• Social network analysis of ERDF‐projects in Finland 2007‐2013 

   Santonen, Teemu (Society of Professional Innovation Management, 2017)
   The aim of the European Regional Development Fund (ERDF) is to strengthen economic and social cohesion in the European Union by correcting imbalances between its regions. Therefore, ERDF-projects can be considered as an ...
  • Lähtökohtamme on yhteinen varautumisen tahtotila 

   Ranta, Tiina; Pekki, Jaakko (Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu, 2014)
   Häiriötön toiminta on oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteinen asia. Sen voi rakentaa hyvän varautumisen pohjalle. Työpajamallin kautta löytää uusia ideoita varautumiseen, yhteistä tekemistä ja ymmärrystä, vakuuttaa ...
  • Kansainväliset turvallisuustutkijat : globaalit tapahtumat vaikuttavat yksityisen turvallisuusalan tulevaisuuteen 

   Santonen, Teemu (Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, 2014)
   Miten kansainväliset turvallisuusalan tutkijat näkevät yksityisen turvallisuusalan tulevaisuuden? Asiaa on tutkinut Laurea-ammattikorkeakoulun yliopettaja, kauppatieteiden tohtori Teemu Santonen osana ForeMassi 2025 ...
  • Turvallisuusjohtamisen kehitysideat 

   Martikainen, Soili; Ranta, Tiina (Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, 2015)
   AMK-päivillä oli ensimmäistä kertaa esillä turvallisuusjohtaminen omana teemanaan. Miten ammattikorkeakouluissa voidaan jatkossa tunnistaa uusia riskejä ja kehittää turvallisuustyötä johtamisen ja riskienhallinnan keinoin? ...
  • Laurea näyttää hienoa mallia : Turvallisuusjohtamisen kautta arjen turvaa 

   Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, 2014)
   Viestimme on, että turvallisuusjohtamisen kautta voidaan rakentaa turvallinen koulu, toteavat tämän artikkelin kirjoittajat, Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusalan koulutusohjelman lehtori Soili Martikainen ja ...
  • Kulttuuriympäristöohjelman prosessi : case: kulttuuriympäristöohjelman päivitys Asikkalan Vääksyssä 2017 

   Kakko, Marjut (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kulttuuriympäristö koostuu muinaismuistojen, kulttuurimaiseman ja rakennetun ympäristön luomasta yhtenäisestä kokonaisuudesta, joka kertoo alueen kehityksestä, perinteistä ja historiasta. Kulttuuriympäristö syntyy ihmisen ...
  • Portfolio as a Tool for Teachers’ Reflective Thinking and Professional Identity Development 

   Burns, Eila (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   The purpose of this presentation paper is to discuss whether teacher trainees’ portfolios demonstrated evidence of reflective thinking on the different aspects of teachers’ performance. An investigation onto teacher trainees’ ...
  • Teacher education in supporting inclusive life-long learning in Finland 

   Burns, Eila (Jyväskylän ammattikorkeaokoulu, 2016)
   My presentation focuses on discussing the role of teacher education in supporting inclusion and diversity in a life-long learning context i.e. post-compulsory education. At the beginning of the presentation, my aim is to ...
  • Raising awareness of a brand strategy by a high tech SME manager: The effect of previous practice and felt needs 

   Neuvonen, Heidi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Despite the common knowledge that we live in a branded world, not all industries have found brands. In the present study I examined how previous practice and felt needs affect when a high technology (high tech) Small and ...
  • Transcriptomic Complexity of Aspergillus terreus Velvet Gene Family under the Influence of Butyrolactone I 

   Palonen, Elina; Raina, Sheetal; Brandt, Annika; Meriluoto, Jussi; Keshavarz, Tajalli; Soini, Juhani (MDPI, 2017)
   Filamentous fungi of the Ascomycota phylum are known to contain a family of conserved conidiation regulating proteins with distinctive velvet domains. In Aspergilli, this velvet family includes four proteins, VeA, VelB, ...
  • Organisaatioluottamus, esimies-alaissuhde ja työhyvinvointi 

   Koponen, Sirpa; Lämsä, Anna-Maija; Kärkäs, Melina; Ekonen, Marianne (Tampereen yliopisto, 2013)
   Tutkimuksessa vastataan seuraavaan kysymykseen: Miten organisaatioluottamus ja esimies-alaissuhde ovat yhteydessä alaisten kokemaan työn imuun? Alakysymyksinä selvitetään: Lisääkö alaisen kokeman luottamuksen taso hänen ...
  • Yhteistä toimintaa Espoon keskuksen kehittämiseen 

   Juujärvi, Soile (Keski-Espoo Seura, 2015)
   Keski-Espoon asukkailla on paljon toiveita ja ajatuksia asuinalueen kehittämiseksi. Alueelle toivotaan kokoontumistiloja, parannuksia viihtyisyyteen ja uusia asuntomuotoja. Eri asukasryhmillä on samanlaisia tavoitteita, ...
  • Tieto hallintaan : Tiedonhallinta, potilastietojärjestelmä, Kanta-arkisto – onko tieto ja osaaminen hallussa? 

   Rajalahti, Elina (Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry, 2015)
   Tieto ja informaatio muuttavat kehitystä ja saavat yhteiskunnassa aikaan uusia haasteita ammattien osaamisvaatimuksiin. Tiedon muuttuessa ja muokkaantuessa osaamisen pitää kehittyä vastaavalle tasolle. Artikkeli perustuu ...
  • Hyvinvointiyrittäjyys hoitoalan ammattikorkeakouluopinnoissa 

   Annola, Erja; Wiitakorpi, Iiris (Akavan sairaanhoitajat ja Taja Ry, 2013)
   Toimintaympäristön muutos edellyttää hoitotyön koulutukselta uusia avauksia. Työelämävastaavuus on haaste ammattikorkeakoulujen opetustarjonnassa ja etenkin hyvinvointiyrittäjyys hoitotyön koulutusohjelmassa pedagogiigalta ...
  • Asukastalosta kuuluu asukkaiden ääni 

   Lund, Virpi (Keski-Espoo Seura, 2014)
   Välittävät Valittavat Verkostot-hankkeessa kuunnellaan tänä syksynä asukkaiden ääntä useissa tapahtumissa. Paras Tila -prototyypin avulla motivoidaan Espoon keskuksen asukkaita ideoimaan tulevaisuuden asukastaloa. Viime ...
  • Kävelyfudis avasi tapahtumatorin Espoon keskuksessa 

   Salin, Ossi (Keski-Espoo Seura, 2015)
   Pysäköintialueelle, aivan Kauppakeskus Entresseä vastapäätä, on ilmestynyt pelikenttä. Autojen sijasta alueella liikkuu pelipaitoihin pukeutuneita ihmisiä, jalkapallon perässä innokkaina kiirehtiviä ihmisiä. Kalkkiviivoitus ...
  • Uudenlaista yhteistyötä Espoon Keskuksen alueen kehittämisessä 

   Juujärvi, Soile (Keski-Espoo Seura, 2015)
   Espoon keskukseen on syntynyt uutta pöhinää. Entressen kauppakeskuksessa pyöri huhtikuussa kahden viikon ajan työpaja Tuunaamo, jossa asukkailla oli mahdollisuus antaa ideoita ja ehdotuksia tulevan Samarian asukastalon ...
  • Hyvinvointikudelma Espoon Keskukseen! 

   Lund, Virpi (Keski-Espoo Seura, 2015)
   Yhteisöpajat valtuustotalon kahviossa ovat alkaneet. Hienoa! Asukkaat, virkamiehet, järjestöjen edustajat ja kehittäjät ovat nyt yhdessä pöyhimässä menneitä, nykyisiä ja tulevia käytäntöjä: miten siis vanhasta saadaan uusi ...
  • Asukkaiden työpajoissa syntyy ideoita Espoon Keskuksen kehittämiseksi 

   Lund, Virpi (Keski-Espoo Seura, 2014)
   Kuluneen kevään aikana on järjestetty neljä kaikille asukkaille avointa työpajaa Entressen kirjastossa Espoon keskuksessa. Työpajoissa on järjestetty kokouksia, kahvilakävelyitä, messuja ja keskusteluja asukkaita osallistavien ...
  • Food with Love : Ruokajuhla Espoon Keskuksessa 

   Lund, Virpi (Keski-Espoo Seura, 2015)
   Yhteinen ruokailu levittää ympäristöönsä rakkauden tunnetta, joka on tervetullutta ja tärkeää. Ruoan avulla välitetään toisista ja jaetaan ja annetaan toisille. Ravintolapäivänä 21.11. järjestettiin jo toinen Ruokajuhla ...