• Cloudia sopimushallinnan käyttöönotto Helsingin kaupungilla 

   Tuominiemi, Sami (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Cloudia sopimushallinnan käyttöohje Helsingin kaupungille
  • Luottamus toimittajan työvälineenä : Sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen merkitys luottamussuhteen rakentamiseen ja ylläpitoon 

   Suojanen, Janita (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   LUOTTAMUS TOIMITTAJAN TYÖVÄLINEENÄ käsittelee erilaisten vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten taitojen vaikutusta toimittajan ja haastateltava ja/tai kuvattavan välille raken-tuvaan luottamussuhteeseen. Pohdin asiaa ...
  • Cumulus Resort Airport Congress Center hotel online review analysis 

   Kalliomäki, Saku (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of the thesis is to find easily implemented solutions to better the online reviews of Cumulus Resort Airport Congress Center. Guest reviews are a valuable marketing tool for online reputation for hotels. Online ...
  • Musiikkimaisemia hotelleissa - taustamusiikin nykytila helsinkiläisissä hotelleissa 

   Alén, Noora (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Moniaistisuus on nousemassa oleva uusi trendi hotelliympäristössä. Hotellivieras haluaa ja tarvitsee tulevaisuudessa personalisoitua palvelua ja palvelumiljöötä, jossa hotellien äänimaisema ja musiikki tulevat olemaan ...
  • Kuinka kehittää Ecological Food Plan -konsepti palvelumuotoilun avulla? 

   Hettula, Tiina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ruokatottumuksemme ja elämäntapamme uhkaavat ympäristön kantokykyä eli ekologista kestävyyttä. Ruoka ja asuminen ovat suurimpia ympäristöhaittoja aiheuttavia tekijöitä, joihin jokainen voi omalla kulutuksella suoraan ...
  • Wordpress-sovelluksen käyttöönotto ja ylläpito Docker-teknologialla 

   Ohvo, Juha-Matti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa Wordpress-sovelluksen käyttöönotto Docker-teknologialla. Lisäksi asensin Wordpressin virtuaalipalvelinympäristöön ja vertailin käyttöönoton nopeutta ja helppoutta Dockeriin verrattuna. ...
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen Expedit Finland Oy:ssä 

   Jääskelä, Virve (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aihe on yrityksen Expedit Finland Oy liiketoiminnan kehittäminen asiakaskokemuksen kautta. Tavoitteena oli Expeditin sisäinen alkukartoitus asiakaskokemuksen kehittämisen pohjaksi kvalitatiivisen kyselyn ...
  • Google Adwords vs Facebook Ads 

   Metsänen, Matias (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Digitaalinen markkinointi eli digimarkkinointi on tällä hetkellä markkinointimaailman kuu-mimpia osa-alueita. Tässä opinnäytetyössä syvennytään kahteen eri digimarkkinoinnin to-teutustapaan; hakusanamainontaan ja sosiaalisen ...
  • Vientitoiminnan rahoitus Yrityksessä X 

   Liukkonen, Anselmi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella, millaisia mahdollisuuksia pk-yrityksellä on saada rahoitusta vientitoiminnalleen sekä, kuinka rahoituksellisia menetelmiä käytetään vientitoiminnan riskienhallintaan. Rahoitusmah ...
  • ParisRio TravelChannel -YouTube-kanavan tunnettuus ja kehittäminen 

   Lempiäinen, Panu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tehty matkahakupalvelu ParisRiolle. Työn tarkoituksena on edistää ParisRio TravelChannel -YouTube-kanavan toimintaa tutkimalla kanavan tämänhetkistä tunnettuutta ja matkavideoiden kiinnostavuutta. ...
  • Leading a Lean Transformation in a game studio 

   Da Silva, Erison (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   This Master’s thesis researches the implementation of a Lean Transformation at a game studio from the perspective of leadership. The purpose of the application of Lean principles and tools is to create a high-performance ...
  • Vertaiscoachingin hyödyntäminen Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessissa 

   Mäki, Riina-Mari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on vertaiscoachingia hyödyntäen kehittää toimeksiantajan Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessia. Raportissa kuvataan yhteiskehittämisellä toteutetun vertaiscoch ...
  • Nuorten työntekijöiden odotukset esimiestyölle Talokeskuksessa 

   Vilkama, Oskari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on nuorten työntekijöiden odotukset esimiestyölle, sekä niihin vaikuttaneet aiemmat kokemukset esimiestyöstä. Opinnäytetyön avulla selvitetään myös millä tavalla esimiestyö ja johtaminen yleisellä ...
  • Tutkimussihteerin työn tarkastelu ympäristöministeriössä 

   Harjula, Heli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ympäristöministeriössä toteutetaan erilaisia hankkeita ja tutkimuksia, joiden työhön ja byrokratiaan osallistuu tutkimussihteeri, joita työskentelee kaikilla osastoilla. Tutkimussihteerin työnkuvan järjestämistä ja sisältöä ...
  • Instagram-markkinointisuunnitelma ravintola Bistrolle 

   Kosunen, Katariina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sosiaalisen median merkitystä nykyajan markkinoinnissa on vaikea kiistää. Yksi sen tärkeimmistä sovelluksista on jatkuvasta kasvusta nauttiva kuvien ja videoiden jakopalvelu Instagram, joka vetoaa käyttäjiin visuaalisuudellaan. ...
  • Annual reports that strengthen corporate reputation: meeting the needs and expectations of the investors 

   Khashchanskaya, Evgenia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Public companies are legally obliged to disclose annual financial results to their shareholders, investors or any other interested audiences. The documents that provide such disclosure are commonly known as annual reports, ...
  • Entry Strategies to the Russian Market. Case: ML Components GmbH 

   Alferova, Anna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Internationalization significance grows constantly, and various SMEs around the world con-duct its processes on a regular basis today. Every firm analyses which country’s market is beneficial and profitable for its own ...
  • Customer Case Studies in Marketing Communication – Agilefant Ltd. 

   Behm, Tia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Agilefant is a platform independent tool for Lean and Agile management based on scientific research in Aalto University. Case company, a Finnish startup, Agilefant Ltd. (Agilefant Oy) was founded in 2013 to ensure development ...
  • Työtyytyväisyyskysely ja toiminnan kehittäminen 

   Jyrkkäranta, Tiina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäyte tehtiin toimeksiantona vähittäiskaupanalalla toimivalle Yritys X Oy:lle, joka on osa konsernin Suomen markkina-alueella toimivaa yksikköä ja osa Pohjoismaiden suurinta alansa konsernia. Suomessa konsernilla ...
  • Sihteeriharjoittelijoiden perehdytyspaketti valtiovarainministeriölle 

   Nissinen, Tia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, joka on tehty valtiovarainministeriön toimeksiantona. Toiminnallisen opinnäytetyön produkti on kolmiosainen perehdytyspaketti, joka koostuu perehdyttäjän tarkistuslistasta, ...