Viitteet 1-15 / 424

  • Kuvin puhuttu : Kuvat kommunikoinnin tukena ja välineenä 

   Karhu, Laura; Kuivala, Essi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on jatkoa yhdessä toteutetulle erityisosaamisen projektille Kuvat puhetta tukevana ja korvaavana menetelmänä. Opinnäytetyö on projektin toiminnallinen osuus. Työ koostuu kahdesta osuudesta: kuvin tuetuista ...
  • Pienryhmätoiminta oppimisen edistäjänä 

   Partanen, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tavoitteena oli ottaa selvää, kuinka pienryhmätoiminta vaikuttaa oppimiseen ja milloin se toimii mahdollisimman tehokkaasti. Tutkimus toteutettiin kotkalaisessa päiväkodissa kolmena havainnointikertana. Kohteena ...
  • Nuorten aikuisten taloudenhallinnan ongelmat Kotkassa : Vuoden 2017 tilanne 

   Lautamäki, Ari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on sekä tutkimuksellinen kehittämistyö että toiminnallinen kehittämistyö. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten yleisiä taloudenhallinnan ongelmat ovat 18–29-vuotiailla Kotkalaisilla nuorilla ...
  • Vastuullisuudesta valttia : Ruoan lakisääteisestä kuluttajaviestinnästä kohti vastuullisuusviestintää 

   Turkki, Pekka; Koskinen, Marja-Leena
   Xamk Kehittää 22 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vastuullisuudesta on tullut keskeinen teema ruoka-alan markkinointiviestinnässä. Näkyvimmin vastuullisuutta tuovat esille suuret ruokatalot monin eri tavoin aina eettisesti korkealaatuisesti tuotetuista raaka-aineista ...
  • Digipuntari 2016 : Raportti 

   Rajahonka, Mervi
   Xamk Kehittää 19 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vuonna 2014 toteutetun ensimmäisen Digipuntari-kyselyn tarkoituksena oli vastata kysymyksiin, miten monipuolisesti ja laajasti alueen pk-yrityksissä on oivallettu ja omaksuttu digitalisoinnin merkitys ja mahdollisuudet ...
  • Kapyysi-Kiinteistön taloteknisen huollon ja ylläpidon kehittäminen 

   Saarinen, Jouni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ja kehitettiin Kapyysi-kiinteistön taloteknistä ylläpitoa. Kiinteistö valmistui vuonna 2010 ja on tulossa elinkaarensa siihen vaiheeseen, että on havaittu tarvetta kehittää ylläpitoa. ...
  • Proxmox HA virtualization cluster 

   Kaloshina, Ekaterina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The objective of the thesis was to create a test virtualization cluster with minimum costs and the best possible quality. The main goal was to create a working system with an opportunity to start a virtual machine on it. ...
  • LAPSIPERHEIDEN TUKI JA OSALLISUUS : Asiakastyytyväisyyskysely Lasten kehityksen tukiyksikköön 

   Piironen, Tiia; Eriksson, Leena (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Mikkelin kaupungin Lasten kehityksen tukiyksikölle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa asiakastyytyväisyyskysely Lasten kehityksen tukiyksikössä. Tavoitteena oli saada tietoa, ...
  • Silmänpohjan ikärappeuma-AMD-potilaan ohjausmateriaalin kehittäminen 

   Tammi, Susanna; Laitinen, Heta; Åhlström, Jeannet (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn tarkoituksena oli kehittää näyttöön perustuva opas potilaiden, omaisten sekä hoitohenkilökunnan käyttöön Carean Silmätautien yksikköön. Oppaan tavoitteena on auttaa silmänpohjan ikärappeumaa sairastavia potilaita ...
  • ChatAble Suomi -sovellus varhaiskasvatuksen pienryhmässä 

   Väisänen, Martiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä selvitettiin, muuttuuko tuen tarpeessa olevien lasten kommunikoinnin aloitteellisuus jollain tavalla ChatAble Suomi -sovelluksen käyttöaikana varhaiskasvatuksen pienryhmässä, ja missä tilanteissa aloitteellisuus ...
  • Kaksosten yksilöllisyyden tukeminen päivähoidossa 

   Karttunen, Irene (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan, miten päivähoidon kasvattajat tukevat ja huomioivat kaksosten yksilöllisyyden osana päivähoidon arkea ja erilaisissa arjen tilanteissa. Opinnäytetyössä käsittelen kaksosuutta ja sen merkitystä ...
  • Haluan päättää itse : Päämieskoulutuksen toteutus ja arviointi 

   Vihavainen, Minna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Savon vammaisasuntosäätiön Tuetusti päätöksentekoon-projektissa syntyneen päämieskoulutusmateriaalin mukainen päämieskoulutus. Opinnäytetyön ...
  • OpenStack and Software-Defined Networking : The Enormous Potential of Open Source Software Collaboration 

   Le, Hoai (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Twenty-something years ago, we lived in a monolithically licensed software world, but time has flown by, and we are now living in a world of open source innovation. The aim of this work was to gain insights into two of the ...
  • "...yhessä kato pähkäillään ja sehän se on just tässä ryhmässä hienoo" Ryhmänjäsenten kokemuksia Arki on draamaa -ryhmästä 

   Lipponen, Tiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15-29 -vuotiaita nuoria oli jopa 5 % kaikista sen ikäisistä nuorista. Kuha selviit-hanke toimii vuosina 2015–2017. Hankkeen tavoitteena on löytää sellaisia sosiaalisen kuntouksen menetelmiä, jotka ...
  • Matkailuyrityksen verkkosivujen näkyvyyden lisääminen venäjänkielisessä Yandex-hakukoneessa 

   Potakhina, Anastasia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Nykyisin tiedon hakeminen tapahtuu pääosin internetissä hakukoneiden avulla. Niitä käytetään paljon myös matkojen suunnittelussa, joten matkailuyrityksen näkyvyys ja löydettävyys hakukoneissa ovat erittäin tärkeitä sen ...