Utveckling av en ny modell för webbdesignprocessen : Ett arbete på uppdrag av marknadsföringsbyrån Genero

Theseus

Huom! Käyttökatko Theseuksen syöttölomakkeilla ti 4.4.2017 koko päivän. Käyttökatkon aikana Theseus-haku toimii normaalisti, mutta uusia opinnäytetöitä tai julkaisuja ei voi tallentaa tietokantaan. — OBS! Serviceavbrott i Theseus 4.4.2017. Under denna tid kan du söka material i Theseus, men det går inte att registrera examensarbeten eller publikationer. — Attention! There is a service break on Theseus on Tuesday 4th April 2017. During the break theses and publications upload is out of use. However, information retrieval can be done.

Viite kuuluu kokoelmiin: