Uusimmat viitteet

 • Lupa muutokseen. Eeva-Kaisan ja Heikin tarina 

  Vitikka, Päivi; Laitinen, Sirpa; Kianto, Sirkku (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Eeva-Kaisa on maitotilayrittäjä Tervolasta. Eeva-Kaisan väsyminen alkoi 20 vuotta sitten nuorimmaisen synnyttyä. Hänelle pelkkä lypsäminen ei riitä, vaan hän on lähtenyt kouluttautumaan uuteen ammattiin ja perustamassa ...
 • Journalismi on pätevää näytelmämuodossakin 

  Kurki;, Raija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimus etsii vastausta kysymykseen, mitä annettavaa näytelmämuotoon kirjoitetulla artikkelilla olisi perinteiselle proosamuotoiselle journalismille. Luettavaksi tarkoitettuja näytelmämuotoisia artikkeleita ei ole Suomessa ...
 • Kirjastoalan AMK-opiskelijat opettivat mediataitoja peruskoululaisille 

  Harju, Teija; Pietikäinen, Virpi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yhteistyö kirjastojen kanssa on ollut kirjasto- ja tietopalvelualan koulutusohjelmassa aina keskeistä. Sen sijaan yhteistyötä kirjaston kumppaneiden, kuten koulujen kanssa on tehty vähän. Keväällä 2017 Oulun ammattikorkeakoulun ...
 • Mitä sinulle kuuluu? Tuokiokuvia tuutoropettajan arjesta 

  Viinikka, Sinikka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artikkelissa kuvatan ammattikorkeakoulun tuutoropettajan monenkirjavaa arkea. Tuutoropettaja työskentelee ammattikorkeakoulun rahoitusperusteiden asettamien raamien, opiskelijan henkilökohtaisen elämän ja ammatillisten ...
 • Mieleni tanssii aamullakin – kokemuksia Ikäihmisten olohuoneesta 

  Krekelä, Marja; Lauronen, Minna; Södö, Heidi; Kuure, Marja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artikkelin pohjana olevassa laadullisessa tutkimuksessa kuvaillaan paikallisen Ikäihmisten olohuoneen kävijöiden kokemuksia siitä, miten olohuoneella käyminen edistää heidän positiivista mielenterveyttään. Ikäihmisten ...
 • Videomateriaali tanssiharjoittelun tukena 

  Kirkonpelto, Anssi; Kontturi-Paasikko, Liisa; Heikkinen, Anni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Internetin, sosiaalisen median ja suoratoistopalvelujen kehittyminen on hyödyttänyt tanssialaa suuresti. Hyötyjä ei ehkä tunnisteta, mutta se on selkeästi lisännyt kulttuurista vuorovaikutusta sekä tiedon ja materiaalin ...
 • Hyvästit tenteille ja luentokalvoille 

  Ojala, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Digitalisaatio ja kansainvälistyminen aiheuttavat muutospaineita suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Muutokseen reagointi tarkoittaa opetussuunnitelmien, opetusmenetelmien ja osaamisen arvioinnin kehittämistä. Tekemällä ...
 • Osaamisen opettajan jäljillä 

  Tenno, Tiiu; Karjalainen, Asko; Karjalainen, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opetusvideossa on kaavoihin kangistuneen ammatillisen opettajan kasvutarina kohti osaamisen opettajuutta. Opettaja ottaa uuden osaamisperusteisen opetussuunnitelman laatimisen aiheuttamiin muutospaineisiin etäisyyttä ...
 • Osaamisperusteisuus 

  Karjalainen, Asko; Pousi, Juha; Karjalainen, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Osaamisperusteisuus on nykyään pedagogisen toiminnan lähtökohta. Osaamisperusteisuudessa siirrytään oppiainekeskeisyydestä aitoon osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä opiskelijan yksilölliseen etenemiseen. ...
 • Osaamisen osoittaminen videolla 

  Tenno, Tiiu; Korento, Kati; Pousi, Juha; Kiviniemi, Kari; Karjalainen, Tommi; Karjalainen, Asko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Video on havainnollinen keino osaamisen osoittamiseen muun dokumentaation rinnalla. Videon tekeminen ja jälkikäsittely on helppoa nykyteknologian avulla. Pääpaino onkin videon suunnittelulla: miten osaaminen saadaan parhaalla ...
 • Osaamisen osoittaminen opettajan työssä 

  Tenno, Tiiu; Koukkari, Marja; Pousi, Juha; Karjalainen, Tommi; Karjalainen, Asko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Video käsittelee onnistuneen harjoittelun suunnittelua ja lähtökohtia. Siinä keskitytään opettajakorkeakoulun tuutorin, harjoitteluoppilaitoksen ohjaavan opettajan ja opettajaopiskelijan välisiin keskusteluihin. Videota ...
 • ”Nykypäivänä on poikkitieteellistä tämä tekeminen” - Oulun ammattikorkeakoulun sisäinen auditointi 2017 

  Isola, Marianne; Ahvenlampi, Sari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Oulun ammattikorkeakoulussa toteutettiin järjestyksessään viides sisäinen auditointi keväällä 2017. Sisäinen auditointi on vertaisarviointia, johon osallistuivat henkilöstön, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien ...
 • Litiumakun sammutusdemonstraatio 

  Finnilä, Jussi; Ilomäki, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sähkö- ja hybridiauton voimanlähteenä käytettävien litiumakkujen sammutusdemonstraatio. Videolla demonstroidaan litiumakkujen tulipalo ja erilaisia sammutusmenetelmiä. Video on toteutettu yhteistyössä Oulu-Koillismaan ...
 • Hybridiauton jännitteettömäksi ja jännitteelliseksi tekeminen 

  Finnilä, Jussi; Ilomäki, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ajoneuvoteollisuus on siirtymässä enenevässä määrinhybridi- ja sähköajoneuvoihin. Tämä edellyttää ajoneuvoasentajilta ja insinööreiltä nykyistä enemmän ajoneuvojen sähköisten järjestelmien tuntemusta. Videolla käydään läpi ...
 • Videoperehdytysmateriaalia anestesiahoitajille ja -opiskelijoille. Käytänteiden yhtenäistäminen keskusleikkausosastolla 

  Korhonen, Anne; Honkanen, Kaisa; Karttunen, Markus; Koski, Tuula; Nissinen, Tuula (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Potilaan perusvalvonnasta TIVA-anestesiassa (Total Intravenous Anesthesia) tehtiin perehdytysvideo Oulun yliopistollisen keskussairaalan keskusleikkausosastolle. Tavoitteena oli yhtenäistää käytänteitä potilaan valvonnasta ...

Näytä lisää