• Jämförelse av 3D-lösningar för HTML5 

   Saxén, Rasmus (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
   Arbetet är en insikt i teknologin bakom nativ 3D-grafik inom HTML5 och en jämförelse mellan tre olika tjänster som används för att visa upp 3D-modeller på nätet. Som forskningsmetoder har både litteraturstudier och praktiska ...
  • Skapa dig en värld : Från vision till färdig bild med bildbaserad 3D-modellering 

   Gullmets, Henrik (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   Under produktionen av den interaktiva fiktionsfilmen ”Åt fittan med hela skiten” ” byggdes ett våningshus med hjälp av digitala verktyg. Våningshuset saknar yttervägg och husets invånare och dess aktiviteter exponeras för ...
  • Uppbyggnad av virtuell panoramapresentation av Arcadas utrymmen genom att använda Papervision3D 

   Lindberg, Mikael (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Detta examensarbete består av två huvuddelar. Den första delen är en teoretisk analys av hur 3D motorn Papervision3D är uppbyggd. Den andra delen av arbetet är en prak- tisk genomgång av hur panoramapresentationen är ...