Viitteet 1-15 / 7733

  • Ovatko fysioterapeuttiopiskelijat valmiina yrittäjyyteen? 

   Saarto, Anna; Suominen, Nelli (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Muun työelämän tavoin fysioterapia-ala on murrosvaiheessa esimerkiksi väestön ja toimintaympäristön muutoksista johtuen. Työelämässä esiintyy alasta riippumatta muutoksia työn itseohjautuvuuden suhteen, eikä työn määrittäminen ...
  • Äänen rooli dokumenttielokuvassa : case: Mikko Rantanen -dokumentti 

   Ristilä, Jessi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö koostuu kahdesta eri osasta: toimeksiantona HC TPS Turku Oy:lle tehdystä Mikko Rantanen -dokumentista sekä kirjallisesta osasta. Opinnäytetyön kirjallinen osa käsittelee äänen hallitsemista, käyttäytymistä ...
  • Tietolähdekoulutuksen kehittäminen tutkimuslaitoksessa : case VTT 

   Laamanen, Anita (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tietoympäristön muutos vaikuttaa informaatiokäyttäytymiseen. Uudistunut tietoympäristö vaatii uudenlaisia tiedonhankintataitoja. Parantuneet hakuominaisuudet, helposti saavutettavat tietolähteet ja puutteelliset tiedonhakutaidot ...
  • Muista hengittää! : hengitystekniikka tutkimus akrobaatin näkökulmasta 

   Parkkinen, Vilja (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Hengitystekniikoiden ja niiden kehittäminen lajikohtaisiksi harjoituksiksi on pitkä prosessi. Monissa urheilulajeissa hengitystekniikoita käytetään hyödyksi, jotta työskentelevien lihaksien hahmottaminen helpottuisi ja ...
  • MUISTA HENGITTÄÄ! : hengitystekniikka tutkimus akrobaatin näkökulmasta 

   Parkkinen, Vilja (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Hengitystekniikoiden ja niiden kehittäminen lajikohtaisiksi harjoituksiksi on pitkä prosessi. Monissa urheilulajeissa hengitystekniikoita käytetään hyödyksi, jotta työskentelevien lihaksien hahmottaminen helpottuisi ja ...
  • Neurologisen aikuispotilaan toimintakyvyn arviointi fysioterapiassa : Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin avohuollon toimipisteissä 

   Palenius, Matilda; Renwall, Sabina; Varjonen, Jenni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli saada käsitys nykyisestä neurologisten aikuispotilaiden toimintakyvyn arvioinnin laadusta. Opinnäytetyöllä tehtiin alkukartoitusta kehitystyölle, jolla pyritään käytänteiden yhtenäistämiseen, ...
  • Lisäosan suunnittelu Lundia Classic -hyllyyn 

   Laine, Reeta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella lisäosia Lundia Classic -hyllyjärjestelmään. Lisäosien oli tarkoitus mahdollistaa yhä useampia käyttötarkoituksia jo moneksi muuntautuvalle hyllylle ja vastata juuri tämän ...
  • Asiakaskokemuksen mittaaminen palvelupolulla : case Beauty Center Harmonia 

   Launonen, Sonja (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kauneushoitola Beauty Center Harmonian asiakaskokemuksen laatua palvelupolun eri vaiheissa ja tutkimuksen tulokset auttoivat kehittämään asiakaskokemusta entistä asiakaslähtöisemmäksi. ...
  • Turku Trail Cup -polkujuoksusarjan toiminnan kehittäminen 

   Hämäläinen, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Polkujuoksu on nopeimmin kasvavien liikuntaharrastusten joukossa Suomessa. Lajin suosion myötä Suomeen on ilmaantunut useita uusia polkujuoksutapahtumia vastaamaan harrastajien kysyntään. Turku ei ole poikkeus, sillä Turun ...
  • Sosiaalisen median vaikutus nuoren hyvinvointiin 

   Hirvonen, Heidi; Mäkinen, Saara (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sosiaalisen median käytön vaikutuksia nuoren psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Tavoitteena oli antaa nuorille tietoa sosiaalisen median vaikutuksista ja saada heidät ajattelemaan ...
  • Perheryhmä lapsiperheen tukena : äitien kokemuksia Perhetupa -ryhmästä Raumalla 

   Sandelin, Saara (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus ja se on toteutettu yhteistyössä Rauman kaupungin perhepalveluiden kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Perhetupa -ryhmän merkitystä lapsiperheen ja vanhemmuuden tukemisessa ...
  • Yrityksen tuontirahtitoiminnan prosessien kuvaaminen 

   Suokas, Mika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään suomalaisen logistiikkayrityksen tuontirahtitoiminnan prosessit ja esitellään kehitysehdotukset niiden tehostamiseksi. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuontirahtitoiminnan logististen ...
  • Developing employer brand to attract talent : case: Rovio Entertainment Corporation 

   Lindén, Jenna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis is to study what employer branding includes and how an employer brand can be managed and developed. This thesis also deals with a case study, the purpose of which was to find out the current state ...
  • Ehkäisevä mielenterveystyö kouluissa : kysely suuren kaupungin palveluista 

   Fingerborg, Katriina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kuvailla yläkoulujen tarjoamat ehkäisevät mielenterveyspalvelut, selvittää yhden suomalaisen kaupungin yläkouluissa tarjottavat palvelut sekä lisäksi selvittää palveluiden tarvetta. ...
  • Lighting adjustments with digital control signals 

   Haverinen, Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to study lighting design, lighting control and the differences between various lighting control systems. The thesis was commissioned by Meyer Turku Oy and the aim was to study the different ...