• Valolevyn kokoonpanolaite 

      Jauhiainen, Kimmo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia suunnittelun teoriaa ja sen pohjalta suunnitella valolevyn kokoonpanolaite. Työn toimeksiantaja oli silkkipaino Merkkimestarit Oy, joka oli saanut tarjouskyselyn kyseisen valolevyn ...