• 3D-MALLIEN SIJOITTAMINEN 3D-KAMERALLA KUVATTUUN VIDEOON : Case: Uki 3D 

   Nolvi, Jyri (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä selvitän miten tietokoneella luotuja 3D-malleja voidaan sijoittaa 3D-kameralla stereoskooppisesti kuvattuun videoon. Opinnäytetyön produktio-osana toteutin stereoskooppisen markkinointivideon oululaiselle ...
  • 3D-videokuvaus : Stereoskooppisuuden huomioiminen lyhytelokuvan kuvaamisessa 

   Hotokka, Sari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoite on kertoa 3D-kuvaamisen menetelmistä ja tekniikasta sekä tutkia ja havainnoida stereoskooppista 3D:tä. Opinnäytteen toiminnallisessa osiossa toimin stereografina ja kuvaajana stereoskooppisessa Herra ...
  • Fire simulation for a 3D character with particles and motion capture data in Blender 

   Hoikkala, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   The object of this thesis was to study particle based simulations in 3D and how they can be applied to motion capture data. The theoretical part examines the history of 3D and computer graphics concisely and finally particles ...
  • Fotorealistinen 3D-metsä ja stereoskooppinen lisä 

   Jääskeläinen, Jarmo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia steresokooppisen 3D-metsän tekoprosessia ja tehdä huomioita sen teosta. Ensisijaisena näkökulmana oli tarkastella työtä elokuvantekijän intressien kautta. Opinnäytetyöhön kuuluu dynaamisen ...
  • Go 3D or not? 

   Hakala, Tuomas (Turun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Shooting 3D may sound easy but after small research, more and more problems are revealed.. Problem with this is that everything you read will try to explain you how to shoot 3D in the viewpoint of shooting it perfectly. ...
  • Hevisaurus-animaatioprojekti 

   Serita, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Hevisaurus-yhtye on lasten hevimusiikkia tuottava kokoonpano, joka perustettiin vuonna 2010. Animaatioprojekti sai alkunsa yhtyeen tuottajan Mirka Rantasen työtarjouksesta, joka antoi mahdollisuuden tehdä lyhytanimaatioelokuvan ...
  • Hyvä silmä -lyhytelokuvan visuaalisten tehosteiden tuotanto 

   Saastamoinen, Jouko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tein opinnäytetyönäni visuaaliset tehosteet Hyvä silmä -lyhytelokuvaan. Työhöni kuului tehostekuvien suunnittelu elokuvatyöryhmän kanssa, tekniikoiden testaaminen esi- tuotantovaiheessa, tehostekuvien kuvausten valvonta ...
  • Laukkaava träkkeri, piilotettu solidi : visuaalisten erikoistehosteiden toteutus lyhytelokuvaan 

   Makkonen, Jere (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyönäni tein osan visuaalisista tehosteista nykyaikaisen jälkikäsittelyn keinoin Elokuva- ja TV-ilmaisun opiskelijoiden opinnäytetyönä totetutettuun lyhytelokuvaan nimeltä Periferia, jonka ohjaajana toimi Ville ...
  • Matchmoving 

   Virtanen, Jere (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee videotuotannossa käytettävää tekniikkaa, matchmovingia. Sitä käytetään kun tietokoneella tuotettuja elementtejä halutaan liittää videokuvaan. Opinnäytetyön kirjoitusosuuden on tarkoitus antaa ...
  • Opas 3D- ja animaatioportfolion suunnitteluun 

   Sääksjärvi, Nelly (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, mitä työnantajat haluavat nähdä työnhakijan portfoliossa ja mitä 3D-grafiikan ja animaation opiskelijan kannattaa sisällyttää omaan portfolioonsa hakiessaan töitä. Työssä käydään läpi ...
  • Optinen liikekaappaus animaatiotuotannossa 

   Mäkikangas, Konsta (Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2012)
   Opinnäytetyössä käydään läpi optisen liikekaappausjärjestelmän kasausta, tekniikkaa ja käyttöä käytännön esimerkillä. Työssä käydään läpi myös koko animaaton tuotantoprosessi valmiiksi videoksi asti. Työ sisältää myös ...
  • PBR workflows in Cycles Render Engine : PBR workflows for realistic rendering in Cycles Render Engine 

   Sairiala, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   The Cycles render engine is capable of impressive renders, but is not one of the most usable render engines. Cycles renderer lacks masters shaders, and out of the box, it is not able to be utilised as part of a physically ...
  • Producing a 3D animated teaser trailer : case : tale of the orbs 

   Lipponen, Jussi (Turun ammattikorkeakoulu, 2013)
   The product of this thesis was made for the game developer team FantasyCraft. The purpose was to make a trailer for the game which they are currently making, and at the same time, to explore and apply the method of splitting ...
  • Stereoskooppinen 3D-kuvaus : Case: Nothing Occurred 

   Vihavainen, Eero (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan stereoskooppista kuvaamista ja sen vaikutusta koko tuotantoprosessiin. Työssä tutkittu teoria sovellettiin käytäntöön stereokuvaajan roolissa produktiivisena työnä tehdyssä stereoskooppisessa ...
  • STEREOSKOOPPINEN ELOKUVA: AALTOLIIKETTÄ 

   Hakola, Kaapo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan stereoskooppisen elokuvan historiaa ja nykytilaa.Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten stereoskooppisen elokuvan laatua voi parantaa.Opinnäytteeni toiminnallisessa osassa toimin ...
  • Stereoskooppisen elokuvan jälkityöprosessi 

   Kärkkäinen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyössä käydään läpi stereoskooppisen elokuvan jälkityövaihetta, siihen liittyviä käsitteitä, teoriaa, työtapoja ja erilaisia ongelmatilanteita, joita olen kohdannut stereoskooppisen videokuvan parissa työskennellessäni. ...
  • Stereoskooppisen vaha-animaation jälkikäsittely : Case: Nothing Occurred 

   Sourander, Jani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä keskitytään haasteisiin, joita stereoskooppinen kuva tuo visuaalisten tehosteiden lisäämiseen ja työnkulkuun. Produktiivinen osio on Nothing Occurred -animaatio, joka on opinnäytetyön kirjoittajan ...
  • Ääni syvyydessä ja 3D-elokuvan haaste äänisuunnittelulle 

   Rantala, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyö käsittelee kolmiulotteisen elokuvan äänisuunnittelua, sen mahdollisia kehitysaskeleita ja siihen läheisesti liittyviä elokuva- ja äänikerronnallisia seikkoja. Työssä eritellään äänentoistotekniikoita ja pohditaan ...