Uusimmat viitteet

 • Asiantuntijatodistelu : näkemyksiä tuomioistuimista oikeudenkäymiskaaren uudistuksen jälkeen 

  Ranta, Anu (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Oikeudenkäymiskaaren 17. luvun uudistus tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Tuo luku käsittelee todistelua yleisissä tuomioistuimissa. Uudistuksen takana on hallituksen esitys HE 46/2014. Suurin muutos asiantuntijatodistelussa ...
 • Verkkosivujen uudistaminen ja sosiaalinen media brändin vahvistamisessa : case: Corporate Spirit Oy 

  Meriluoto, Nea (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön ensisijaisena tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Corporate Spirit Oy:n verkkosivuille uusi visuaalinen ilme. Työn tavoitteena oli lisäksi sivuta eri sosiaalisen median kanavia ...
 • Suomeen kohdistuva maahanmuutto : opas maahantulon ja maasta poistamisen perusteisiin oleskelulupien näkökulmasta 

  Dahlin, Eva; Niemi, Meri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä kattavasti oleskelulupiin Suomessa. Työssä käsitellään aiheeseen liittyviä käsitteitä ja käydään läpi oleskelulupaprosessia kokonaisuudessaan aina oleskeluluvan yleisistä ...
 • Markkinatutkimus kannettavista bluetooth-kaiuttimista : ­ Case BenQ TreVolo 

  Peuralahti, Heikki (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on markkinatutkimus, joka koskee kannettavien, akkukäyttöisten Bluetooth-yhteydellä varustettujen kaiuttimien markkinoita Suomessa. Sen toimeksiantajana toimii BenQ Nordic AB, ja tarkoituksena on selvittää, ...
 • Toimivan verkkokaupan ominaisuuksia myyjän näkökulmasta 

  Mäkinen, Tomi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on pohtia, millaisia ominaisuuksia toimiva verkkokauppa pitää sisällään ja olisiko verkkokaupan perustamisesta hyötyä B2B-kauppaa käyvälle toimeksiantajayritykselle. Tämä opinnäytetyö tulee auttamaan ...
 • Sijoituspalvelut : sijoituspalvelun tarjoajan velvollisuudet ja sijoittajan riski 

  Abassov, Sarah (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia sijoituspalveluntarjoajien vastuuta sekä velvollisuuksia asiakassuhteissa ja tarkastella asiakkaan riskiä. Työssä käytiin läpi edellytyksiä sijoitustoiminnalle ja tiedonantovelvollisuutta, ...
 • Exchange-palvelun pilvimigraatio 

  Paasio, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pilvipalvelut ovat kovaa vauhtia syrjäyttämässä paikallisilla palvelimilla toimivat palvelinohjelmistot. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää pienyritykselle sopivin pilvipalveluratkaisu, sekä tehdä siirtotoimenpide ...
 • Yhteisöllisyyden muodostuminen coworking-tiloissa 

  Kulmala, Milla (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Coworking-tilat ovat uudenlaisia työnteon paikkoja, jotka ovat lisääntyneet nopeasti vuosituhanteen vaihteen jälkeen. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä coworking-tiloissa tapahtuvalla yhteisöllisyydellä ...
 • Sosiaalinen media yrityksen markkinointiviestinnän osana : Vallox Oy 

  Suominen, Hans (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella sosiaalisen median palveluita markkinointiviestinnän osana. Lisäksi tavoitteena on käsitellä sosiaalisen median markkinointistrategian suunnittelua. Opinnäytetyö toteutettiin ...
 • Uuden tupakkalain vaikutukset asuntoyhteisössä 

  Koski-Tuuri, Miko (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan vuonna 2016 voimaan tulleen uudistetun tupakkalain vaikutuksia ja soveltamista asuntoyhteisöissä. Tarkoitus on tupakkalain lisäksi käsitellä aikaisemmin annetun lainsäädännön tarjoamia tupakoinnin ...
 • Yhteisomistusesineen realisointi ulosottomenettelyssä : sivullisen yhteisomistajan asema 

  Cannavo, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ulosottomenettelyssä yhteisomistuksessa olevaan omaisuuteen kohdistuvaa ulosmittauksen täytäntöönpanoa sivullisyhteisomistajan aseman kannalta ja tuoda esille siihen mahdollisesti ...
 • Aloittavan pienyrittäjän rahoitusvaihtoehdot 

  Andelmin-Salo, Elena (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Aloittavan yrityksen rahoitusvalinnan mahdollisuudet ovat viime vuosina monipuolistuneet. Oman pääoman lisäksi tarvitaan lähes aina myös vierasta pääomaa, joka aikaisemmin on ollut yksinomaan pankkilainaa ja jota on haettu ...
 • Kustannuslaskenta ravintola-alalla : kahvila-ravintolan hinnoittelun tarkistaminen 

  Laupiainen, Lotta (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli suoritekohtaisen kustannuslaskennan toteuttaminen kahvila-ravintolalle, jossa ei ole suoritettu aikaisemmin minkäänlaista kustannuslaskentaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli laskea kahden ...
 • Workplace-järjestelmä Gigantin sisäisen yrityskuvan vahvistajana 

  Virtanen, Jenna (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yritysten sisäiset kommunikointitavat ovat muotoutumassa uudelleen sosiaalista mediaa hyväksi käyttäen. Gigantti oli toukokuussa 2016 maailmanlaajuisesti yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka otti Facebookin yrityksille ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus : Variston Tenniksen valmennuksessa olevat jäsenet 

  Ekblad, Jukka-Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytteen tarkoituksena oli selvittää Variston Tennis-seuralle, miten tyytyväisiä seuran valmennuksessa olevat jäsenet ovat asiakaspalvelun tasoon, tiloihin, joissa seura toimii, sekä yleisellä tasolla valmennuksen ...

Näytä lisää