Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Hyvinvointipalveluiden tuotteistaminen : palveluinnovaatioiden kehittämismallin toteuttaminen 

  Heikkinen, Sami; Freundlich, Heidi; Heininen-Reimi, Taina; Savolainen, Heidi; Saarela, Ulla; Ruuhinen, Miia
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja osa 22 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  Hyvinvointialan kehittämisalusta ja palveluinnovaatiot -hanke toteutettiin Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla 1.4.2015–31.3.2016. Euroopan aluekehitysrahaston tukemassa hankkeessa vahvistettiin ...
 • Ammattivideopelaajan keskeisimmät tulonlähteet 

  Huobonen, Janetta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää elektronisen urheilun alalla työskentelevän ammattivideopelaajan keskeiset tulonlähteet. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, mitä tulojen ansaitseminen edellyttää ammattivideo ...
 • Memory bites and games - environmental and mental elements affect brain health for elderly 

  Wei, Jinqi; Wang, Jie; Liang, Zhenqiong (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  This bachelor’s thesis is part of the Research and Development (R&D) project “Memory Bites and Games” at Lahti University of Applied Sciences. The aim of that project is to develop a new social game application which can ...
 • Siirtymisen avustaminen aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutumisessa : Perehdytysvideon kehittäminen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kuntoutussairaala Jalmarin hoitohenkilökunnalle 

  Salminen, Vilma; Toivonen, Anna; Suolanen, Silja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa perehdytysvideo aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen siirtymisen avustamisesta kuntoutuksen subakuutissa vaiheessa. Aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutumista voidaan ...
 • Stressin ja ravitsemuksen vaikutus suoliston mikrobiomiin 

  Kaartti, Caroline; Lindroos, Anna-Mari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten stressiperustainen mikrobiomimuutos vaikuttaa ihmiskehossa ja selvittää, voidaanko ravitsemuksen keinoin hoitaa stressin aiheuttamia mikrobiomimuutoksia. Opinnäytetyön ...
 • 3D-tulostuksen parametrien vaikutus kappaleen mittapysyvyyteen ja pinnanlaatuun 

  Tapaninen, Riitta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin parametrien vaikutusta 3D-tulostettujen kappaleiden mittapysyvyyteen ja pinnanlaatuun kolmessa eri tulostussuunnassa. Työ tehtiin Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan laitokselle, koska vastaavaa ...
 • Lapset liikkeelle! : Kehittämissuunnitelma lasten liikkumisen lisäämiseksi Leinolan päiväkodissa 

  Leskinen, Mariia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli lasten liikkuminen varhaiskasvatuksessa. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Tampereen kaupungin Leinolan päiväkoti. Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä lasten päivittäistä ...
 • Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään 

  Jänis, Reetta; Vanhamäki, Susanna; Virtanen, Maarit
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 101 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
  Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään -artikkelikokoelma on toteutettu osana samannimistä hanketta (Immu). Artikkelikokoelmassa kerrotaan kolmevuotisen hankkeentuloksista ja jokaisen artikkelin jälkeen on ...
 • Sertifiointitasoisen laatu- ja elintarviketurvallisuusjärjestelmän rakentaminen pk-yritykselle 

  Lepistö, Kari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa erään suomalaisen elintarvikealan yrityksen toimintajärjestelmä vastaamaan laatustandardin SFS - EN ISO 9001:2015 ja elintarviketurvallisuusstandardin SFS - EN ISO 22000:2006 vaatimuksia. ...
 • Kasvusuunta 

  Tuomikoski, Sinikka; Vuorimies, Taina
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 112 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
  Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti ennakoi viljan tuotannon, elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan muodostamien ketjujen pitkän aikavälin osaamistarpeita peilaamalla nykyosaamista tulevaisuuden ...
 • Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa 

  Hautamäki, Jari; Vuorimies, Taina; Leveälahti, Samuli; Järvinen, Jari
  Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 106 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
  Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti ennakoi viljan tuotannon, elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan muodostamien ketjujen pitkän aikavälin osaamistarpeita peilaamalla nykyosaamista tulevaisuuden ...
 • Niskan liikekontrollin häiriöiden testien luotettavuus : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Lähdemaa, Maaria; Summanen, Karoliina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka tehtiin Lahden ammattikorkeakoulun toimeksiannosta. Sen tavoitteena oli selvittää, mitä tällä hetkellä tiedetään niskan liikekontrollin häiriöiden testien luotettavuudesta. ...
 • Business Students' Employment During Their Studies 

  Hyvönen, Emilia; Kinnunen, Elina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this study was to find out how the business students of Lahti University of Applied Sciences are employed during their studies. The scope was both Finnish and international students to see if there were any ...
 • Pienten energiantuotantolaitosten ympäristönsuojeluvaatimukset : Case: Seinäjoen Energia Oy 

  Niinisalo, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Valtioneuvosto on säätänyt vuonna 2010 asetuksen koskien polttoainete-holtaan alle 50 megawatin energiantuotantolaitosten ympäristönsuojelu-vaatimuksia. Asetus on kumottu vuonna 2013 hyväksytyllä samannimisellä asetuksella, ...
 • Toimintakyvyn tukeminen kuntouttavalla työotteella : Opetusvideomateriaalin tuottaminen 

  Eeva, Iina-Eveliina; Alho, Noona (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Sanoma Pro:lle neljä opetusvideota, joissa potilasta ohjataan kuntouttavalla työotteella. Työn tarkoituksena oli kehittää ja lisätä sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamista potilaan ...

Näytä lisää