• VERKKOKAUPAN KEHITTÄMINEN JA MARKKINOINTI 

   Keskinen, Essi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin verkkokaupan kehittämiseen ja markkinointiin. Verkkokaupan kehittämisessä keskityttiin ulkoasun kehittämiseen ja muihin verkkokaupan keskeisiin toimintoihin sekä miten verkkokauppa toimii ...
  • Ammatti-identiteettiä etsimässä 

   Vehmasaho, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tutki teatteri-ilmaisun ohjaajan ammatti-identiteetin rakentumista ja sen muuttumista. Narratiiviseen muotoon kirjoitettu tutkimus pohjautui kirjoittajan omiin kokemuksiin koskien hänen oman ammatti-ide ...
  • AIR POLLUTION IN CHINA AND THE POTENTIAL OF FINNISH LATEST INTELLIGENT AIR PURIFYING TECHNOLOGY. Case Lifa Air LA 500 

   Yan, Wen (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Haze problem in China led to an explosive growth on demand for air purifier. Facing a large number of air purifiers that claimed to be intelligent, how can consumer distinguish real intelligent product from others? This ...
  • CLOUD STORAGE SERVICES 

   Yan, Cheng (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Cloud computing is a hot topic in recent research and applications. Because it is widely used in various fields. Up to now, Google, Microsoft, IBM, Amazon and other famous co partnership have proposed their cloud computing ...
  • KOULURAKENNUKSEN VALVOMOJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN 

   Mäkelä , Juho (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön päätavoitteena on luoda uusi valvomojärjestelmä Raumankarin koululle, jossa on uudistettu grafiikkakuvat valvomossa ja ohjelma koodi. Työvaiheessa luon valvomokuvat ja ohjelmakoodia ilmanvaihtokoneille, ...
  • The Acceleration of Development of Transversal Competences 

   Centria-ammattikorkeakoulu; Szafranski, Maciej; Golinski, Marek; Simi, Hannu (Centria University of Applied Sciences, 2017)
  • NEW PRODUCT DEVELOPMENT IN LEATHER INDUSTRY (YAK LEATHER) : Case: Kokkolan Nahka Oy 

   Patwary, Md Fourkan Ahmed (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The goal of this thesis was to develop a new product in the leather industry which is yak leather and the production process for the company Kokkolan Nahka Oy. The main products are Nordic elk and deer for the company ...
  • Alumiinisen takakehän 3D-suunnittelu 

   Muuraiskangas, Jukka; Sundfors, Anders (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö on tehty Kokkolan Limetec Oy:lle. Insinöörityön tavoite oli suunnitella kuusi alumiinista valmistettavaa takakehää SolidWorks 3D-suunnitteluohjelmistolla, sekä selvittää alumiinista sekä ruostumattomasta ...
  • TUOTANTOTUNNUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

   Saartoala, Katri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli kahden vaihtoehtoisen tuotantotunnuksen suunnittelu mediatalo Tigermoth Creativelle liikegrafiikkaa ja animaatiota hyödyntäen. Tavoitteena oli saada kaksi tunnus-animaatiota käytettäväksi mediatalon ...
  • Opiskelijan ostokäyttäytyminen auton hankinnassa 

   Veikkolainen, Henri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia opiskelijoiden kuluttajakäyttäytymistä, kun aikomuksena on ostaa auto. Tutkimuksen ytimenä toimi opiskelijoille lähetetty kyselylomake, jonka pohjalta analysoitiin vastaajien ...
  • The influence of role models in metal musicians’ composing and career : How do the songs come alive? 

   Lämsä, Niina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The idea of this thesis was to study the influence of role models in metal musicians’ composing and career. The information was collected from theme interviews from the members of Amaranthe, Epica and Sonata Arctica and ...
  • "YLLÄTYIN, MITEN PALJON SAATIIN AIKAAN!" : Rekilaulutyöpaja lauluryhmän kanssa 

   Hotakainen, Maarit (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä käsittelin rekilaulun säveltämistä lauluryhmän kanssa. Tarkoituksena oli tehdä sävellys ja analysoida sitä ja koko prosessia. Opinnäytetyö oli toimintatutkimus, jossa pyrittiin toiminnan kautta saamaan ...
  • VERTAILEVA TUTKIMUS KAHDEN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN TELEVISIO- JA SOSIAALISEN MEDIAN MAINONNASTA : Case Prisma ja Lidl Suomi 

   Heino, Laura (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla kahden päivittäistavarakaupan televisio- sekä sosiaalisen median mainontaa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa käytettiin pöytäkirjatutkimusmenetelmää. Vertailtavat ...
  • TRAPETSI : Perkussiivisen ilmaisun tarkastelua tanssin ja musiikin rajapinnalla 

   Yliperttula, Oona (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö keskittyy tanssin ja soiton rytmiseen vuorovaikutukseen suomalaisessa kansantanssiperinteessä ja uudessa sävelletyssä tanssimusiikissa. Työ sisältää sekä kirjallisuuskatsauksen että taiteellisen osuuden. ...
  • SKAPANDE AV MARKNADSFÖRINGSMATERIAL FÖR ETT INTERNATIONELLT FÖRETAG 

   Nyman, Anders (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Syftet med detta examensarbete var att producera en handbok för uppdatering av grafiskt material åt ett internationellt företag. Manualen kommer att existera i digital form. Som uppdragsgivare fungerade HUR Labs Oy i ...
  • TUTKIMUS KAINUUN PELASTUSLAITOKSEN OPERATIIVISESTA SUORITUSKYVYSTÄ 

   Kärkkäinen , Juha (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin Kainuun pelastuslaitoksen operatiivista suorituskykyä. Tällä tarkoitetaan pelastuslaitoksen seuraavia osa-alueita: pelastushenkilöstön ja kaluston määrää ja laatua, pelastustoimenpiteiden ...
  • PEREHDYTTÄMISOPPAAN LAADINTA HOTELLI-RAVINTOLA LOKKILINNALLA 

   Määttänen, Anne-Mari (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja on Hotelli-Ravintola Lokkilinna. Yritys toimii Kalajoella, Hiekkasärkkien alueella. Hotelli-Ravintola Lokkilinna tarjoaa majoitus- ja ravintolapalveluja. Opinnäytetyön aiheena oli perehdyttäminen ...
  • Julkaisun taittaminen EU-hankkeen jälkeiseen viestintään : Ydinosaajat-hankkeen loppuraportin popularisointi 

   Leipälä, Outi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli Ydinosaajat-hankkeen loppuraportin taitto. Työn tavoitteena oli loppuraportin popularisointi ja visualisointi. Lisänä sain tehdä julkaisun koulutuspalvelulle. Opinnäytetyön kirjallisessa ...
  • Mainosmateriaalin valmistaminen yritykselle : Esimerkkinä Aresa Oy 

   Hirvilammi, Juho (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Aresa Oy -yritykselle mainosmateriaalia. Näihin materiaaleihin kuuluivat autoteippaukset, esite, juliste ja käyntikortti.
  • ELÄINAVUSTEINEN TOIMINTA PALVELUKOTI MAININGISSA 

   Hänninen, Sanna; Korhonen, Jenni (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toteutimme opinnäytetyömme yhteistyössä Kalajoen kaupungin omistaman palvelukoti Mai-ningin kanssa. Opinnäytetyömme on toiminnallinen ja siihen sisältyi kolme vierailukertaa pal-velukoti Mainingissa, joiden tavoitteena oli ...