Uusimmat viitteet

 • Lean on LAMKES 

  Muhonen, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis is about learning while doing and the goal is to give students some tools in the challenging world of entrepreneurship. It has very strong personal views and not that much academic references, because ...
 • Yritysperintä – tuotto ja tehostaminen 

  Aikonen, Noora (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimeksiantona oli selvittää mahdollisuuksia yritysperintätoiminnan kehittämiselle ja tuottomahdollisuuksien parantamiselle. Tutkimustehtävän luonne huomioiden tutkielma suoritettiin kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä. ...
 • Asiakaskokemuksen johtaminen hyvinvointibisneksessä : Case: Liikuntakeskus Lumo Oy 

  Valtonen, Taru (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Muuttuneet arvot kuluttajilla sekä kova kilpailu asiakkaista on osaltaan vaikuttanut siihen, että nykyään kilpailussa pärjää se, kuka onnistuu tuottamaan asiakkailleen parhaimpia asiakaskokemuksia. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Kansainvälisen projektitoiminnan erityispiirteet. : case: käytännön kokemuksia projektinhallinasta Venäjän toimintaympäristössä. 

  Töllikkö, Julija (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa kansainvälisen projektin erityispiirteitä: miten ongelmatilanteisiin varaudutaan projektin osalta Venäjän toimintaympäristössä, selvittää kulttuurin merkitystä sekä verrata, miten ...
 • Markkinointisuunnitelma digipainoalan yritykselle 

  Nissinen, Laura (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee digipainoalan yritykselle toteutettua markkinointisuunnitelmaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää yritykselle käytännöllinen ja helposti päivitettävissä oleva malli, jota voitaisiin soveltaa ...
 • Brändistrategian luominen uudelle yritykselle : Toimeksiantaja: INGA K 

  Halme, Karen (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda brändistrategia omalle, vasta aloittavalle yritykselleni nimeltä INGA K, joka myy hopeakoruja sekä lähitulevaisuudessa myös erilaisia asusteita. Ammattitaitoinen brändin rakennus on ...
 • Verkkolaskutuksen kannattavuus : Case: Yritys X 

  Kiiski, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tutkii verkkolaskutuksen tuomia hyötyjä ja kustannuksia toimeksiantajayritys Yritys X:ssä. Työn lähtökohtana oli selvittää Case-yrityksen kannalta mitä hyötyjä/haittoja verkkolaskutukseen siirtyminen on sille ...
 • IT-ohjelmiston ostopäätöksen muodostuminen : Case: Yritys X 

  Rönkkö, Janne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia, miten IT-alan ohjelmistohankinnan ostopäätökset muodostuvat ja ketkä niitä muodostavat. Ostoprosessi kuvattiin sen alusta loppuun teorian pohjalta. Lisäksi tutkittiin vuokrausalaan liittyviä ...
 • Asiakaskokemuksen johtaminen. Case: Jääkiekon SM-Liiga Oy 

  Saksola, Mikko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Liigan ottelutapahtumien nykytilaa, sekä pohtia keinoja niiden parantamiseksi. Lisäksi tarkoituksena oli luoda kehitysehdotuksia asiakaskokemuksen johtamiseen eri osapuolille ...
 • Nordic Bar Kraków : Baariliiketoiminnan suunnittelu 

  Roivas, Tommi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö oli toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena oli selvittää että, onko pohjoismaisella teemalla toimivalla baarilla tilaa ja kiinnostusta Krakovan markkinoilla. Tavoitteena oli myös järjestää ...
 • Kongressimarkkinoinnin kohdentaminen kansainvälisten kongressien hankkimiseksi : Case: KOKO Lahti Oy 

  Stylman, Pauliina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli kongressimarkkinointi ja sen kohdentaminen kansainvälisiin kongresseihin. Työn tarkoituksena oli tutkia kongressimarkkinoinnin erilaisia toimenpiteitä ja selvittää minkälaisia markkinointikeinoja ...
 • O2C-prosessin vaiheet sekä kehittäminen : case: Wellfit Finland Oy 

  Hakala, Milja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on perehtyä Wellfit Finland Oy:n Order to Cash prosessiin (O2C). Toisena tavoitteena oli määritellä, miten tätä prosessia ja sen vaiheita voitaisiin kehittää eritoten yrityksen näkökulmasta. ...
 • Kanta-asiakasohjelman kehittäminen : Case: sanomalehti Itä-Häme 

  Soikkeli, Iina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee sanomalehti Itä-Hämeen kanta-asiakasohjelman kehittämistä. Työn tarkoituksena oli selvittää Itä-Hämeen lukijoiden mielipiteitä kanta-asiakasohjelmasta ja tehdä kehitysehdotuksia tuloksien perusteella. ...
 • Mikroyritysten sosiaalisen median käyttö markkinoinnissa : Sosiaalinen media strategisena työkaluna 

  Kronberg, Anna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee sosiaalisen median markkinointistrategiaa ja sen soveltamista mikroyrityksissä. Erityinen painotus on sosiaalisen median markkinoinnin haasteissa ja ongelmissa. Opinnäytetyön tavoite oli luoda ...
 • Ostolaskujen reitityksen automatisointi : Case: Yritys X 

  Ranki, Samu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli kohdeyrityksen ostolaskujen kierrätyksen automatisoinnin optimointi. Yritys on IT-alalla toimivan konserniyhtiön tytäryhtiö, joka tuottaa taloushallinnon ulkoistuspalveluita pääliiketoimenaan. ...

Näytä lisää