Uusimmat viitteet

 • ELÄINAVUSTEINEN TOIMINTA PALVELUKOTI MAININGISSA 

  Hänninen, Sanna; Korhonen, Jenni (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toteutimme opinnäytetyömme yhteistyössä Kalajoen kaupungin omistaman palvelukoti Mai-ningin kanssa. Opinnäytetyömme on toiminnallinen ja siihen sisältyi kolme vierailukertaa pal-velukoti Mainingissa, joiden tavoitteena oli ...
 • Hyvinvointiyrittäjyysprojekti varhaiskasvatuksessa 

  Salo, Heidi; Keskinen, Mia-Karoliina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme on varhaiskasvatukseen sijoittuva hyvinvointiyrittäjyysprojekti, jonka tilaajana toi-mi Centria ammattikorkeakoulu. Hyvinvointiyrittäjyysprojektissamme laadimme yhteistyössä Uusyri-tyskeskus Firmaxin kanssa ...
 • YHDESSÄ, TOISIAMME TUKIEN JA TURVATEN : Ryhmäyttämisopas Jukuleirin ohjaajille 

  Tiitto, Katariina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyöni tavoitteena oli tuottaa ryhmäytymisharjoitteita sisältävä opas Keskipohjanmaan Liikunta Ry:n järjestämälle Jukuleirille. Oppaan tarkoitus oli tarjota erilasia ryhmäytymisharjoitteita vuosittain ...
 • EMPATIAPROJEKTI : Empatiataidon tukemisen menetelmiä varhaiskasvatuksen arkeen ja kasvatuskumppanuuden tueksi 

  Rättö, Hanni (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Empatiaprojekti toteutettiin Kokkolan sivistystoimen varhaiskasvatuksessa Ykspihlajan päiväkodissa. Empatiaprojektin kohderyhmänä olivat 3–5-vuotiaat lapset vanhempineen ja päiväkodin henkilökunta. Empatiaprojektin ...
 • TEKNOLOGIA ON SOSIAALISTA : Uusi teknologia kuntoutustyön tukena 

  Turpeinen, Marjut (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ovatko uudet teknologiset ratkaisut ja kuntoutusmallit avain kuntoutuksen uudistukseen? Monenlaisia teknologisia ratkaisuja on saatavilla, mutta niiden hyödyntäminen on riittämätöntä huomioiden tulevaisuuden ...
 • YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI -PROJEKTI 

  Suomela, Mia (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yhdessä lapsen parhaaksi -projektin tilaajana oli Laihian kunnan varhaiskasvatus. Toiminnalliset osuudet toteutettiin Oravametsän päiväkodissa. Kohderyhmän muodostivat päiväkodin henkilöstö ja 3–5 -vuotiaat lapset. Yhdessä ...
 • SOSIAALINEN MERKITYS NUORTEN PELIKONSOLIVERKKO-PELAAMISESSA 

  Niemelä, Inkeri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kaikenlaisten elektronisten pelien pelaaminen on nykypäivää nuorten keskuudessa ja digitaalisuus kehittyy huimaa vauhtia. Videopelien vaikutuksia on tutkittu pitkään, mutta sen sosiaalinen puoli on jätetty hyvinkin vähälle, ...
 • Omaohjaajuus sijoitetun nuoren rinnalla Nevalanmäen perhekodissa 

  Säily, Susanna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tilaajana oli Nevalanmäen perhekodit Oy. Tarkoituksena oli tutkia, kuinka omaohjaajuus nuoren kasvunpolun rinnalla toteutuu Nevalanmäen perhekodissa. Jokaisella Nevalanmäen perhekotiin sijoitetulla nuorella on ...
 • Lorut päiväkodin arjessa 

  Louet, Virpi; Kinnunen, Merja (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Varhaiskasvatuksen syventävissä opinnoissa teimme Loruset lorutyökalun. Lorutyökalu koostui kan-siosta ja klipsistä, johon loruja kerätään kansiosta. Lorut koottiin työssämme käytetyistä loruista, sekä lorukirjoista. Osa ...
 • "KAIKKI VAIKUTTAA KAIKKEEN" : Vimpelin perhepäivähoidon laatuprojekti 

  Salli, Riikka; Kivinen, Ulla (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Valtakunnallisesti sekä paikallisesti on nähtävissä perhepäivähoidon osuuden väheneminen lasten päivähoidossa. Opinnäytetyöllä halusimme kehittää ja huomioida paikallista perhepäivähoitoa. Laatuprojektin tilaajana oli ...
 • Luonto voimavarana kehitysvammaisten hyvinvoinnille : Luontokerho Kipinän työtoimintakeskuksessa 

  Pajukoski, Päivi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toteutin opinnäytetyöni yhteistyössä kehitysvammaisten työtoimintakeskus Kipinän kanssa. Opinnäytetyöni on toiminnallinen ja siihen sisältyi luontokerhon järjestäminen Kipinän työtoimintakeskuksessa käyville asiakkaille. ...
 • VOIMAA ARKEEN : Palvelukeskus Jokikallion perhekuntoutuksen esittelykansio 

  Brax, Johanna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tilaajana toimi Palvelukeskus Jokikallion perhekuntoutus. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa esittelykansio Palvelukeskus Jokikallion perhekuntoutusasuntoihin. Esittelykansion avulla halutaan helpottaa uusien ...
 • Leikkien ja liikkuen, yhdessä touhuten! : Liikkumisen iloa varhaiskasvatuksessa 

  Paavola, Anita (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa liikuntaleikkejä ja pelejä sisältävä opas Ylivieskassa sijaitsevaan Huvikummun päiväkotiin. Oppaan tarkoituksena oli lisätä ideoita liikuntakasvatuksen toteuttamiseen ...
 • YMPÄRISTÖKASVATUSPROJEKTI 5-VUOTIAILLE VIHREÄN DRAAMAN KEINOIN 

  Tikka, Maria; Valo, Essi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyöprojekti toteutettiin Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuspalveluille, Tervanpolttajan päiväkotiin. Kohderyhmänä olivat viisivuotiaat lapset sekä päiväkodin varhaiskasvattajat. Projektiopinnäytetyö koostuu projektin ...
 • Ikääntyvien ääni : onnistunut ikääntyminen kotona asumisen mahdollistajana 

  Naukkarinen, Päivi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työelämälähtöisen opinnäytetyön tilaajana oli SenioriKaste-hanke. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät mahdollistavat onnistuneen ikääntymisen ikääntyvien itsensä kokemana sekä selvittää kodin merkitystä ...

Näytä lisää