• Testauskehikon ja rasituskarsinnan suunnittelu ja toteutus 

   Kaipainen, Jani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Tämän työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Ponsse Oyj:n Kajaanin tehtaalla valmistettavan Opticontrol-järjestelmän tietokoneyksiköille testauskehikko ja rasituskarsintaohjelma. Testauskehikko toimii tietokoneyksiköistä ...
  • Ohjelmistotuotantoprosessin kehittäminen Infomates Software Technologies Oy:ssä 

   Pyrrö, Petteri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on kehittää ohjelmistotuotantoprosessia Infomates Software Technologies Oy:ssä luomalla prosessille uusi rakenne ja toimintatavat. Insinöörityön teoriaosassa käsitellään yleisesti ...
  • Työttömyys ja työvoimapolitiikka Suomessa ja Kainuussa 1990-luvulla 

   Palo, Sari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Suomessa oli 1990-luvun alussa paha lama, jonka seurauksena työvoiman kysyntä väheni voimakkaasti. Vuosina 1991–1994 katosi 450 000 työpaikkaa. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden avulla koetettiin vähentää työttömyyttä. ...
  • EPOCin muistinhallinta 

   Salakari, Marika (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Tämä lopputyö on tehty Nokia Matkapuhelimet Oy:lle. Työn tarkoituksena oli koota yhteen perustiedot liittyen EPOCin muistinhallintaan käytettäväksi opetusmateriaalina. EPOC on Symbianin kehittämä ja hallinnoima käyttöjärjestelmä, ...
  • Valvomonäyttöjen piirto-ohje Alcont-automaatiojärjestelmään 

   Huotari, Marko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   UPM-Kymmene Oyj:n Kajaanin yksikölle laadittu insinöörityö koostuu kahdesta eri osiosta. Ensimmäinen osio painottuu yleiseen teoriaan valvomonäytöistä. Toinen osio käsittää työn suorittavan osuuden eli valvomonäyttöjen ...
  • Ultraäänimittauspenkin ohjainkortti ja ohjelmisto 

   Brilli, Marko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Tämän insinöörityön aiheena oli suunnitella Oulun yliopiston Mittalaite-laboratoriolle tarvittava ohjelmisto puutavaran tutkimiseksi ultraäänimittaus-penkillä. Tutkimuslaitteiston perustan muodostaa kaupallinen ...
  • LMT-ohjelman evaluointi, ohjeistus ja käyttöönotto 

   Lammi, Petri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Tämän lopputyön aiheena oli LMT-ohjelman evaluointi sekä ohjeistuksen tekeminen ja ohjelman käyttöönotto. LMT on Ericsson RBS200 GSM-tukiaseman viankartoitukseen tarkoitettu ohjelma. Vanheneva tukiasemakalusto aiheuttaa ...
  • Suomussalmen kunnan Ruukin koulun rakennustekninen kuntoarvio ja huoltokirja 

   Heikkinen, Jarkko; Holappa, Teemu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää Suomussalmen kunnan Ruukin koulun rakennustekninen kunto sekä laatia kiinteistölle huoltokirja. Koulurakennus on rakennettu 60-luvulla, ja tehdyn rakennusteknisen kuntoarvion avulla ...
  • Test Engineering –laboratorion suunnittelu ja toteutus 

   Mustonen, Pertti Tapani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Nokia Networks/Product Operations/ Test Engineering –jaoksen testaus- ja rakennuslaboratorio. Työ on suunnattu nimenomaan Test Engineering –jaoksen työtehtäviä ...
  • Valvontajärjestelmän teknisen suunnittelun perusteet 

   Pelkonen, Eero; Inkilä, Eero (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Insinöörityö on tehty Pohjoisen Maanpuolustusalueen esikunnan Tietotekniikkaosastolle. Valvontajärjestelmät sisältävät rikosilmoitin-, kulunvalvonta- ja videovalvontajärjestelmät sekä valvomotekniikan. Lisäksi työ sisältää ...
  • Omakotitalon sähkösuunnitelma 

   Enqvist, Kimmo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Insinöörityön tarkoituksena oli oppia sähkösuunnittelemisen perusteita, sekä käyttämään siihen tarkoitettua ohjelmaa. Työssä käydään lyhyesti läpi kaikki vaiheet, jotka liittyvät omakotitalon sähköistämiseen rakentajan ...
  • Mediaattoriohjelmisto ja siihen liittyvä projektityö 

   Eronen, Leena (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Insinöörityön tavoitteena oli saada kokonaisvaltainen käsitys Comptel Corporationin mediaattoriohjelmistosta (MDS). Insinöörityö sisältää yleisen GSM-tekniikan ja mediaattoriohjelmisto-osuuden lisäksi projektityön. ...
  • Click Interface –kaapelin testaus 

   Tolonen, Jani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Orbis Oy on Nokian kanssa yhdessä suunnitellut STHP (Standard Test System Hardware Platform) testausjärjestelmän, jonka eräs osa on Click Interface –kaapeli. Kaapeli koostuu useista eri signaalilinjoista, koaksiaalikaapeleista ...
  • Kajaanin Kaukametsän sähköinen huoltokirja 

   Raappana, Jani; Juntunen, Petri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Insinöörityön aiheena oli laatia Kajaanin Kaukametsään huoltokirja. Kiinteistö sijaitsee Kajaanin keskustassa. Kiinteistöön kuuluu kolme rakennusta, opisto-osa, kongressisali ja musiikkiopisto. Huoltokirja laadittiin ...
  • Television juovataajuuteen lukkiutuva kalibrointilaite 

   Lindsten, Teijo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Tehtävänä oli suunnitella Kajaanin ammattikorkeakoululle televisiovastaanottimen juovataajuuteen lukkiutuva kalibrointilaite. Laitteen tuli lukkiutua juovataajuuteen ulkoisesti ilman galvaanista yhteyttä televisiovastaanottimeen. ...
  • Hub Turku Liiketoimintasuunnitelma 

   Janhonen, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2001)
   Hub Turku Liiketoimintasuunnitelma kiteyttää Turkuun 2012 suunnitteilla olevan yrittäjä yhteisön toimenkuvan ja liikeidean. Liiketoimintasuunnitelman teko on tutustuttanut muun muassa Varsinais- Suomen alueen mahdollisiin ...
  • Tapahtuman järjestämisen prosessi Kajaanin Kevätsirkustelutapahtumassa 2000 

   Nurmi, Outi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Opinnäytteen lähtökohtana on se, ettei Kajaanin Kaupunkikeskustayhdistys ry:llä ole kirjallista tietoa siitä, mitä tulee huomioida, kun suunnitellaan ja toteutetaan tapahtumia. Opinnäytteen tavoitteena on selvittää, mitä ...
  • Minustako tehokas kielenoppija : Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle 

   Juurakko-Paavola, Taina; Airola, Anneli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämä materiaali on tarkoitettu kielenoppijoiden avuksi, tueksi ja oppaaksi. Materiaalin tavoitteena on antaa valmiuksia tiedostaa niitä erilaisia asioita, jotka vaikuttavat omaan oppimiseen.
  • STARTBANA Teoria. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali 

   Juurakko-Paavola, Taina; Lehto, Teija; Portin, Marja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämä Startbana-oppimateriaali on tarkoitettu kiitoradaksi varsinaisiin ruotsin kielen amkopintoihin. Tämän materiaalin avulla opiskelija voi kerrata ja opiskella ruotsin kielen perusrakenteita ja –sanastoa. Materiaali on ...
  • STARTBANA Vastaukset. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali 

   Juurakko-Paavola, Taina; Lehto, Teija; Portin, Marja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämä Startbana-oppimateriaali on tarkoitettu kiitoradaksi varsinaisiin ruotsin kielen amkopintoihin. Tämän materiaalin avulla opiskelija voi kerrata ja opiskella ruotsin kielen perusrakenteita ja –sanastoa. Materiaali on ...