Uusimmat viitteet

 • Työnjohtajan päiväohjelman kehittäminen 

  Suviranta, Saku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Rakennustoimisto Valve Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää työnjohtajan päiväohjelmaa sellaiseksi, että hän ehtii ohjaamaan ja valvomaan työtä enemmän kuin ennen. Ongelmana työmaalla on ...
 • Vuositakuukorjauksiin johtavien tasoite ja maalausvirheiden ennakointi ja minimointi 

  Chaban, Ihor (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi NCC Suomi Oy. Yrityksellä oli tarve seuloa ja poimia viime vuosien aikana kertyneistä takuukorjauskustannuksista ne, mitkä liittyvät tasoite- ja maalausvirheisiin, ja selvittää miten ...
 • LVIA-palokatkojen suunnittelu ja toteutusvaihe 

  Johnsson, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toimia palokatkourakan suunnitteluun, hankintaan ja toteutukseen avustavana oppaana. Palokatkot ovat rakennuksen palo-osastojen läpi meneviä läpivientejä, jotka täytetään hyväksytyillä ...
 • LVI-teknisten töiden budjettihinnoittelumalli 

  Repo, Nico (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli luoda budjettihintamalli Are Oy:n kiinteistöpalveluiden käyttöön. Yhteinen helppokäyttöinen budjettihinnoittelumalli katsottiin tarpeelliseksi Are Oy:n kiinteistöpalveluissa nopeuttamaan ja ...
 • LVI-työnjohtajien käsikirjan luonti 

  Nevalainen, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli luoda Terawatt Oy:lle LVI-työnjohtajien käsikirja, joka tukee nimenomaisen yrityksen LVI-työnjohtajien työskentelyä ja uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Käsikirjan tarkoitus on olla ...
 • Taloteknisten töiden valvonta ja laadunvarmistus rakennusliikkeessä 

  Räsänen, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui taloteknisten töiden valvonta ja laadunvarmistus rakennusliikkeessä. Työ tehtiin rakennusliike Fira Oy:lle ja sen tavoitteena oli yhtenäistää yrityksen taloteknisten töiden valvonnan ...
 • Rakennustyömaan kärkimieskansio 

  Hahto, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytteen tavoitteena on luoda kärkimieskansio LVV-asentajien käytettäväksi yrityksen eri rakennushankkeissa. Kansiolla voitaisiin helpottaa LVV-asentajien toimintaa työmailla. Kärkimieskansion tavoitteena on ...
 • Omakotitalon lämmitysjärjestelmän uudistaminen 

  Kuivalainen, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän lopputyön tarkoitus oli laatia 1992 rakennetulle omakotitalokiinteistölle suunnitelma lämmitysjärjestelmän uudistamisesta. Nykyinen lämmitysjärjestelmä oli yösähkölämmitteinen vesikiertoinen patteriverkosto, joka oli ...
 • Ilmanvaihtourakoitsijan käsikirja 

  Erkola, Ohto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä ilmanvaihtourakointiin juuri aloittaneen projektinhoitajan asemasta. Työn tarkoitus oli antaa mahdollisimman laaja kuva nykyajan ilmanvaihtourakoinnista ja siihen vaikuttavista ...
 • Linjasaneerausyksikön toimintamallien kuvaus ja kehittäminen 

  Korhonen, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkasteltiin asiakasyrityksen linjasaneerausyksikön nykyisiä toimintamalleja ja kartoitettiin näiden kehitysmahdollisuuksia. Asiakasyrityksellä on tarve selkeyttää toimintamalleja kasvavan liikevaihdon ...
 • Linjasaneerauksen asiakaspalvelumalli 

  Halme, Jarno (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä kehitettiin yhtenäinen asiakaspalvelumalli LVI-Urakointi Paavola Oy:n toteuttamiin linjasaneeraushankkeisiin. Työn keskeisenä tarkoituksena oli tutkia nykyisiä asiakaspalvelukäytäntöjä ja luoda niistä ...
 • Takuukorjaukset asuintalojen sisä- ja ulkopuolisissa korjauksissa 

  Saranpää, Lasse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli takuukorjaukset asuintalojen sisä- ja ulkopuolisissa korjauksissa. Työn tilaajayritys oli Consti Julkisivut Oy. Työn tavoitteena oli selvittää nykyisen takuuajan toimintamallin ongelma- ja ...
 • Toimistotilojen muuttaminen asuinkäyttöön Helsingissä 

  Lallo, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä selvitettiin toimistotilojen muuttamisessa asunnoksi huomioitavia asioita Helsingissä. Työn päätavoitteena on palvella työn tilaajaa siten, että on valmiiksi tiedossa, mitä asioita tulisi huomioida lähdettäessä ...
 • Rakennustöidenvalvonnan tehostaminen uusien digitaalisten ratkaisujen avulla 

  Tynkynniemi, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Digitalisaatio on tuonut rakennusalalle uusia sovelluksia niin projektien kuin laadunkin hallintaan. Tutkimuksessa lähdettiin selvittämään, miten nämä uudet sovellukset helpottavat työmaavalvontaa. Tutkimus tehtiin ...
 • Vahinkokorjauksen toimintamalli 

  Jensen, Kent (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä päättötyössä tutkitaan yleisiä tapoja vahinkokorjauspuolen tapoihin toimia ja niiden eri toimintamalleihin. Tutkimuksen aiheen suunnittelussa oli tiedossa, että yhtenäistä tapaa toimia ei ole ja siihen haluttiin saada ...

Näytä lisää