Viitteet 1-15 / 6776

  • Viilusaumaajan langanlämmittimen uudelleensuunnittelu 

   Tick, Jari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli uudelleensuunnitella viilu- saumaajan langanlämmitin. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Raute Oyj. Opinnäytetyö sisälsi uusien langanlämmittimien ideointia, suunnittelua, mallintamista, ...
  • Artikkelikokoelma matkailualan kehittämishankkeista ja opinnäytetöistä 

   Lahden ammattikorkeakoulu; Jakosuo, Katri; Jaakkola, Leena; Tekes (Ice Event -hanke) (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Matkailun ala juhlii vuonna 2009 kymmenvuotista taivaltaan osana Lahden ammattikorkeakoulua Tekesin rahoittaman Ice Event -hankkeen juhlajulkaisulla Kasviretkestä kokouspalveluihin. Julkaisu avaa näkökulman matkailualan ...
  • Näkökulmia aikuisopiskelijoiden ohjaukseen ammattikorkeakoulussa 

   Lahden ammattikorkeakoulu; Haapasilta, Minna; Siikaniemi, Lena; Euroopan Yhteisöt, rakennerahastot (Lahden ammattikorkeakoulu, 2008)
   Näkökulmia aikuisopiskelijoiden ohjaukseen ammattikorkeakoulussa –artikkelikokoelma jatkaa neljäntenä teoksena Näkökulmia-julkaisujen sarjaa ja sen toteuttamisesta on vastannut TALO-hanke*. Sarjan muut osat ovat: Näkökulmia ...
  • Taide käy työssä : taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä 

   Lahden ammattikorkeakoulu; Väänänen, Ilkka; Rönkä, Anu-Liisa; Kuhanen, Ilkka; Liski, Minna; Niemeläinen, Saara; Rantala, Pälvi; Euroopan sosiaalirahasto (TAIKA-hanke 2008-2011) (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Taide käy työssä -artikkelikokoelman kirjoitukset ottavat osaa ajankohtaiseen keskusteluun, jossa kulttuuria ja taidetta tarkastellaan uudesta näkökulmasta. Tarkastelun kohteena on taiteen mahdollisuus edistää hyvinvointia ...
  • Näkökulmia laadukkaaseen oppimiseen ja aluekehitykseen 

   Järvinen, Marjo-Riitta; Kallioinen, Outi; Huhtanen, Kaija; Siikaniemi, Lena; Soikkeli, Sari; Hyypiä, Mirva; Nieminen, Juhani; Väänänen, Ilkka; Parjanen, Satu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2008)
   Näkökulmia laadukkaaseen oppimiseen ja aluekehitykseen –artikkelikokoelma on järjestyksessään kolmas Näkökulmia-julkaisu, jonka toimittamisessa TALO-hanke on ollut mukana. Se on jatkoa vuosina 2006 ja 2007 julkaistuille ...
  • Puurakentamisen osaamistarpeet Päijät-Hämeessä 

   Kivistö, Jari; Saikkonen, Soili; Tuomikoski, Sinikka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2008)
   Puurakentamisen osaamistarpeet Päijät-Hämeessä –raportti on toteutettu osana MAP-projektia. MAP-projekti (Maakunnan avainklustereiden osaamisalueiden ja koulutustarpeiden analyysi on Lahden ammattikorkeakoulun Innovaatiokeskuksen ...
  • Hyvinvointi-, matkailu- ja vilja-alojen osaamistarpeet Päijät-Hämeessä 

   Härkönen, Anja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2008)
   MAP-projekti on Lahden ammattikorkeakoulun Innovaatiokeskuksen hallinnoima ja Hämeen TE-keskuksen osarahoittama Euroopan Sosiaalirahaston hanke, jonka tavoitteena on laadullisten ennakointimallien kehittäminen sekä koulutuksen ...
  • Osaamisfoorumi muutoksen tukena 

   Siikaniemi, Lena; Hyttinen, Heidi; Kaasinen, Johanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
   Julkaisu on Työntekijäpankki urakehityksen ja tasa-arvon edistäjänä –projektin kehittämisteemoja ja luotuja toimintamalleja kokoava loppuraportti. Osaamisfoorumi on nimi toimintamallille, joka on suunniteltu projektissa. ...
  • GarbageX-ohjelman käyttöohje 

   Lahden ammattikorkeakoulu; Levan, Rauno; Salonen, Kimmo; GarbageX-2 -projekti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
  • Hyvä perehdytys -opas : Kumppanuudella tuloksiin pk-yrityksissä - OR-BITS 

   Liski, Minna; Horn, Sari; Villanen, Marjut (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
   Perehdyttäminen on muutakin kuin lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämistä. Se on osa henkilöstön kehittämistä, johtamista ja esimiestyötä. Perehdyttämisen tavoitteena on antaa työntekijälle selkeä kuva hänen ...
  • Modulaarisen viilukuljettimen suunnittelu ja mallinnus : Raute Oyj 

   Federley, Jyri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella tuotekehitysprojektina uusi monikäyttöinen viilukuljetin käytettäväksi osana suurinta osaa Raute Oyj:n valmistamista tuotantolinjoista. Nykytilanteessa kuljetinratkaisuja on ...
  • Päijät-Hämeen maisemaselvitys 

   Aarrevaara, Eeva; Uronen, Carita; Vuorinen, Tapani (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Päijät-Hämeen maisemaselvitys kuvaa maakunnallisen maiseman toisistaan erottuvia osa-alueita tarkentaen valtakunnallista maisema-aluejakoa. Maakunnan maisematyyppien erot perustuvat niin maiseman hallitseviin piirteisiin ...
  • Lahti Cleantech Annual Review 1 / 2014 

   Cura, Kirsti; Virtanen, Maarit (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   The first Lahti Cleantech Annual Review consists of eight articles written by Lahti University of Applied Science’s experts from the Faculty of Technology and Institute of Design. The aim of the review is to present good ...
  • Laatua vapaaehtoistoiminnan johtamiseen : prosessikuvaus ja opas vapaaehtoistoiminnan koordinointiin ja johtamiseen 

   Niemelä, Eveliina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomalaisessa yhteiskunnassa vapaaehtoistyöllä on merkittävä rooli, sillä noin kolmannes 15-74 –vuotiaista suomalaisista on toiminut vapaaehtoisena. Vapaaehtoistoiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa, lisäten ...
  • Järvien ja harjun solmukohta : Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma – nykytila ja tavoitteet 

   Niemi, Sari; Kakko, Marjut; Nousiainen, Reetta; Aarrevaara, Eeva (toim.) (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vääksyn omaleimaisuus rakentuu erityislaatuisesta maisemasta ja siihen liittyvästä monikerroksisesta rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Vääksyn kulttuuriympäristöohjelmassa kuvataan alueen kulttuuriympäristön kehityshistoriaa, ...