Uusimmat viitteet

 • Keskipohjalainen kuluttaja 2020 : Myynnin foorumi 

  Leminen, Meri; Pihlajamäki, Anniina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli kuluttajakäyttäytyminen. Työn toimeksiantajana oli Myynnin foorumi -projekti, joka tarjoaa yrityksille myyntiin ja markkinointiin liittyviä valmennus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita. Tutkimuksen ...
 • Perehdytysopas Oy Hollmén & Co:n Nivalan tehtaalle 

  Junttila, Eira (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Oy Hollmén & Co. Yrityksellä on kolme tehdasta: kaksi Ulvilassa ja yksi Nivalassa. Yritys koneistaa yhteistyökumppaneilleen alumiinista, messingistä, kuparista, pronssista ja raudasta ...
 • ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS : Haapaveden Veikon Kone 

  Niemonen, Samuli (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön päätavoite oli tehdä asiakastyytyväisyystutkimus Haapaveden Veikon Koneelle. Tavoitteena oli selvittää Haapaveden Veikon Koneen asiakkaiden tyytyväisyyttä. Tutkimuksen tulosten perusteella Haapaveden Veikon ...
 • AJANVARAUSASIAKKAIDEN PALVELUKOKEMUKSET SUOMENSELÄN OSUUSPANKIN KONTTOREISSA 

  Kemi, Sini (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Suomenselän Osuuspankki. Tavoitteena oli tutkia sitä, millaisia asiakaskokemuksia ajanvaranneilla asiakkailla oli palvelutilanteesta pankin eri konttoreissa. Asiakaskohtaamisen ...
 • YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN : case-yrityksenä muotivaateliike 

  Haukipuro, Eveliina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyö tehtiin yrityksen perustamisesta kiinnostuneelle naiselle, joka on suunnitellut perustavansa muotivaatealan yrityksen Haapavedelle. Työn tavoitteena oli tarjota toimeksiantajalle yrityksen perustamiseen ...
 • ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS J. KÄRKKÄINEN OY : Pienkoneosasto 

  Sorvisto, Andreas (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli asiakastyytyväisyystutkimuksen suunnittelu ja toteutus toimeksiantaja J. Kärkkäinen Oy:lle. Tutkimuksessa selvitettiin J. Kärkkäisen pienkoneosaston asiakastyytyväisyyden tilaa, sekä tuotiin esille ...
 • Ajatuksia aloittavalle yrittäjälle 

  Kalliokoski, Kimmo (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tuo ajatuksia aloittaville yrittäjille. Toimeksiantajana tälle opinnäytetyölle toimin itse. Myös oma kiinnostukseni yrittäjyyteen ja mahdollisesti oman yritystoiminnan aloittaminen tulevaisuudessa antoivat ...
 • VERKKOKAUPAN KEHITTÄMINEN JA MARKKINOINTI 

  Keskinen, Essi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin verkkokaupan kehittämiseen ja markkinointiin. Verkkokaupan kehittämisessä keskityttiin ulkoasun kehittämiseen ja muihin verkkokaupan keskeisiin toimintoihin sekä miten verkkokauppa toimii ...
 • Opiskelijan ostokäyttäytyminen auton hankinnassa 

  Veikkolainen, Henri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia opiskelijoiden kuluttajakäyttäytymistä, kun aikomuksena on ostaa auto. Tutkimuksen ytimenä toimi opiskelijoille lähetetty kyselylomake, jonka pohjalta analysoitiin vastaajien ...
 • VERTAILEVA TUTKIMUS KAHDEN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN TELEVISIO- JA SOSIAALISEN MEDIAN MAINONNASTA : Case Prisma ja Lidl Suomi 

  Heino, Laura (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla kahden päivittäistavarakaupan televisio- sekä sosiaalisen median mainontaa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa käytettiin pöytäkirjatutkimusmenetelmää. Vertailtavat ...
 • PEREHDYTTÄMISOPPAAN LAADINTA HOTELLI-RAVINTOLA LOKKILINNALLA 

  Määttänen, Anne-Mari (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Hotelli-Ravintola Lokkilinna. Yritys toimii Kalajoella, Hiekkasärkkien alueella. Hotelli-Ravintola Lokkilinna tarjoaa majoitus- ja ravintolapalveluja. Opinnäytetyön aiheena oli perehdyttäminen ...
 • Pöytä on katettu : Noutopöydän kannattavuus Kansanlääkintäkeskuksessa 

  Kukkola, Annika (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kansanlääkintäkeskus, Hotelli Kaustinen, jossa oli tarvetta noutopöydän kustannuksien kartoittamiselle, joka valikoituikin opinnäytetyön aiheeksi. Tavoitteena oli löytää mahdollisia ...
 • Kanta-asiakastapahtuman järjestäminen : Kultajousi Oy Kokkolassa 

  Hartikainen , Inka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on kanta-asiakastapahtuman järjestäminen Kultajousi Oy Kokkolassa. Toiminnallinen opinnäytetyö koostui teoreettisesta viitekehyksestä, ja käytännön osuudesta, jossa teoriatietoa sovellettiin ...
 • TARKOITUKSENMUKAISET TULLAUSKÄYTÄNNÖT : Tullausprosessin kehittäminen - Case Scanfil EMS Oy Sievi 

  Syrjänen, Jaana (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe, tarkoituksenmukaiset tullauskäytännöt, koettiin tarpeelliseksi ja ajankohtaiseksi, koska tullilaki uudistui vuonna 2016. Tavoitteena oli saada käsitys toimeksiantajayrityksen tämän hetkisistä ...
 • SOSIAALINEN MEDIA MARKKINOINNISSA : Case: Kannuksen keskuspesula Oy 

  Timonen, Riikka; Rajala, Silja (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli tehdä sosiaalisen median markkinointisuunnitelma Kannuksen keskuspesula Oy:lle. Työssä tarkasteltiin sosiaalisen median merkitystä ja hyödyntämismahdollisuuksia markkinoinnissa sekä, mitä asioita ...

Näytä lisää