• Älykkään laitteen suunnittelu lintuharrastajille 

   Erkintalo, Marina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Uuden älykkään laitteen muotoileminen lintuharrastajille on oma toimeksianto, jossa päämääränä on kehittää nykyisiä harrastusvaiheita ja välineitä uudelle tasolle. Tavoitteena on luoda uusi tuotekonsepti kehittyneillä ...
  • 3D-muotoiluohjelmien hyödyntäminen aaltopahvituotteiden suunnitteluprosessissa 

   Hietala, Miia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni on markkinointiorientoitunut työ, jossa toimeksiantajana on Stora Enso Packaging Oy. Työssäni tutkin tuotesuunnitteluosastolla käytössä olevan CAD-ohjelman, Impactin 3D-ominaisuuksia. Suunnittelijoita ...
  • Korujen materiaaleista ja niiden arvoista 

   Turunen, Joonas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on Suomessa kultasepänalalla ilmenevä materiaalien käytön yksipuolisuus ja kaavamaisuus. Korkeatasoisia koruja saa lähinnä kullasta ja hopeasta valmistettuina. Keskeisiä käsitteitä ovat ...
  • Untamot ja Rihmakkaat 

   Herrala, Kaisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
  • PK-yrityksen visuaalinen identiteetti 

   Nurmi, Anne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössäni olen tehnyt yritysilmeen uudelle aloittavalle pienyritykselle (Manette), jonka toimiala on viestintä, mainonta ja toimittaminen. Alustuksena on kerrottu mikä on visuaalisen ohjeiston merkitys yrityksen ...
  • Olen 

   Kallionpää, Mari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
  • Palvelutalon siirtymätilat 

   Ahjokangas, Jaana (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
  • Aula 

   Linkosuonio, Heidi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
  • Alla Marcia 

   Helenius, Markus (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on korusarja miehelle, kohderyhmä on etikettitietoisesti pukeutuvat, varttuneet miehet. Lähtökohtina tämän työn suunnittelulle on ollut Suomen talvinen luonto sekä suomalainen mies. Korut on ...
  • Hetki ennen sarastusta 

   Lahti, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni on nuorille aikuisille suunnattu kuvakirja Hetki ennen sarastusta joka koostuu neljästä kuvitetusta novellista. Tarinat ovat unia joiden näkijöinä on ihmisiä eripuolilta maailmaa. Tarinat pohjautuvat todellisiin ...
  • Sopenkorpi 

   Koskinen, Leea (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli suunnitella toimiva, ympäristöönsä istuva ja alueen uutta imagoa edustava työtila ja asunto Sopenkorven vanhaan teollisuusrakennukseen. Työssäni käyn läpi alueen historiaa, vaiheita, ...
  • Yritys ja ilme 

   Nieminen, Tero O (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee yrityksen visuaalisen identiteetin luomista. Kyseinen, vielä suunnitelmissa oleva yritys on nimeltään Ettonet. Yritys tulee suunnittelemaan, tuottamaan ja markkinoimaan kalusteita ja apuvälineitä ...
  • Naapuri 

   Haikonen, Terhi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni on lasten kuvakirja Naapuri. Kirja käsittelee vanhempien uupumisen, masennuksen ja avun antamisen teemoja lasten näkökulmasta. Tein kirjaan kuvat ja taiton. Tekstin kirjoitti Hanna Leinonen. Kuvitukset tein ...
  • Taiteilijat kirjaimia piirtämässä 

   Kuusela, Tuija (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
  • Tunteita 

   Kovanen, Miia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni on kuvitettu kirja tunteista. Olen suunnitellut kirjaan kuvat, typografian ja taiton. Myös kuviin liittyvät tekstit ovat omiani. Kirjallisessa osassa esittelen kehittämäni kuvitustyylin ja kerron kuvitusprosessista. ...
  • Tumpal 

   Bulgamin-Salo, Gina G.P (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Lopputyön aiheena on suunnitella ja tuottaa modernia korusuunnittelua tutkimalla kahden tekniikan samankaltaisuuksia, joita esiintyy sekä Indonesialaisen Keski-Jaavan batiktulis- että filigraanikorusuunnittelun tekniikoissa ...
  • Sadepuun oksa 

   Viitala, Sinikka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Muotoilun vuosi 2005 on avannut uusia teitä muotoilun opetukselle, mutta tuonut samalla esille ongelman oppimateriaalin puutteesta. Opinnäytetyössäni keskitynkin juuri tähän ongelmaan ja suunnittelen saamieni tietojeni ...
  • Lasinen maailma 

   Sorsa, Susanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Lasi on väriensä ja valoa läpäisevien ominaisuuksiensa vuoksi kiehtova materiaali. Lasin historia korun osana on pitkä, mutta etenkin jalometallikoruihin väriä on tuotu useimmiten jalokivien avulla. Opinnäytetyön tavoitteena ...
  • Kun osasin lentää 

   Mäkinen, Päivi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni aihe on lähimenneisyyden käyttö korumuotoilussa. Työssäni olen muistellut sekä kuvallisesti että sanallisesti menneisyyttäni Suomessa, lapsuutta, nuoruutta ja aikuisuutta. Lisäksi olen tutustunut lähdeaineistoon ...
  • Astroschnautzer 

   Nykänen, Reetta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni on syntetisaattoreilla ja tietokoneella elektronista musiikkia tekevän Astroschnautzer -ryhmän visuaalisen identiteetin suunnittelu. Ryhmä aloitti toimintansa vuonna 1998. Astroschnautzerin identiteetti ...