Uusimmat viitteet

 • Minne matka, kulttuurituottaminen? Pohjoinen näkökulma kulttuurituottamiseen nyt ja tulevaisuudessa 

  Oulun ammattikorkeakoulu; Isomursu, Pekka; Hoppu, Petri; Wallenius, Daniel (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Julkaisussa selvitetään, mitä kulttuurituottaminen (Pohjois-) Suomessa on tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Mikä on kulttuurituottaja? -luvun alussa pohditaan kulttuurituottajan työnkuvaa, joka tilanteesta riippuen voi ...
 • Opettajaksi kehittyminen korkeakoulussa opettajankoulutuksen avulla 

  Karjalainen, Asko; Nissilä, Säde-Pirkko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimus korkeakouluopettajien pedagogisesta kasvusta korkeakoulupedagogisen opettajankoulutuksen kontekstissa tapahtui seurantatutkimuksena neljän tiedonkeruun avulla, kolme kertaa koulutuksen aikana 2007-2011 ja kerran ...
 • Uraohjausosaamisen kehittyminen osaamisperusteisessa opinto-ohjaajankoulutuksessa 

  Laajala, Tiina; Lehtelä, Pirjo-Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artikkelissa tarkastellaan kahdentoista opinto-ohjaajaopiskelijan uraohjausosaamisen kehittymistä osaamisperusteisessa opinto-ohjaajankoulutuksessa. Uraohjausta tarkastellaan systeemiteoreettisen viitekehyksen näkökulmasta. ...
 • Maatilojen päätöstuki kehittämiskohteena BioPlanning-hankkeessa 

  Hokajärvi, Raili; Kastikainen, Jarmo; Takala, Tuomo; Pesola, Tuomo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Biotalous monissa muodoissaan haastaa maatiloja uudenlaiseen ja tehokkaaseen toimintaan. Monimutkaistuva toimintaympäristö ja monipuolistuvat mahdollisuudet ovat haaste maatilayrityksen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessien ...
 • Newbie in e-Teaching. Focus on English for Special Purposes 

  Alatalo, Sari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  E-teaching as an option for teaching and learning has become increasingly common recently. Oulu University of Applied Sciences has also adopted the idea of providing students with courses and even study programmes to be ...
 • Lupa muutokseen. Eeva-Kaisan ja Heikin tarina 

  Vitikka, Päivi; Laitinen, Sirpa; Kianto, Sirkku (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Eeva-Kaisa on maitotilayrittäjä Tervolasta. Eeva-Kaisan väsyminen alkoi 20 vuotta sitten nuorimmaisen synnyttyä. Hänelle pelkkä lypsäminen ei riitä, vaan hän on lähtenyt kouluttautumaan uuteen ammattiin ja perustamassa ...
 • Journalismi on pätevää näytelmämuodossakin 

  Kurki;, Raija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimus etsii vastausta kysymykseen, mitä annettavaa näytelmämuotoon kirjoitetulla artikkelilla olisi perinteiselle proosamuotoiselle journalismille. Luettavaksi tarkoitettuja näytelmämuotoisia artikkeleita ei ole Suomessa ...
 • Kirjastoalan AMK-opiskelijat opettivat mediataitoja peruskoululaisille 

  Harju, Teija; Pietikäinen, Virpi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yhteistyö kirjastojen kanssa on ollut kirjasto- ja tietopalvelualan koulutusohjelmassa aina keskeistä. Sen sijaan yhteistyötä kirjaston kumppaneiden, kuten koulujen kanssa on tehty vähän. Keväällä 2017 Oulun ammattikorkeakoulun ...
 • Mitä sinulle kuuluu? Tuokiokuvia tuutoropettajan arjesta 

  Viinikka, Sinikka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artikkelissa kuvatan ammattikorkeakoulun tuutoropettajan monenkirjavaa arkea. Tuutoropettaja työskentelee ammattikorkeakoulun rahoitusperusteiden asettamien raamien, opiskelijan henkilökohtaisen elämän ja ammatillisten ...
 • Mieleni tanssii aamullakin – kokemuksia Ikäihmisten olohuoneesta 

  Krekelä, Marja; Lauronen, Minna; Södö, Heidi; Kuure, Marja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artikkelin pohjana olevassa laadullisessa tutkimuksessa kuvaillaan paikallisen Ikäihmisten olohuoneen kävijöiden kokemuksia siitä, miten olohuoneella käyminen edistää heidän positiivista mielenterveyttään. Ikäihmisten ...
 • Videomateriaali tanssiharjoittelun tukena 

  Kirkonpelto, Anssi; Kontturi-Paasikko, Liisa; Heikkinen, Anni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Internetin, sosiaalisen median ja suoratoistopalvelujen kehittyminen on hyödyttänyt tanssialaa suuresti. Hyötyjä ei ehkä tunnisteta, mutta se on selkeästi lisännyt kulttuurista vuorovaikutusta sekä tiedon ja materiaalin ...
 • Hyvästit tenteille ja luentokalvoille 

  Ojala, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Digitalisaatio ja kansainvälistyminen aiheuttavat muutospaineita suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Muutokseen reagointi tarkoittaa opetussuunnitelmien, opetusmenetelmien ja osaamisen arvioinnin kehittämistä. Tekemällä ...
 • Osaamisen opettajan jäljillä 

  Tenno, Tiiu; Karjalainen, Asko; Karjalainen, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opetusvideossa on kaavoihin kangistuneen ammatillisen opettajan kasvutarina kohti osaamisen opettajuutta. Opettaja ottaa uuden osaamisperusteisen opetussuunnitelman laatimisen aiheuttamiin muutospaineisiin etäisyyttä ...
 • Osaamisperusteisuus 

  Karjalainen, Asko; Pousi, Juha; Karjalainen, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Osaamisperusteisuus on nykyään pedagogisen toiminnan lähtökohta. Osaamisperusteisuudessa siirrytään oppiainekeskeisyydestä aitoon osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä opiskelijan yksilölliseen etenemiseen. ...
 • Osaamisen osoittaminen videolla 

  Tenno, Tiiu; Korento, Kati; Pousi, Juha; Kiviniemi, Kari; Karjalainen, Tommi; Karjalainen, Asko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Video on havainnollinen keino osaamisen osoittamiseen muun dokumentaation rinnalla. Videon tekeminen ja jälkikäsittely on helppoa nykyteknologian avulla. Pääpaino onkin videon suunnittelulla: miten osaaminen saadaan parhaalla ...

Näytä lisää