Uusimmat viitteet

 • Liikkeelliset työtavat ohjausprosessissa 

  Hanhela, Hilla (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty fenomenologisena tapaustutkimuksena. Tutkimus tarkasteli ja kartoitti Kertomus miesten hengistä -prosessissa käytettyjä työtapoja keskittyen liikkeellisyyteen ja liikkeellisten työtapojen ...
 • Solidaarisen teatterin luova potentiaali 

  Palsio, Joonas (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä on tutkimus vuorovaikutteisen ryhmätyön mahdollisuuksista teatteritaiteessa. Tutkimuksessa käsiteltiin luovaa prosessia, jossa esitettävä taideteos laaditaan yhteistyössä. Perinteisen teatterin konventioita ...
 • KOHTI YDINTÄ : Luova prosessi teatteri-ilmaisun ohjaajan ammatti-identiteetin vahvistajana 

  Nokelainen, Matleena (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tekijä tutki teatteri-ilmaisun ohjaajan ammatti-identiteetin syventymistä ja jäsentymistä. Opinnäytetyön taiteellinen osuus tehtiin Mikkelissä keväällä 2016 Remppateatterissa,joka on Mikkelin kansalaisopiston alainen ...
 • Lempeää pakottamista : Teatteri-ilmaisun ohjaajan tutkimus omasta ammatillisesta kasvusta 

  Hämäläinen, Jani (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu hermeneuttis – fenomenologisena tutkimuksena, jonka lisätukena tutkija käytti elämäkerrallista dialogia. Tässä opinnäytetyössä tutkija pohti omaa ammatillista kasvuaan ja kompetenssia ...
 • IHAN HULLUN LUOVAA : Näkökulmia luovuuden, persoonan ja mielenterveyden suhteesta 

  Pesonen, Saara (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössäni tutkin luovuuden, persoonan ja mielenterveyden suhdetta yleisesti sekä omien kokemusten kautta. Kyseessä oli fenomenologinen tutkimus, jossa tutustuin aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, jota rinnastin ...
 • TEATTERI-ILMAISUN OHJAAJAN AMMATILLINEN KASVU NÄYTTELIJÄKSI 

  Rantala, Hannu (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyö käsittelee teatteri-ilmaisun ohjaajan ammatillista kasvua ammattiteatterissa työskenteleväksi näyttelijäksi. Teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutus ei tuo pätevyyttä toimia näyttelijän ammatissa. Siitä huolimatta ...
 • Katsoja pääroolissa : kokemuksia elämyksellisestä teatterista 

  Kannisto , Katariina (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tämä opinnäytetyö on laadullinen tapaustutkimus, joka käsittelee katsojan kokemusta elämyksellisessä teatteri esityksessä. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa katsojan kokemukseen vaikuttavia tekijöitä elämyksellisessä ...
 • EDISTYSASKELIA YLEISÖTYÖHÖN : Kainon Laulu – yleisötyöhanke Tampereen Työväen Teatterille, asiakastavoittelu yleisötyön lähtökohtana 

  Lepistö, Hannu (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tässä hankkeistetussa opinnäytetyössä tekijä tutki yleisötyön kehitysmahdollisuuksia Tampereen Työväen Teatterissa, näkökulmana asiakastavoittelu ja yleisötyön resursointi. Lähtökohtana tutkimukselle oli teatterin tarve ...
 • Moninaiset motiivit : Miksi hakeutua tanssi- ja teatteritaiteen linjalle kansanopistoon 

  Nurmi, Kateriina (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mikä teatteri-/tanssitaiteessa kiehtoo nuoria aikuisia niin, että he lähtevät opiskelemaan sitä kansanopistoon. Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jossa aineisto kerättiin ...
 • OTUSTEN KANSSA TUTKIMUSMATKALLA : Miten lastenteatterihahmot muovataan aikuisten otuksiksi? 

  Turtio, Marianne (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyö pyrkii selvittämään millaisia sisältöjä ja muotoja kannattaa valita käytettäväksi, kun lähtee suuntaamaan lastenhahmot aikuisille. Opinnäytetyö on laadullinen tapaustutkimus, joka on tehty ...
 • Rymyestetiikka 

  Kekkonen, Timo (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyö käsitteli termiä rymyestetiikkaa. Keksin termin itse. Opinnäytetyössä on esitelty, kuinka aihe syntyi. Aiheella väitettiin, että kaikki osaavat tanssia. Väitettä tutkittiin käytännönosuudella, joka toteutettiin ...
 • O. : Hiljaisuuden ja toimettomuuden merkitys luovassa työskentelyssä. 

  Järvi, Anna-Leena (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyöni aihe on hiljaisuuden ja toimettomuuden merkitys luovassa työskentelyssä. Tutkimuksessa haluttiin tarkastella menetelmiä, joilla luovan alan ammattilainen voisi tukea työhyvinvointiaan. Tutkimusmenetelmänä ...
 • ELO-TARINA : Pelillisyys teatteri-ilmaisun ohjaajan työkaluna 

  Höylä, Aleksi (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tässä opinnäytetyössä tutkija kertoo mikä on elo-tarina ja miten se asettuu suhteessa teatterin ja pelillisyyden kentällä. Tekijän pyrkimyksenä oli tarkastella pelillisyyden asettumista nykykulttuurissa ja luoda uusi ...
 • KADONNUTTA MOTIVAATIOTA ETSIMÄSSÄ : Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajan työmotivaatoista 

  Sahlman, Iida (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tämä opinnäytetyö on tutkimus motivaatiosta teatteri-ilmaisun ohjaajana. Tapausesimerkkinä toimivat draamatyöpajat vailla koulutus- ja työpaikkaa oleville nuorille. Opinnäytteessä tekijä tutki motivaation merkitystä omasta ...
 • EI MULLA OLE NYT LUOVA OLO : Osallistavat menetelmät lähihoitajaopiskelijoiden luovuuden ja osallisuuden herättäjänä 

  Finnilä , Sanna (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2015)
  Tämä opinnäytetyö tutkii draamallisten, osallistavien opetusmenetelmien vaikutusta opiskelijoiden motivaatioon ja ammattitaidon lisääntymiseen. Tutkimus tehtiin Ylivieskan ammattiopistossa lähihoitajakoulutuksessa ...

Näytä lisää