• 3D-mallinnuksen ja tietomallinnuksen hyödyntäminen rakennusalalla 

   Kontturi, Hannu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on avata 3D-mallinnuksen hyötyjä eri näkökulmista. Tietomallinnus on Suomessa tunnettu jo pitkään, mutta sen käyttöönotto on ollut hidasta. Keskeinen syy tuotemallipohjaisen 3D-suunnittelun ...
  • Rakennetyyppikirjasto Plan B Korjaussuunnittelupalvelut Oy:lle 

   Oja, Ari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Plan B Korjaussuunnittelupalvelut Oy:lle keväällä 2017. Työn tavoitteena oli tuottaa rakennetyyppikirjasto yrityksen käyttöön AutoCAD-ohjelmalla. Rakennetyyppikirjastoon tuli koota valmiiksi pohjaksi ...
  • Vanhan hirsirunkoisen talon kuntoarvio korjausehdotuksin 

   Perttula, Lari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia vanhan hirsirunkoisen rakennuksen kuntoarvio ja sen pohjalta tehdä korjausehdotuksia kohteeseen. Tarkka rakennusvuosi ei ole tiedossa, mutta kohde on arvioiden mukaan rakennettu ...
  • P1-puhtausluokan saavuttamisen valvonta korjausrakentamisessa : Toimitila -ja tuotantolaitosrakentaminen 

   Virnala, Juuso (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli laatia ohjeistus Rakennustoimisto PRM Oy:lle työnaikaisen puhtaudenhallinnan valvontaan P1-puhtausluokitelluille korjaustyömaille. Yrityksellä on takanaan pitkä historia vaativissa tuotannon ...
  • Kulttuuriperintöä kunnioittava korjausrakennusurakka : Seinäjoen kaupungintalo 

   Sadeharju, Juha (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään, kuinka toteutetaan rakennussuojelun piirissä olevan kohteen kattoremontti. Erityisen kohteesta tekee se, että sen seinien ja katon ulkopinnat on säilyttävä muuttumattomana. Kaupungintalon ...
  • Kuntoarvion suorittamisen työohjeistus yritykselle 

   Heikkilä, Tuomas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tietoa kuntoarvioinnin suorittamisesta sekä asioista, joihin kuntoarviointia suoritettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota. Näiden tietojen pohjalta laadittiin yritykselle ...
  • Puurunkoisen hiehopihaton suunnittelu 

   Malm, Jani (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella kylmäpihatto, jossa kasvatetaan lypsyrotuisia hiehoja. Kylmäpihatto on mitoitettu 65 hieholle, joita tullaan kasvattamaan luonnonmukaisen tuotantotavan ehtojen mukaisesti. Työn ...
  • Pohjatutkimus ja pohjarakennesuunnitelma 

   Keskinen, Sami (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn tarkoituksena on tuottaa yksityiselle asuinrakennuksen rakennuttajalle pohjatutkimus ja pohjarakennesuunnitelma. Pohjatutkimus tehtiin käytännössä syksyllä 2015 ja pohjarakennesuunnitelma lopputalvesta 2016. Työssä ...
  • Ilmaääneneristävyyden parantaminen parvekeovessa 

   Laakso, Lauri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa Skaala Oy:n IOA-2+1-parvekeoven ilmaääneneristävyyttä oven rakennetta muuttamalla. Oven rakennepiirustuksia muokattiin AutoCAD- ohjelmalla. Piirustuksien pohjalta tehtiin neljä ...
  • Ohjeita rakentajalle rakennuslupakäsittelyyn Järvi-Pohjanmaan alueella 

   Keisala, Johanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa Alajärven kunnalle kirjallinen selvitys helpottamaan rakentajan rakennuslupaprosessia ja siihen ryhtymistä ja selventää lakien ja määräysten keskeisimmät tavoitteet rakentajalle. ...
  • Rakennussuunnittelun toteutus ja tiedonhankinta 

   Ujanen, Jani (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan suunnittelijan tehtäviä ja tiedonhankinnan lähteitä rakennushankkeiden läpivientiin. Työn tarkoituksena on yhdistää rakennustekniikan opinnot ja luoda kuva suunnittelijan työstä sekä ...
  • Hirsitalon kuntoarvio ja kunnostussuunnitelma 

   Parkkali, Lauri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään vuonna 1929 rakennettuun hirsirakenteiseen omakotitaloon tehtyä kuntoarviota ja sen pohjalta yhteen rakenneosaan rajattua kunnostussuunnitelmaa. Tavoitteena on saada aistinvaraisella ...
  • Betonin varhaislujuuden ja lämpötilan kehitys elementtituotannossa 

   Ulvinen, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aihe on betonin varhaislujuuden ja lämpötilan kehitys elementti-tuotannossa. Työn tarkoitus on antaa tarkempaa tietoa betonin varhaislujuuden ja lämpötilan kehityksestä sekä selventää eroja ja syitä laskennallisen ...
  • Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toteutuksen optimointi paineohjatussa VAV-järjestelmässä 

   Lipponen, Antti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ilmanvaihto on erittäin tärkeä osa rakennuksen teknisistä järjestelmistä ja -ratkaisuista koostuvaa kokonaisuutta, jolla aikaansaadaan rakennukseen sille ominaiset olosuhteet. Nykypäivän talot pyritään tekemään tiiviiksi ...
  • Rakennussuunnittelu : Kahden hevosen talli 

   Huumarkangas, Paula (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on kahden hevosen kotitallin suunnittelu. Suunnittelun lähtökohdiksi on otettu tuettavaa hevostallirakentamista koskevat määräykset sekä eri tilojen tarpeet. Harrastuspohjaisen hevostallin ...
  • Paloturvallisuus CLT-rakentamisessa : CLT-elementtikerrostalon paloturvallisuus 

   Lahti, Taru (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä käsitellään puun erilaisia ominaisuuksia sekä paloturvallisuutta. Työ sisältää myös tietoa toiminnallisesta palomitoituksesta ja sen antamista mahdollisuuksista. CLT-puun etuja ja paloturvallisuutta käsitellään ...
  • Saunarakennuksen rakennus- ja rakennesuunnittelu 

   Uitto, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on saunarakennuksen rakennus- ja rakennesuunnittelu. Rakennussuunnitteluun kuuluu pääpiirustusten laatiminen ja rakennesuunnitteluun kantavien rakenteiden lujuuslaskelmat sekä rakennepiirustukset. ...
  • Rakennusmateriaalien ekologisuus ja niiden kierrätys sekä uusiokäyttö 

   Pirilä, Auli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan yleisimpien rakennusmateriaalien ekologisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä materiaalien eri kierrätysmahdollisuuksia. Tarkasteltavina materiaaleina ovat puu, betoni, teräs,tiili, ...
  • Laskentatyökalu lämmitysmuotojen kustannusvertailuun 

   Loukola, Niklas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn tarkoituksena on tehdä toimiva ja käyttökelpoinen laskentatyökalu pientalojen lämmitysmuotojen kustannusvertailuun. Kustannusvertailussa otetaan huomioon lämmitysjärjestelmien investointi-, huolto- sekä ...
  • Asukaslähtoinen rakennusprosessi kalustesuunnittelun näkökulmasta 

   Ojala, Elina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa asukaslähtöisyyttä nykypäivän asuinrakentamisessa sekä selvittää millaisilla kalustemuutoksilla asuminen olisi toimivampaa. Rakennusprojektia tutkitaan pääasiassa ...