Informationsutbytet mellan fartygsledning och befäl : Utredning av informationskedjan från fraktavtalsförhandling till frakt

Theseus

Viite kuuluu kokoelmiin: