatavaroiden kanssa matkus-tetaan ja mitkä asiat voisivat houkuttaa ruumamatkatavaran ostoon. Tutkimus suoritettiin, koska käsimatkatavaroiden määrä on kasvanut ...
 • Validation of Non-Formal and In-Formal Learning within the Food and Beverage Department of The Institute of Tourism Studies Malta : VNFIL 

  Atkins, Jesmond (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  The area that I have explored in my thesis is about validation of non-formal and in formal learning within the food and beverage area of the hospitality sector. In this thesis I have explored other validation processes ...
 • CRM-projektin muutoksenhallinta 

  Brandt, Dmitrij (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suuri kiinnostukseni asiakkuudenhallintaprojektien muutoshallintaan ja niiden onnistuneeseen läpivientiin saivat minut valitsemaan opinnäytetyöni aiheeksi juuri asiakkuudenhallinnan (engl. customer relationship management, ...
 • Investigating critical factors that tourists go through to become residents 

  Picco, Albert (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tourism in Malta is an important sector of the country’s economy, contributing to about 15% of the Nation’s Gross Domestic Product. Malta is situated in the middle of the Mediterranean Sea, half way between Gibraltar and ...
 • Indian weddings in Malta: Impacts and Pespective 

  Micallef, Helena (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  The idea behind this title is purely for my own interest, as I believe this could be a very ben-eficial niche market for the Maltese Tourism Industry. It all started due to the fact that the Institute was approached by a ...

Näytä lisää