• Toimitilajohtaminen : kokemuksia koulutuksesta ja työelämästä 

      Aalto, Aaron; Haapaniemi, Samppa (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2007-12-05)
      Opinnäytetyö tarkastelee toimitilajohtamista ja alaan liittyvää koulutusta työelämän vaatimusten näkökulmasta. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin Jyväskylän ammattikorkeakoulusta toimitilapalvelujen johtamisen ...