Uusimmat viitteet

 • An Android Application for Communicating with 'Internet of Things' Devices 

  Lyytinen, Jere (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The thesis work was made for Comsel System Oy. The goal was to create an application that lists the nearby Bluetooth Low Energy -devices and their payloads that would contain the instance and the payload of the device. The ...
 • Pururakenteisen pientalon energiaremontti : Hinta ja riskit 

  Erholtz, Toni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitin vaihtoehdot purupientalon energiaremonttiin, jonka pääaiheena on purueristeiden vaihtaminen U-arvoltaan parempiin. Työn tarkoitus oli ottaa kantaa ekologiseen, kustannustehokkaaseen ja ...
 • Middle-Eastern Business Culture : Case Iran 

  Dirbaz, Ali (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsitellään Lähi-Idän business kulttuuria, mutta suurimaksi osaksi aiheena on Iran. Työn tavoite ja tutkimus keskittyvät kohdemaahan. Tässä työssä käytimme monia eri lähteitä. Tavoitteena on antaa lukijalle ...
 • Gemini MDJ-1000 MIDI-ohjelmointi MixxxDJ-ohjelmalle : Mixxx versio 2.0 

  Mattson, Joakim (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoite on suunnitella ja toteuttaa MIDI-kartoitus ja ohjausohjelma DJ-ohjelmalle, mitä voidaan ohjata ulkoisella MIDI-laitteella. Valmiin tuotteen on tarkoitus tulla tekijän omaan käyttöön ...
 • Modulaarisen purkainpohjan suunnittelu 

  Ylihärsilä, Jami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aiheena on suunnitella Veljekset Ala-Talkkari OY:lle jousipurkaintyyppinen syöttölaite, jota voidaan käyttää hakkeen, pelletin, turpeen sekä muiden kiinteiden polttoaineiden syöttämiseen polttoainevarastosta ...
 • Hyötysuhdepoikkeamien ratkaisumenetelmät 

  Värs, Harald (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tuottaa hyötysuhdepoikkeamien selvittämiseksi ratkaisumenetelmäkaavio sähkömoottoreita valmistavaan yritykseen. Kaavion on määrä palvella laatu-, lopputestaus- ja suunnittelutehtävissä ...
 • Miten meillä voidaan? : Työhyvinvointi lastensuojelun työntekijöillä 

  Hakkarainen, Mari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työhyvinvointi on enenevässä määrin ilmiö, johon kiinnitetään nyky-yhteiskunnassa huomiota. Työnteon resurssit ovat tiukkoja, jolloin työntekijöiden työhyvinvointi toimii jopa kilpailuvalttina, jonka avulla työstä voidaan ...
 • Kokoonpanon automatisointi 

  Mahla, Toni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kokoonpanon automatisointia Suomessa toimivalle yritykselle nimeltä Nordic Lights. Tavoite oli automatisoida 5-osaisen LED-valaisimen kokoonpano robottia käyttäen. Työn kuvaan kuului ...
 • Julkisen sosiaali- ja terveysalan työehdot vuonna 2026 

  Karjalainen, Sini (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli kiinnostus sote-uudistuksen sekä työn ja työelämän muutosten vaikutuksista sosiaali- ja terveysalan palkansaajien palvelussuhteen ehtoihin. Opinnäytetyössä tutkittiin, millaisin palvelussuhteen ...
 • Defects management in Embedded Systems 

  La, Son (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The thesis is done for Wärtsilä Finland Oy, Marine Solutions, Engine Performance and Control department. At the moment, the department is using Mantis as bug tracking tool and planning to migrate to Polarion ALM for the ...
 • LÄHIMMÄISENI SAIRASTAA MUISTISAIRAUTTA : Opas muistisairaan omaiselle 

  Heikkinen, Katariina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Elämme nykyään vanhemmiksi kuin koskaan. Ikääntymisen myötä muistioireet lisääntyvät, vaikka ikä ei varsinaisesti ole muistisairauden syy. Suomessa muistisairauksiin sairastuu vuosittain noin 13 000 henkilöä. Vuoteen 2020 ...
 • Solving the need of the Metal and Sheet Metal Products when entering the Swedish Market 

  Hannuksela, Mikael (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The main goal of this thesis was to clarify which metal and steel sheet products have the demand on the industry of construction in Sweden. The objective was to find the potential companies in Sweden which have an actual ...
 • Wapice News Mobile Application 

  Söylemez, Ilke (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Since the mobile phones started to have an increasingly significant role in daily life, the mobile application development also started to be an important area in the software industry. The problem for mobile application ...
 • THE STUDY OF APPLYING DESTINATION BRANDING TO BUSINESS CLUSTERS 

  Zhu, Zhu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  With fast globalization of economy and the sharp development of science and technology, the competition of business clusters is becoming heavier. Branding of business clusters is different from marketing them, it plays a ...
 • HUKAN TUNNISTAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA : Hukkatyökalun käytön testaus ja teemahaastattelu Vaasan keskussairaalan vuodeosastoilla 

  Maunuksela, Tetta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen aiheena on hukan tunnistaminen erikoissairaanhoidossa. Hukkatyökalu on yksi Lean-ajattelun työkaluista, ja sen tarkoituksena on tunnistaa epäsuotuisat hukkailmiöt työskentelytavoista ja prosesseista, ...

Näytä lisää