Uusimmat viitteet

 • Liidien kerääminen ja jalostaminen nykypäivän sisältömarkkinoinnin keinoin 

  Kuusijärvi, Juho-Samuli (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee sisältömarkkinointia ja sen keinoja kehitystehtävässä liidien keräämiseksi. Työn tarkoituksena on selvittää, mitä sisältömarkkinointi tarkoittaa, mikä liidi on sekä miten niitä ...
 • Rekrytoinnin tehostaminen lean-ajattelun avulla 

  Erä, Eerika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Case-opinnäytetyön tavoitteena oli löytää Valmet Automotiven ja Opteamin välisestä yhteistyöstä rekrytointiprosessissa ne kohdat, jossa hukkaa voidaan poistaa prosesseista ja saada yhteistyötä tehokkaammaksi lean-ajattelun ...
 • Digitaalisten medioiden markkinointiviestintäsuunnitelma : Case Kaarina Team Oy 

  Niittyvaara, Ella (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus on tehostaa tekstiilialan yritys Kaarina Team Oy:n markkinointia markkinointiviestintäsuunnitelman avulla, joka on luotu ajalle 6/2017-5/2018. Markkinointiviestintäsuunnitelman ja tietoperustan on ...
 • Asiantuntijatodistelu : näkemyksiä tuomioistuimista oikeudenkäymiskaaren uudistuksen jälkeen 

  Ranta, Anu (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Oikeudenkäymiskaaren 17. luvun uudistus tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Tuo luku käsittelee todistelua yleisissä tuomioistuimissa. Uudistuksen takana on hallituksen esitys HE 46/2014. Suurin muutos asiantuntijatodistelussa ...
 • Verkkosivujen uudistaminen ja sosiaalinen media brändin vahvistamisessa : case: Corporate Spirit Oy 

  Meriluoto, Nea (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön ensisijaisena tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Corporate Spirit Oy:n verkkosivuille uusi visuaalinen ilme. Työn tavoitteena oli lisäksi sivuta eri sosiaalisen median kanavia ...
 • Suomeen kohdistuva maahanmuutto : opas maahantulon ja maasta poistamisen perusteisiin oleskelulupien näkökulmasta 

  Dahlin, Eva; Niemi, Meri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä kattavasti oleskelulupiin Suomessa. Työssä käsitellään aiheeseen liittyviä käsitteitä ja käydään läpi oleskelulupaprosessia kokonaisuudessaan aina oleskeluluvan yleisistä ...
 • Markkinatutkimus kannettavista bluetooth-kaiuttimista : ­ Case BenQ TreVolo 

  Peuralahti, Heikki (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on markkinatutkimus, joka koskee kannettavien, akkukäyttöisten Bluetooth-yhteydellä varustettujen kaiuttimien markkinoita Suomessa. Sen toimeksiantajana toimii BenQ Nordic AB, ja tarkoituksena on selvittää, ...
 • Toimivan verkkokaupan ominaisuuksia myyjän näkökulmasta 

  Mäkinen, Tomi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on pohtia, millaisia ominaisuuksia toimiva verkkokauppa pitää sisällään ja olisiko verkkokaupan perustamisesta hyötyä B2B-kauppaa käyvälle toimeksiantajayritykselle. Tämä opinnäytetyö tulee auttamaan ...
 • Sijoituspalvelut : sijoituspalvelun tarjoajan velvollisuudet ja sijoittajan riski 

  Abassov, Sarah (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia sijoituspalveluntarjoajien vastuuta sekä velvollisuuksia asiakassuhteissa ja tarkastella asiakkaan riskiä. Työssä käytiin läpi edellytyksiä sijoitustoiminnalle ja tiedonantovelvollisuutta, ...
 • Exchange-palvelun pilvimigraatio 

  Paasio, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pilvipalvelut ovat kovaa vauhtia syrjäyttämässä paikallisilla palvelimilla toimivat palvelinohjelmistot. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää pienyritykselle sopivin pilvipalveluratkaisu, sekä tehdä siirtotoimenpide ...
 • Yhteisöllisyyden muodostuminen coworking-tiloissa 

  Kulmala, Milla (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Coworking-tilat ovat uudenlaisia työnteon paikkoja, jotka ovat lisääntyneet nopeasti vuosituhanteen vaihteen jälkeen. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä coworking-tiloissa tapahtuvalla yhteisöllisyydellä ...
 • Sosiaalinen media yrityksen markkinointiviestinnän osana : Vallox Oy 

  Suominen, Hans (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella sosiaalisen median palveluita markkinointiviestinnän osana. Lisäksi tavoitteena on käsitellä sosiaalisen median markkinointistrategian suunnittelua. Opinnäytetyö toteutettiin ...
 • Uuden tupakkalain vaikutukset asuntoyhteisössä 

  Koski-Tuuri, Miko (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan vuonna 2016 voimaan tulleen uudistetun tupakkalain vaikutuksia ja soveltamista asuntoyhteisöissä. Tarkoitus on tupakkalain lisäksi käsitellä aikaisemmin annetun lainsäädännön tarjoamia tupakoinnin ...
 • Yhteisomistusesineen realisointi ulosottomenettelyssä : sivullisen yhteisomistajan asema 

  Cannavo, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ulosottomenettelyssä yhteisomistuksessa olevaan omaisuuteen kohdistuvaa ulosmittauksen täytäntöönpanoa sivullisyhteisomistajan aseman kannalta ja tuoda esille siihen mahdollisesti ...
 • Aloittavan pienyrittäjän rahoitusvaihtoehdot 

  Andelmin-Salo, Elena (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Aloittavan yrityksen rahoitusvalinnan mahdollisuudet ovat viime vuosina monipuolistuneet. Oman pääoman lisäksi tarvitaan lähes aina myös vierasta pääomaa, joka aikaisemmin on ollut yksinomaan pankkilainaa ja jota on haettu ...

Näytä lisää