Uusimmat viitteet

 • Markkinointitutkimus 

  Kero, Ilkka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tutkimus käsittelee Mikkelin toimintakeskus ry:n toimeksiantoa markkinointitutkimus. Markkinointitutkimuksen tavoitteena on markkinoinnin kohdentaminen - asiakaskartoitus ja potentiaaliset asiakkaat - sekä ...
 • Elintarvikekuljetusten valvonta ja valvonnan kehittäminen 

  Heijari, Emmi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  EU:n virallisesta valvonnasta antaman asetuksen (EY) 822/2004 mukaan elintarvikkeiden kuljetusten valvonnan tulisi olla yhdenmukaista ja tasavertaista valvontayksiköstä riippumatta. Elintarvikelainsäädännön vaatimuksien ...
 • Liikenteen ja puun pienpolton aiheuttamat hiukkaspäästöt Mikkelin taajama-alueella 

  Kainulainen, Johanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää liikenteen ja puun pienpolton aiheuttamia hiukkaspäästöjä Mikkelin taajama-alueella siellä suoritettujen hiukkaspitoisuusmittausten avulla sekä arvioida niiden vaikutusta alueen ...