• Pk-rityksen riskit Kiinan markkinoilla 

   Vahala, Kari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kiinan talous on kasvanut erittäin nopeasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Eri mittarien mukaan Kiina on maailman suurin talous. Kiinan markkinat houkuttelevat myös suomalaisia pk-yrityksiä. Yritysten pitää kuitenkin ...
  • Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen varastolaskutuksessa - Case kaupan alan yritys 

   Laine, Noora (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ohjelmistorobotiikkaa ja sen hyödyntämistä toimeksiantajayrityksen tarpeisiin. Työssä mallinnettiin päivittäistavarakaupan varastolaskutukseen käyttöönotetun ohjelmistorobotin toiminta. ...
  • Pien- ja mikroyritykseltä edellytetyt tilinpäätöstiedot 

   Hyppönen, Ida (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa kohdeyritykselle, selkeä opus uudesta pien- ja mikroyritysasetuksesta. Ohjeistuksen on tarkoitus mukailla uutta pien- ja mikroyritysasetusta mahdollisimman johdonmukaisesti, jotta ...
  • Työyhteisöviestinnän toimivuus suomalaisen yrityksen Viron toimipisteessä 

   Kortelainen, Kristiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää työyhteisöviestinnän toimivuutta suomalaisen yrityksen Virossa sijaitsevassa toimipisteessä. Tutkimuksen näkökulmana oli Viron toimipisteen työntekijöiden mielipiteet ...
  • Jäsen 360° -datan vaikutukset Ylöjärven seurakunnan työn kehittämisprosessissa 

   Korppoo-Seppänen, Riikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, onko Ylöjärven seurakunnan työn kehittämisprosessissa hyödynnetty Jäsen 360° -dataa ja miten se on vaikuttanut työn tekemiseen ja koko seurakunnan toiminnan suunnitteluun ...
  • Pienlainat 

   Högerman, Susanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin pienlainoja, niiden käyttöä sekä niistä aiheutuneita ongelmia. Tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia pienlainoja on tarjolla, minkälaista säätelyä niihin liittyy ja minkälaisia ongelmia ...
  • Tapahtumamarkkinoinnin käsikirja : Case Parkanon Kolmoskeskus 

   Jaskari, Julia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli laatia tapahtumasuunnitelma Parkanon Kolmoskeskukselle. Lähtökohta tapahtumasuunnittelulle oli alueen kivijalkakauppojen vilkastuttaminen sekä saada ohikulkevat potentiaaliset ...
  • Sosiaalisen median markkinoinnin vuosikello case: WiseNetwork Oy 

   Timoska, Miikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajan käyttöön sosiaalisen median markkinoinnin vuosikello. Työ tehtiin toimeksiantajan tarpeisiin ja sen lähtökohtana oli havaitut puutteet markkinoin ...
  • Liiketoiminta- ja taloussuunnitelma koirien päiväkodille 

   Lehti, Jonna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia toimiva liiketoiminta- ja taloussuunnitelma mahdollisesti Poriin tulevaisuudessa perustettavalle koirien päiväkodille. Tarkoituksena oli myös arvioida tällaiseen liiketoimintaan ...
  • Osakeyhtiön lopettaminen ja omistajan verotus 

   Rotola-Pukkila, Pekka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on osakeyhtiön lopettaminen ja omistajan verotus. Osakeyhtiötä lopettaessa täytyy ottaa huomioon paljon erilaisia asioista. Osakeyhtiön lopettaminen tapahtuu selvitystilamenettelyn avulla, jos yhtiöllä ...
  • Johdon raportointi - Case dashboardit pk-yrityksen talousjohtamisen tukena 

   Ottila, Teija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Business Intelligencen eli liiketoimintatiedon hallinnan merkitys on kasvanut liiketoiminnan tukena. Yrityksille on yhä tärkeämpää saada päätöksenteon tueksi oleellista ja luotettavaa tietoa reaaliaikaisesti. Visuaalisilla ...
  • Digitaalisen markkinoinnin kohdentaminen 

   Musikka, Henri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää digitaalisen markkinoinnin kohdentamistapoja. Tavoitteena oli myös kuvailla digitaalisen markkinoinnin nykytilaa ja sen erilaisia markkinointikanavia. Työn tarkoituksena oli luoda ...
  • Oikeustradenomikoulutuksen ja asianajosihteerien ammattitaidon kehittäminen 

   Changezi, Mariam (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia oikeustradenomikoulutuksen kehittämismahdollisuuksia vastaamaan paremmin asianajosihteerien ammatissaan tarvitsemaa osaamista, sekä asianajosihteerien juridisten työtehtävien lisäämismahd ...
  • Perehdytyskansio Rantalainen Oy Länsi-Suomi, Uusikaupunki 

   Niiranen, Henriikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Rantalainen Oy Länsi-Suomi, Uudenkaupungin toimistolle perehdytyskansio, jonka avulla yritys voi helpottaa ja selkeyttää perehdytysprosessia. Perehdytyskansion tarkoituksena oli ...
  • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo – Huittisten kaupungin henkilöstölle tehty kysely 

   Visuri, Sari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista Huittisten kaupungin henkilöstön keskuudessa. Työn tarkoituksena oli kartoittaa nykytila ja kerätä pohjatietoa tasa-arvo- ja ...
  • Yyterin Ratsastuskoulun asiakastyytyväisyystutkimus 

   Niemi, Teija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää Yyterin ratsastuskoulun asiakkaiden tyytyväisyyttä ratsastuskoulun tarjoamiin palveluihin, tiloihin ja henkilökuntaan. Lisäksi selvitettiin mitä uusia ideoita asiakkailla oli. Opinnäytetyön ...
  • Uuden leipätuoteperheen ja sen lanseerausmarkkinoinnin suunnittelu 

   Malmivaara, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella Pirjon Pakari Oy:lle uusi leipätuoteperhe, ja tuoteperheelle lanseerausmainontasuunnitelma. Uuden tuoteperheen valitut ominaisuudet perustuivat tehtyihin markkinointitutkimuksiin. ...
  • Kohtuuhintainen asuminen ihmislähtöisessä Lapinjärven kunnassa 

   Salonen, Janne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mikä on kohtuuhintaista asumista Lapinjärvellä, vajaan 3000 asukkaan kunnassa itäisellä Uudellamaalla. Tarkoituksena oli selvittää kunnan asukkaiden näkemys kohtuuhintaisten ...
  • Talousprosessin Sähköistäminen Case-Yrityksessä 

   Kursi, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on antaa kuva taloushallinnon prosesseista, tietojärjestelmistä ja tämän hetken digitaalisesta taloushallinnosta. Työssä perehdytään digitaaliseen taloushallinnon sähköisiin prosesseihin ...
  • Helsinki-päivän konsertin markkinointi sosiaalisen median avulla 

   Vasara, Waltteri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli laatia Helsinki-päivän konserttitapahtumalle markkinoinnin kehittämissuunnitelma sosiaalisen median avulla. Suunnitelmassa etsittiin kehittämistoimenpiteitä siihen, kuinka konserttitapahtuman ...