• Mätning av smarttextilernas reliabilitet över tid 

   Bengs, Dagny (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   Användning av tekniska kläder har blivit allt vanligare inom idrott, men inom fysioterapin har tekniska kläder inte ännu använts i stor grad. Yrkeshögskolan Arcada har inlett ett projekt där målet är att mäta om smartshortsen ...
  • Exploring digitalization at Arcada through design-thinking 

   Patty, Daniel (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Detta examensarbete beskriver processen och utvärderingen av produktionen ”Exploring digitalization at Arcada through design-thinking.” Produktionen syfte var att utnyttja design-thinking och i detta fall Kees Dorst Frame ...
  • Spel och media i virtuell verklighet med huvudmonterad display 

   Ahrenberg, Kim-Gustaf (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Virtuell verklighet håller på att stiga i popularitet och denna rapport ger en inblick i dagens VR teknologi. Det finns hinder som har överkommits för att göra teknologin kommersiell och tekniska lösningar bakom detta ...
  • Online music services : A study in user behaviour 

   Hägglund, Kristian (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   New inventions have changed how we view the world throughout history. One of the revolutionizing inventions is the internet. Internet has shaken the existence of mankind to its foundation, and has introduced new methods ...
  • Fysisk aktivitet efter förlossning - en broschyr för den nyblivna mamman : Ett beställningsarbete av Folkhälsan på Åland 

   Karlsson, Maria (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Detta examensarbete är ett beställningsarbete från Folkhälsan på Åland. Syftet med arbetet var att skapa ett hälsofrämjande klientupplysningsmaterial angående fysisk aktivitet efter förlossningen som kommer att delas ut ...
  • Expedition Arcada 2015 : Regissörens roll i dokumentärfilm 

   Bengelsdorff, Ann-Christin (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   På våren 2015 åker en grupp studenter från Yrkeshögskolan Arcada på en expedition till franska Alperna tillsammans med äventyrarna Pata Degerman. Under resan görs bl.a. två dokumentärer varav den ena, Expedition Arcada ...
  • Folkhälsans Doula frivilligverksamhet : En kartläggning av verksamheten 

   Spring, Daniela (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Masterarbetet berör Folkhälsans förbunds doula frivilligverksamhet. I doula verksamheten deltar kvinnor som frivilligt ställer upp som stödpersoner för familjer som väntar barn, både före, under och efter förlossningen. ...
  • Equity Valuation Using Discounted Cash Flow Method - A case study: Viking Line Ltd 

   Le, Anh (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   The value of an asset is the future cash flow it can generate discounted at an opportunity rate that reflects the risks of the asset. Thus, the discounted cash flow (DCF) method is widely used to estimate the true value ...
  • Blockkedjeteknik 

   Andersson, Kim (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Blockkedjan, tekniken bakom Bitcoin och populariserad i dess introduktion, fungerar som en distribuerad databas och en publik huvudbok för transaktioner. Blockkedjetek-niken har även andra implementeringar och användningsområden ...
  • Handbok för ett företags inventeringsprocess : Fallstudie inom ett varuhus i möbelbranschen 

   Dufvelin, Alexandra (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Detta examensarbete är ett beställningsarbete för ett företag inom möbelbranschen. Företagets verksamhetspunkt i Vanda hade behov av en engelskspråkig handbok med instruktioner för företagets inventeringsprocess. Korrekta ...
  • Sweet Sweat 2015 : Att ordna evenemang från start till mål 

   Forsström, Lasse (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Sweet Sweat är ett idrottsevenemang för barn i högstadieålder som ordnas i Rovaniemi, Kajana, Vierumäki och i Helsingfors. Startskottet gick 2014 och evenemanget har ordnats varje år efter det. Rovaniemen Ammattikorkeakoulu, ...
  • Musikvideo och Kön : Ett försök till en feministisk ljudanalys 

   Donner, Josef (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Rapporten beskriver utgångspunkten och arbetsprocessen för produktionen av en femin-istisk musikvideo,”Mine” som vill kritisera den rådande kulturen inom musikvideogen-ren. Rapporten tillämpar feministisk filmteori och ...
  • En utredning om kundernas behov och önskemål : Case Apollo Terrace Bar 

   Valkola, Carolina (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Detta examensarbete var ett uppdrag för programrestaurang Apollo Live Club, som nyligen öppnat en uteterrass som tillägg till det övriga restaurangkonceptet. Företaget hade inte aktuell information om kundernas preferenser ...
  • The role of Landsbygdens Folk in the Changing Community of Young Farmers 

   Bergman, Andrea (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Many news consumers are abandoning print media for digital news, especially so-called Millennials, people under 35 years of age. The newspaper Landsbygdens Folk, targeted at Swedish-speaking farmers in Finland, is exploring ...
  • Finnish Public Media Representation of Asylum seekers and Refugees in ‘Easy Finnish’ : Qualitative Discourse Study of Yle Selkouutiset 

   Aghaverdiyeva, Surakhanim (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Media representation of asylum seekers and refugees has been discussed by many researchers including Finnish media portrayal of Roma and Somali asylum seekers and refugees (Horsti 2003, 2007, 2013; Nordberg 2004). However, ...
  • Promoting Sexual Health and Wellbeing among Elderly Nursing Home Residents 

   Benewaa Kusi, Daisy (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   The purpose of this study is to provide research based information on the elderly and sexuality as it relates to the concept of impact on the elderly and competence in handling such cases in nursing care during aged-care ...
  • Reliabilitetstest av smartshorts vid gång för personer i arbetsför ålder 

   Johans, Jesper (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Med reliabla mätinstrument integrerade i textilier så skulle fysioterapeuter ha ytterligare ett hjälpmedel till sitt förfogande vid undersökningar och bedömningar av klienter. Undersökningarna skulle kunna ta plats i en ...
  • Mötet med den muslimska familjen på mödrarådgivningen 

   Stenfors, Frida (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Sammandrag: Oroligheter och krig i världen leder till att det kommer mera invandrare och flyktingar till Finland hela tiden, många av dessa har islam som religion. Uppdrags-givaren för examensarbetet var Vanda stad, syftet ...
  • FutisFun - Liikuntatapahtuman suunnittelu ja toteutus 

   Rasmus, Rebecca; Järvelä, Jenny (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin kahden opiskelijan yhteistyönä. Toinen tekijöistä opiskelee ammattikorkeakoulu Arcadassa ja toinen Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa. Työstä on tehty Arcadan vaatimusten mukaisesti myös ...
  • Organisering och planering av fotbollsturneringen Hoogee Cup 

   Koskeli, Walter (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Sammandrag: Detta examensarbete är ett beställningsarbete för Gäddviks Boll HooGee rf. Föreningen kontaktade mig och påpekade att få turneringar har organiserats av Gäddviks Boll HooGee rf.) (senare Hoogee) och att det ...