• Pukkinosturin mitoitus ja lujuustarkastelu 

      Katajisto, Riku (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella Reposaaren Venesäilytys Oy:lle nosturi, jolla veneet voitaisiin nostaa vedestä suoraan siirtotrailerin päälle. Työn lähtökohtana oli, että sen on sovelluttava ulkokäyttöön ja sen on ...