• Expedition Arcada 2015 : Regissörens roll i dokumentärfilm 

   Bengelsdorff, Ann-Christin (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   På våren 2015 åker en grupp studenter från Yrkeshögskolan Arcada på en expedition till franska Alperna tillsammans med äventyrarna Pata Degerman. Under resan görs bl.a. två dokumentärer varav den ena, Expedition Arcada ...
  • Folkhälsans Doula frivilligverksamhet : En kartläggning av verksamheten 

   Spring, Daniela (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Masterarbetet berör Folkhälsans förbunds doula frivilligverksamhet. I doula verksamheten deltar kvinnor som frivilligt ställer upp som stödpersoner för familjer som väntar barn, både före, under och efter förlossningen. ...
  • Equity Valuation Using Discounted Cash Flow Method - A case study: Viking Line Ltd 

   Le, Anh (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   The value of an asset is the future cash flow it can generate discounted at an opportunity rate that reflects the risks of the asset. Thus, the discounted cash flow (DCF) method is widely used to estimate the true value ...
  • Blockkedjeteknik 

   Andersson, Kim (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Blockkedjan, tekniken bakom Bitcoin och populariserad i dess introduktion, fungerar som en distribuerad databas och en publik huvudbok för transaktioner. Blockkedjetek-niken har även andra implementeringar och användningsområden ...
  • Handbok för ett företags inventeringsprocess : Fallstudie inom ett varuhus i möbelbranschen 

   Dufvelin, Alexandra (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Detta examensarbete är ett beställningsarbete för ett företag inom möbelbranschen. Företagets verksamhetspunkt i Vanda hade behov av en engelskspråkig handbok med instruktioner för företagets inventeringsprocess. Korrekta ...
  • Sweet Sweat 2015 : Att ordna evenemang från start till mål 

   Forsström, Lasse (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Sweet Sweat är ett idrottsevenemang för barn i högstadieålder som ordnas i Rovaniemi, Kajana, Vierumäki och i Helsingfors. Startskottet gick 2014 och evenemanget har ordnats varje år efter det. Rovaniemen Ammattikorkeakoulu, ...
  • Musikvideo och Kön : Ett försök till en feministisk ljudanalys 

   Donner, Josef (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Rapporten beskriver utgångspunkten och arbetsprocessen för produktionen av en femin-istisk musikvideo,”Mine” som vill kritisera den rådande kulturen inom musikvideogen-ren. Rapporten tillämpar feministisk filmteori och ...
  • En utredning om kundernas behov och önskemål : Case Apollo Terrace Bar 

   Valkola, Carolina (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Detta examensarbete var ett uppdrag för programrestaurang Apollo Live Club, som nyligen öppnat en uteterrass som tillägg till det övriga restaurangkonceptet. Företaget hade inte aktuell information om kundernas preferenser ...
  • The role of Landsbygdens Folk in the Changing Community of Young Farmers 

   Bergman, Andrea (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Many news consumers are abandoning print media for digital news, especially so-called Millennials, people under 35 years of age. The newspaper Landsbygdens Folk, targeted at Swedish-speaking farmers in Finland, is exploring ...
  • Finnish Public Media Representation of Asylum seekers and Refugees in ‘Easy Finnish’ : Qualitative Discourse Study of Yle Selkouutiset 

   Aghaverdiyeva, Surakhanim (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Media representation of asylum seekers and refugees has been discussed by many researchers including Finnish media portrayal of Roma and Somali asylum seekers and refugees (Horsti 2003, 2007, 2013; Nordberg 2004). However, ...
  • Promoting Sexual Health and Wellbeing among Elderly Nursing Home Residents 

   Benewaa Kusi, Daisy (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   The purpose of this study is to provide research based information on the elderly and sexuality as it relates to the concept of impact on the elderly and competence in handling such cases in nursing care during aged-care ...
  • Reliabilitetstest av smartshorts vid gång för personer i arbetsför ålder 

   Johans, Jesper (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Med reliabla mätinstrument integrerade i textilier så skulle fysioterapeuter ha ytterligare ett hjälpmedel till sitt förfogande vid undersökningar och bedömningar av klienter. Undersökningarna skulle kunna ta plats i en ...
  • Mötet med den muslimska familjen på mödrarådgivningen 

   Stenfors, Frida (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Sammandrag: Oroligheter och krig i världen leder till att det kommer mera invandrare och flyktingar till Finland hela tiden, många av dessa har islam som religion. Uppdrags-givaren för examensarbetet var Vanda stad, syftet ...
  • FutisFun - Liikuntatapahtuman suunnittelu ja toteutus 

   Rasmus, Rebecca; Järvelä, Jenny (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin kahden opiskelijan yhteistyönä. Toinen tekijöistä opiskelee ammattikorkeakoulu Arcadassa ja toinen Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa. Työstä on tehty Arcadan vaatimusten mukaisesti myös ...
  • Organisering och planering av fotbollsturneringen Hoogee Cup 

   Koskeli, Walter (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Sammandrag: Detta examensarbete är ett beställningsarbete för Gäddviks Boll HooGee rf. Föreningen kontaktade mig och påpekade att få turneringar har organiserats av Gäddviks Boll HooGee rf.) (senare Hoogee) och att det ...
  • Pre-produktion i reklamfilm : Producentens roll i produktionen 

   Lönnberg, Wilhelm (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   I mitt arbete har jag gjort en processbeskrivning på två olika reklamproduktioner varefter jag reflekterat om det arbetet jag som producent har gjort för att koordinera pre-produktionen i bägge fall. Inspirerad av ...
  • Arbetsgivare och de generella attitydernas påverkan gentemot mental ohälsa 

   Grönroos, Iris (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Detta examensarbetets uppdragsgivare är PAD-projektet. Syftet med detta examensarbete är att belysa de generella attityderna som finns gentemot mental ohälsa och påverkas arbetsgivaren av dem. Arbetet besvarar frågorna; ...
  • Simulation av producentskap i filmskolan: en fallstudie av kortfilmen Paniikkipäiväkirjat 

   Fleege, Claudia (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   I detta arbete undersöker jag ifall producentutbildningen speglar producentskapet på den professionella filmbranschen. Jag definierar producentens yrke och egenskaper och jämför därefter det fakta med min producentskap på ...
  • e-Hälsotjänster för missbrukare : En litteraturstudie 

   Juslin, Anne-Sophie (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Syftet med det här arbetet är att ta reda på vilka e-hälsotjänster som erbjuds åt missbrukare globalt idag och vilka krav som ställs på dessa tjänster. Studien svarar på vilka fördelar det finns med e-hälsa, hurdant behovet ...
  • Dealing with hypersexuality in geriatric care facilities : A literature review 

   Kubota, Kaile (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   The subject area of this literature review focuses on hypersexuality exhibited by patients in geriatric care facilities and how nurses can be prepared in the management of its occurrence. The aim of this study is to explore ...