Uusimmat viitteet

 • Suunnittelun ohjaus lisäkerroshankkeessa 

  Tamminen, Juho (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään lisäkerroksen rakentamista sekä sen suunnittelun ohjausta. Päätavoitteena on pyrkiä kartoittamaan esimerkkikohteen avulla lisäkerrokselle ominaisia rakennusosia ja niiden vaikutuksia ...
 • Kerrostalon kylmäkellarin korjaussuunnitelma 

  Virtamo, Jesse (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia As. Oy Topiaantuvan kylmäkellarin kosteus- ja mikrobivaurioita. Lisäksi tutkimuksien perusteella oli tarkoituksena luoda kaksi kappaletta kylmäkellarin korjausehdotuksia. Opinnäytetyö ...
 • Jaetun urakan lisä- ja muutostöiden hallinta : toteutuskohteena kunnallisen päiväkodin korjaushanke 

  Reponen, Henna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda tilaajalle keinoja sekä toimintamalleja, joilla lisä- ja muutostöitä voidaan hallita jaetussa korjausurakassa. Työssä tarkasteltiin esimerkkikohteen, Liedon Viherkodon päiväkodin ...
 • Tehtaan muuttaminen loft-asunnoiksi : Jatke Länsi-Suomi Oy 

  Hörkkö, Anton (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Turun Aurajokirantaan rakennettua loft-kerrostaloa sekä loft-rakentamisen tuomia haasteita. Jatke Länsi-Suomi Oy:llä toivottiin opinnäytetyön käsittelevän haastavia vaiheita kohteen rakentamisen ...
 • Kalustonhallinta KerabitPro Oy:ssä 

  Koivusilta, Hanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa paras menetelmä kalustonhallinnan järjestämiseksi katto- ja vedeneristysalan yrityksen KerabitPro Oy:n Helsingin piirille. Toimivalla kalustonhallinnalla yrityksen kaluston ...
 • Talo Juhannusvuori 

  Kankaanpää, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia lupa- ja rakennekuvat omakotitalon rakentamista varten. Kyseessä oli vanhemmalle pariskunnalle tarkoitettu senioritalo, joten erityistä huomiota kiinnitettiin esteettömään ...
 • Maarakennusurakoiden yli- ja alijäämämaiden hallintamahdollisuudet 

  Kuusela, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää yli- ja alijäämämaiden hyödyntämisen vaihtoehdot. Maanrakennusurakoissa syntyy melkeinpä joka hankkeessa yli- ja alijäämämaita. Tällöin yli- ja alijäämämassojen hallinta on melkeinpä ...
 • Teräsrakenteisen moduulin rakennesuunnitelma 

  Laine, Mika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee moduulirakenneosan rakenteellista suunnittelua ja mitoitusta. Työssä pyrittiin siihen, että rakenneosa vastaisi laskelmiltaan, työtavoiltaan ja laadultaan TPE Oy:llä vaadittua tasoa. Yritys ...
 • Omakotitalon rakennesuunnittelu 

  Paavola, Jonna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli laatia rakennepiirustukset ja mitoittaa rakenteet Turkuun rakennettavalle kaksikerroksiselle omakotitalolle. Arkkitehti oli laatinut rakennussuunnitelmat, joiden pohjalta tehtiin rakennesuunnite ...
 • Kannustinjärjestelmät alihankintaan : rakennusalan organisaatioiden väliset kannustinjärjestelmät 

  Nieminen, Miisael (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli kartoittaa jo olemassa olevia rakennusalan organisaatioiden välisiä kannustinjärjestelmiä. Työssä keskityttiin aliurakoitsijoiden kannustinmallien ja mittareiden kartoittamiseen sekä kehittämiseen. ...
 • Parainen–Nauvo-lauttasataman kasuuniperustainen tihtaali 

  Lipasti, Ilmari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa ymmärrys yleisesti satamarakenteisiin lukeutuvan tihtaalin käyttötarkoituksesta ja niistä asioista, jotka vaikuttavat rakenteen valintaan. Työssä kerrotaan miksi Parainen–Nauvo-lauttasatamassa ...
 • Tietomallipohjainen infrarakentaminen Varsinais-Suomessa 

  Turpeinen, Tuomas (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rakennusprojekteissa kulkee paljon tietoa rakentamisen eri vaiheissa ja eri osapuolien välillä. Tiedonhallinta on varsinkin isoilla rakennuskohteilla tärkeä osa hankkeiden onnistumisessa. Tietomalli on digitaalinen ...
 • Saunarakennuksen suunnittelu 

  Laaksonen, Atte (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli laatia pääpiirustukset saunarakennuksen rakennusluvan hakemista varten sekä tehdä rakennuksen rakennesuunnittelu. Rakennussuunnittelu tehtiin tilaajan toiveiden ja ohjeiden mukaisesti. Rakennesuunnittelu ...
 • Huvilasta asunnoksi 

  Salo, Joonas (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli muuttaa Lokalahdella sijaitsevalle kiinteistölle rakenteilla oleva rakennus vapaa-ajan asunnosta vakituiseksi asunnoksi. Lähtötietoina oli alkuperäiset lupa ja rakennekuvat, jotka koskivat ...
 • Kosteudenhallinta korjauskohteessa 

  Nurminen, Tytti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee korjausrakentamiskohteen kosteudenhallintaa. Työn päätavoitteena on kehittää ja tarkastella keinoja, joilla kosteudenhallintaa voidaan parantaa korjausrakennuskohteessa. Työ on rajattu käsittelemään ...

Näytä lisää