• Lupa muutokseen. Eeva-Kaisan ja Heikin tarina 

   Vitikka, Päivi; Laitinen, Sirpa; Kianto, Sirkku (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Eeva-Kaisa on maitotilayrittäjä Tervolasta. Eeva-Kaisan väsyminen alkoi 20 vuotta sitten nuorimmaisen synnyttyä. Hänelle pelkkä lypsäminen ei riitä, vaan hän on lähtenyt kouluttautumaan uuteen ammattiin ja perustamassa ...
  • Journalismi on pätevää näytelmämuodossakin 

   Kurki;, Raija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimus etsii vastausta kysymykseen, mitä annettavaa näytelmämuotoon kirjoitetulla artikkelilla olisi perinteiselle proosamuotoiselle journalismille. Luettavaksi tarkoitettuja näytelmämuotoisia artikkeleita ei ole Suomessa ...
  • Kirjastoalan AMK-opiskelijat opettivat mediataitoja peruskoululaisille 

   Harju, Teija; Pietikäinen, Virpi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Yhteistyö kirjastojen kanssa on ollut kirjasto- ja tietopalvelualan koulutusohjelmassa aina keskeistä. Sen sijaan yhteistyötä kirjaston kumppaneiden, kuten koulujen kanssa on tehty vähän. Keväällä 2017 Oulun ammattikorkeakoulun ...
  • Mitä sinulle kuuluu? Tuokiokuvia tuutoropettajan arjesta 

   Viinikka, Sinikka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Artikkelissa kuvatan ammattikorkeakoulun tuutoropettajan monenkirjavaa arkea. Tuutoropettaja työskentelee ammattikorkeakoulun rahoitusperusteiden asettamien raamien, opiskelijan henkilökohtaisen elämän ja ammatillisten ...
  • Mieleni tanssii aamullakin – kokemuksia Ikäihmisten olohuoneesta 

   Krekelä, Marja; Lauronen, Minna; Södö, Heidi; Kuure, Marja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Artikkelin pohjana olevassa laadullisessa tutkimuksessa kuvaillaan paikallisen Ikäihmisten olohuoneen kävijöiden kokemuksia siitä, miten olohuoneella käyminen edistää heidän positiivista mielenterveyttään. Ikäihmisten ...
  • Videomateriaali tanssiharjoittelun tukena 

   Kirkonpelto, Anssi; Kontturi-Paasikko, Liisa; Heikkinen, Anni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Internetin, sosiaalisen median ja suoratoistopalvelujen kehittyminen on hyödyttänyt tanssialaa suuresti. Hyötyjä ei ehkä tunnisteta, mutta se on selkeästi lisännyt kulttuurista vuorovaikutusta sekä tiedon ja materiaalin ...
  • Hyvästit tenteille ja luentokalvoille 

   Ojala, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Digitalisaatio ja kansainvälistyminen aiheuttavat muutospaineita suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Muutokseen reagointi tarkoittaa opetussuunnitelmien, opetusmenetelmien ja osaamisen arvioinnin kehittämistä. Tekemällä ...
  • Osaamisen opettajan jäljillä 

   Tenno, Tiiu; Karjalainen, Asko; Karjalainen, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opetusvideossa on kaavoihin kangistuneen ammatillisen opettajan kasvutarina kohti osaamisen opettajuutta. Opettaja ottaa uuden osaamisperusteisen opetussuunnitelman laatimisen aiheuttamiin muutospaineisiin etäisyyttä ...
  • Osaamisperusteisuus 

   Karjalainen, Asko; Pousi, Juha; Karjalainen, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Osaamisperusteisuus on nykyään pedagogisen toiminnan lähtökohta. Osaamisperusteisuudessa siirrytään oppiainekeskeisyydestä aitoon osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä opiskelijan yksilölliseen etenemiseen. ...
  • Osaamisen osoittaminen videolla 

   Tenno, Tiiu; Korento, Kati; Pousi, Juha; Kiviniemi, Kari; Karjalainen, Tommi; Karjalainen, Asko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Video on havainnollinen keino osaamisen osoittamiseen muun dokumentaation rinnalla. Videon tekeminen ja jälkikäsittely on helppoa nykyteknologian avulla. Pääpaino onkin videon suunnittelulla: miten osaaminen saadaan parhaalla ...
  • Osaamisen osoittaminen opettajan työssä 

   Tenno, Tiiu; Koukkari, Marja; Pousi, Juha; Karjalainen, Tommi; Karjalainen, Asko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Video käsittelee onnistuneen harjoittelun suunnittelua ja lähtökohtia. Siinä keskitytään opettajakorkeakoulun tuutorin, harjoitteluoppilaitoksen ohjaavan opettajan ja opettajaopiskelijan välisiin keskusteluihin. Videota ...
  • ”Nykypäivänä on poikkitieteellistä tämä tekeminen” - Oulun ammattikorkeakoulun sisäinen auditointi 2017 

   Isola, Marianne; Ahvenlampi, Sari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Oulun ammattikorkeakoulussa toteutettiin järjestyksessään viides sisäinen auditointi keväällä 2017. Sisäinen auditointi on vertaisarviointia, johon osallistuivat henkilöstön, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien ...
  • Litiumakun sammutusdemonstraatio 

   Finnilä, Jussi; Ilomäki, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sähkö- ja hybridiauton voimanlähteenä käytettävien litiumakkujen sammutusdemonstraatio. Videolla demonstroidaan litiumakkujen tulipalo ja erilaisia sammutusmenetelmiä. Video on toteutettu yhteistyössä Oulu-Koillismaan ...
  • Hybridiauton jännitteettömäksi ja jännitteelliseksi tekeminen 

   Finnilä, Jussi; Ilomäki, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ajoneuvoteollisuus on siirtymässä enenevässä määrinhybridi- ja sähköajoneuvoihin. Tämä edellyttää ajoneuvoasentajilta ja insinööreiltä nykyistä enemmän ajoneuvojen sähköisten järjestelmien tuntemusta. Videolla käydään läpi ...
  • Videoperehdytysmateriaalia anestesiahoitajille ja -opiskelijoille. Käytänteiden yhtenäistäminen keskusleikkausosastolla 

   Korhonen, Anne; Honkanen, Kaisa; Karttunen, Markus; Koski, Tuula; Nissinen, Tuula (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Potilaan perusvalvonnasta TIVA-anestesiassa (Total Intravenous Anesthesia) tehtiin perehdytysvideo Oulun yliopistollisen keskussairaalan keskusleikkausosastolle. Tavoitteena oli yhtenäistää käytänteitä potilaan valvonnasta ...
  • Paljon palveluja käyttävät asiakkaat yhteispäivystyksessä. Asiakkaiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia 

   Alatalo, Niina; Hamari, Nea; Heino, Annina; Hakala, Satu; Koivunen, Kirsi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ja selvittää palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen Oulun seudun yhteispäivystyksessä (OSYP) paljon asioivien asiakkaiden profiileja, kokemuksia ja kehittämisehdotuksia OSYP:n palveluista ...
  • Aurinkoenergian hyödyntäminen puuhakkeen kuivaamisessa 

   Hilli, Anu; Posio, Mikko; Kylmänen, Erkki; Åman, Eemeli; Åman, Kasper (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kesäaikaan tuoreen kaadetun puutavaran ja siitä valmistetun hakkeen laatua heikentävät nopeasti lahottaja- ja homesienet ja lämpöarvo laskee. Tämän vuoksi hakkeeksi tuleva puutavara kuivataan luonnon olosuhteissa tai ...
  • Asiakas- tai ihmislähtöisyys – tasavertaisuutta ja vastavuoroisuutta ammattilaisten ja palvelun käyttäjien kanssa 

   Koivunen, Kirsi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Nykyisin monet organisaatiot korostavat asiakaslähtöisyyttä toimintansa arvoperustana. Monet kansalliset ja alueelliset strategiat, ohjelmat ja uudistukset perustavat kehittämistyötään asiakaslähtöisyyteen. Meneillään ...
  • Fysioterapeutti-, sairaanhoitaja- ja lääkäriopiskelijat yhteistyöllä parempaan oppimiseen 

   Veijola, Arja; Honkanen, Hilkka; Tervaskanto-Mäentausta, Tiina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tausta ja tarkoitus: Tämän arviointitutkimuksen tavoitteena oli arvioida moniammatillisen osastoharjoittelujakson toteutusta. Arvioinnin tarkoituksena oli tuottaa tietoa koulutuksesta vastaaville tahoille ...
  • Oodi sairaanhoitajalle – Keskeneräisyyden estetiikasta valmiiksi esitykseksi 

   Hyvämäki, Piia; Koski, Tuula (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Sairaanhoitajakoulutuksella Oulussa on jo 120-vuotinen historia. Koulutuksen 120-vuotisjuhlakonferenssi järjestettiin syyskuussa Kontinkankaan kampuksella. Konferenssi avattiin sairaanhoitajakoulutuksen historiasta kertovalla ...