Uusimmat viitteet

  • Harjoittelun eohjaus korkeakoulun ja työelämän rajapinnoilla 

    Leppisaari, Irja (Centria ammattikorkeakoulu, 2013)
    Tutkimuksen kohteena on harjoittelun e-ohjauksen kehittäminen korkeakoulun ja työelämän rajapinnoilla. Osana Tekesin rahoittamaa Systeemiset oppimisratkaisut -arvoverkkohanketta Harjoittelun eOhjaus -projektissa (2012–2013) ...