• Kaikenläpäisevä kansainvälisyys : puheenvuoroja Kajaanin ja Saimaan ammattikorkeakouluista 

   Kajaanin ammattikorkeakoulu; Mursula, Teija (Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, 2017)
   Kajaanin ja Saimaan ammattikorkeakoulun työntekijät ovat kirjoittaneet kansainvälisyydestä yhteisen teemajulkaisun. Julkaisu kuvaa ammattikorkeakoulujen kansainvälistä toimintaa monelta eri tasolta: konkreettisesta ...
  • Seksuaalisuus synnytyksen jälkeen : Opas vanhemmille 

   Moilanen, Anne-Mari; Mikkonen, Reetta (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä oli tarkoituksena suunnitella ja tehdä opas synnytyksen jälkeiseen seksuaalisuuteen. Tavoitteena oli tukea seksuaalisuutta synnytyksen jälkeen oppaan avulla. Tutkimustehtäviä olivat: miten synnytyksen ...
  • Android-sovellus lääkkeenannon seurantaan 

   Kallio, Jesse (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli auttaa ihmisiä, joilla on jatkuva ja kallis lääkitys, auttamalla sen seuran-nassa ja kirjaamisessa. Sovelluksen kohderyhmänä olivat A-hemofiliaa sairastavat vasta-aine potilaat, koska heidän lääkityksensä ...
  • Varotoimiohjeet Kainuun keskussairaalan potilaille 

   Hack, Jenni; Hekkala, Niina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Tekijät: Jenni Hack & Niina Hekkala Työn nimi: Varotoimiohjeet Kainuun keskussairaalan potilaille Koulutusohjelma: Sairaanhoitaja (AMK), hoitotyön koulutusohjelma Asiasanat: Kosketusvarotoimi, pisaravarotoimi, ...
  • ”Kun on ollut kysyttävää, aina on saanut vastaukset” –Perhekummitoiminnan tukeminen, Mannerheimin Lasten- suojeluliiton Kainuun piiri ry 

   Koponen, Jenni; Kaisanlahti, Jonna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Perhekummitoiminta on vapaaehtoista toimintaa perheiden hyväksi, minkä tarkoituksena on tukea lapsiperheen hyvinvointia ja vanhemmuutta sekä arjessa jaksamista. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry kouluttaa lapsiperheille ...
  • Determinant Factors of Students’ Decisions on Choosing an English Center 

   Duc Hoan, Ho (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of this thesis is to explore the determinant factors of students’ decisions on choosing an English Center. This will help Edu2Review to be more active to deliver added value infor-mation to the end target customer. This ...
  • Kajaani Info – asiakaskokemuksen tutkiminen ja kehittäminen 

   Grönroos, Maria (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia asiakaspalvelukeskus Kajaani Infon asiakkaiden asiakaskokemusta eli tarkemmin sanottuna sitä, mitä mieltä asiakkaat ovat Kajaani Infon viestinnästä, saavutettavuudesta, ...
  • Jääkiekossa tapahtuvat tapaturmat ja niiden ensiapu 

   Kallioinen, Ida-Kaisa; Karsikas, Marika (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tekijät: Kallioinen Ida-Kaisa & Karsikas Marika Työn nimi: Jääkiekossa tapahtuvat tapaturmat ja niiden ensiapu Tutkintonimike: Liikunnanohjaaja ja sairaanhoitaja (AMK) Asiasanat: jääkiekko, tapaturmat, ensiapu, lapset ...
  • Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ohjaamassa toimintaa 

   Tyyniaho, Henna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda ilmi kuinka lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma edistää ja tukee kainuulaisten lasten ja nuorten hyvinvointia perheiden palvelujärjestelmän osa-alueilla. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
  • Elvytys takana - elämä edessä! : Tarkistuslista turvaamassa potilasturvallisuutta elvytetyn potilaan välittömässä hoidossa 

   Maaninen, Eeva; Moilanen, Emmi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tuotteena suunnittelimme ja toteutimme tarkistuslistan elvytetyn potilaan välittömästä hoidosta. Opinnäytetyön tilaajana on Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklinikka. ...
  • Opiskelijan työssäoppimisprosessin kehittäminen Kainuun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalalla 

   Kiljo-Leinonen, Helena (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   TIIVISTELMÄ Tekijä: Kiljo-Leinonen Helena Työn nimi: Opiskelijan työssäoppimisprosessin kehittäminen Kainuun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalalla Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (YAMK) Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ...
  • Hyvinvointikartoitus Valjusravintola Sulon tarjoilijoille 

   Anttonen, Jenni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni tarkoitus oli tutkia henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitystä työhyvinvoinnin edistämisessä. Opinnäytetyössä tarkasteltiin kajaanilaisen Valjusravintola Sulon henkilöstön hyvinvoinnin nykytilaa ...
  • Maanläjityksen turvallisuuden parantaminen 

   Salmela, Eetu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantoi E. Hartikainen Oy. Opinnäytetyö toteutettiin Terrafamen kaivoksella keväällä 2017, jolloin kaivoksen alueella aloitettiin uuden sivukiven sijoituspaikan rakentaminen. Opinnäytetyön tavoitteena ...
  • Levymankeli : virheellisestä leikkauksesta johtuvan epämuodostuman poistolaite 

   Korhonen, Janne (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö tehtiin Elektroval Oy:lle. Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa laite, jolla saadaan korjattua alumiinisten piirikorttien epämuodostumat jo valmistusvaiheessa. Piirikorteissa on ...
  • Lääkkeettömät kivunhoidon menetelmät ikääntyneen saattohoidossa 

   Tirkkonen, Heidi; Tikkanen, Krista (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tarkoituksena oli perehtyä ikääntyneen (yli 65-vuotias) saattohoitopotilaan lääkkeettömiin kivunlievitysmenetelmiin. Toimeksiantajana opinnäytetyöllemme toimi Kainuun sote, ja teimme sen kohdennetusti Kuhmon ...
  • Pokémon Go- mobiilipelin pelaamisen motivaatiotekijät ja käytettävyyden vaikutus pelaamiseen Kainuun yläkouluikäisillä. 

   Ollila, Oskari; Nurminen, Lauri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena ja tarkoituksena oli tutkia Pokémon Go –mobiilipelin pe-laamisen motivaatiotekijöitä, pelaamattomuuden syitä ja käytettävyyden vaiku-tusta pelaamiseen Kainuun yläkouluikäisillä. Tutkimuksella pyrittiin ...
  • Vuokratekstiilien huoltokustannusten laskeminen 

   Kylén, Iikka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vuokratekstiilien pyykinhuollosta aiheutuvat kustannukset. Työn tavoitteena oli saada tietoa vuokratekstiilien kustannuksista ja niihin liittyvien toimintojen kustannuksista ...
  • Kuntouttavan hoitotyön kehittäminen Kainuun keskussairaalan pehmytosakirurgisella osastolla 

   Vitikka, Annastiina; Mäkelä, Katriina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kuntouttavalla hoitotyöllä tarkoitetaan toimintatapaa, joka tukee potilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä monipuolisesti. Kuntouttavan hoitotyön tulee olla tavoitteellista ja asiakaslähtöistä. Tavoitteena ...
  • Matkaopas Ouluun matkustaville lapsiperheille 

   Jukuri, Reetta (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tuote on matkaopas Ouluun matkustaville lapsiperheille. Op-paassa esitellään Oulun tarjoamat potentiaaliset palvelut ja paikat lapsiperheille. Kohteet on valittu siten, että ne viihdyttävät koko perhettä ja ...
  • Yhtenäinen kotiutumisen tarkistuslista Kainuun soteen 

   Toivonen, Lauri; Yli-Lonttinen, Taneli (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   TIIVISTELMÄ Tekijät: Toivonen Lauri & Yli-Lonttinen Taneli Työn nimi: Yhtenäinen kotiutumisen tarkistuslista Kainuun soteen Tutkintonimike: Sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto, Sairaanhoitaja (AMK) Asiasanat: ...