Viitteet 1-15 / 9805

  • Hybrid Emergency Response Model : Improving Cyber Situational Awareness 

   Simola, Jussi; Rajamäki, Jyri (European Conference on Cyber Warfare and Security, 2017)
   Cyber threats have increased in spite of formal integration in Europe and the world. Therefore, authorities need to respond to growing challenges. As major terror attacks, hybrid warfare and major accidents e.g. in USA, ...
  • A guidebook on consolidated financial statement at municipal level : case company City of Vantaa 

   Vuorinen, Pauliina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Consolidated financial statement is regulated by accounting law and it is monitored by accounting authorities. Corporations’ parent companies must prepare it by law. The structure of consolidated financial statement varies: ...
  • Service Deskin kehitystyö Case: Skanska Oy 

   Toikkanen, Marika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa ohjeistuksia ja yhteystietoluetteloloita Skanska Oy:n Service Deskille. Skanska IT Nordic on osa Skanska Oy konsernia. Skanskan jokaisesta pohjoismaisesta yksiköistä löytyvät omat Service ...
  • Osaamisen kehittäminen työssäoppimisen menetelmin Case: Sokotel Oy 

   Mäkelä, Miina; Kanerva, Titta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa esimiehen opas aika- ja henkilöresurssien kannalta järkevistä työssäoppimisen menetelmistä. Toimeksiantajana on koko maassa toimiva hotelliyritys Sokotel Oy, jonka pääkonttori ...
  • Englannin kieli mukaan päiväkodin arjen hetkiin 

   Vistbacka, Anniina; Bethell, Rebecca (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena oli aktiviteettikirja. Aktiviteettikirja tuli työelämän yhteistyökumppanin, Oulunkylän englanninkielisen päiväkodin, käyttöön ja sen tavoitteena on lisätä englannin kieltä ...
  • Mentorointi osana urapolun kehittymistä 

   Kyrkkö, Amanda; Kyrkkö, Anniina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee mentorointia osana korkeakoulutettujen urapolun kehittymistä. Korkeakoulutetuilla tarkoitetaan tässä työssä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoita. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda ...
  • Syklinen malli luotonvalvonnan ohjeiden kehittämiseksi : case: Onninen Oy 

   Eklund, Kaisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Onninen Oy:lle toimivat luotonvalvonnan ohjeet. Olemassa oleva ohjeistus oli vanhentunut, joten se oli käyttökelvoton. Kehittämistyö tuli siis tarpeeseen. Onnisella tapahtunut ...
  • Hyvinkään sairaalan sisätautien, kirurgian ja neurologian vuodeosastojen kotiuttamisprosessin kartoittaminen 

   Keskitapio, Inka; Tilus, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kartoitus Hyvinkään sairaalan sisätautien, kirurgian ja neurologian osastolle kotiutusprosessista, jotta kotiutuskäytäntöjä voitaisiin sairaalassa tehostaa ja yhtenäistää jatkossa. ...
  • Etälääkärikokeilu- sairaanhoitajien kokemuksia toiminnasta 

   Nironen, Erika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön taustalla on kehittyvä telelääketiede, jonka avulla pyritään ratkaisemaan terveydenhuollon haasteita, kuten parantaa hoidon saatavuutta ja tuottavuutta, lyhentää potilasjonoja ja optimoida resursseja. ...
  • Assessing oral presentation performance : Designing a rubric and testing its validity with an expert group 

   Ginkel, Stan Van; Laurentzen, Ramona; Mulder, Martin; Mononen, Asko; Kyttä, Janika; Kortelainen, Mika J. (Emerald Publishing Limited, 2017)
   Purpose: The purpose of this paper is to design a rubric instrument for assessing oral presentation performance in higher education and to test its validity with an expert group. Design/methodology/approach: This study, ...
  • Monialaista uuden luomista ja yhteisöllistä oppimista hanketoiminnassa : esimerkkejä Laurean Master-koulutuksesta 

   Ojasalo, Katri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tulevaisuuden työelämä kaipaa yhä kipeämmin rohkeita uudistajia, jotka osaavat soveltaa, yhdistää ja arvioida eri alojen tietoa ja osaamista. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan liiketaloudellista- ja IT-osaamista, ...
  • Young Love-tapahtuma seksuaaliterveyden edistämisen oppimisen välineenä 

   Pyrhönen, Outi (Suomen Terveydenhoitajaliitto ry, 2013)
   "Young Love - Nuorta Rakkautta" on vuosittainen tapahtuma, joka on suunnattu yläkouluikäisille nuorille Hyvinkäällä. Se toteutetaan Hyvinkään kaupungin kouluterveydenhuollon terveydenhoitajien ja Laurea-ammattikorkeakoulun ...
  • Ruoka-allergiaa sairastavan lapsen perheen elämänlaatua vahvistavat ja heikentävät tekijät 

   Komulainen, Kati (Suomen Terveydenhoitajaliitto ry, 2015)
   Ruoka-allergiat ovat yleisimmillään 2-3 vuotiailla lapsilla, jonka jälkeen ne alkavat väistyä tultaessa kouluikään. Vanhempien arvioimana 4-vuotiaista lapsista jopa 21%:lla on ruoka-allergia, mutta heistä noin puolet on ...
  • Pienen lapsen ruoka-allergia kuormittaa perheitä : miten tukea ja auttaa heitä? 

   Komulainen, Kati (Suomen Terveydenhoitajaliitto ry, 2012)
   Suomalaisista lapsista jopa 10% kärsii ruoka-aineallergiasta. Lähes 20% alle 4-vuotiaista lapsista on jossain vaiheessa osallistunut ruoka-aineallergioiden testaukseen. Näin ollen joka viidettä perhettä koskettavat epäilyt ...
  • Terveydenhoitajatyö seniorineuvolassa 

   Leinonen, Kirsi; Palo, Lilja (Suomen Terveydenhoitajaliitto ry, 2012)
   Viime vuoden toukokuun alussa voimaan tulleessa terveydenhuoltolaissa terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen on nostettu selkeästi esille. Ensimmäistä kertaa ikäihmiset ovat lain mukaan oikeutettuja ennaltaehkäiseviin ...